Butlletí de Licitacions Públiques - 28/05/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 28/05/2021

ARTS GRÀFIQUES

Ajuntament de Sabadell

106,107/2021 Impressió i distribució del butlletí "Hola Sabadell" Esmenat en data:  28/05/2021 09:06h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 56.040 € sense IVA

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya (EAJA)

Servei d'impressió de talonaris de participacions de la loteria la Grossa Cap d'Any 2021. Esmenat en data:  28/05/2021 22:37h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 99.930 € sense IVA 

Ajuntament de Viladecans

SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ PERIÒDIC DE CONSUMIBLES D'OFICINA I DE PAPER D'IMPRESSIÓ PER L'AJUNTAMENT DE VILADECANS I DE MATERIAL FUNGIBLE PER LES ACCIONS FORMATIVES QUE ES DESENVOLUPEN DES DEL SERVEI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Data de publicació:  28/05/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 77.872,31 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE FINALITZACIÓ DE LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS Data de publicació:  28/05/2021 15:05h Termini de presentació d'ofertes: 18/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 265.728,93 € sense IVA

Aigües de Manresa, SA

Realització dels treballs de rehabilitació del sistema d'aeració del reactor biològic de l'EDAR Manresa Data de publicació:  28/05/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 15:00h Pressupost de licitació: 640.440,81 € sense IVA

Ajuntament d'Olot

OBRES D'AMPLIACIÓ DEL PARC DE PATINARGE (SKATEPARK) Data de publicació:  28/05/2021 14:55h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 57.020,88 € sense IVA

Ajuntament de Castelldefels

Execució de les obres del projecte de restauració dels lavabos exteriors del Castell de Castelldefels Data de publicació:  28/05/2021 13:00h

Contracte menor d'execució de les obres de reparació de paviments asfàltics arran de les obres de la C-245 Esmenat en data:  28/05/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 04/06/2021 15:00h Pressupost de licitació: 32.801,56 € sense IVA

Execució de les obres compreses en el projecte "Text Refós del Projecte d'Obres ordinàries del Sector Bellamar al terme municipal de Castelldefels (fase I)" Data de publicació:  28/05/2021 12:00h

Execució de les Obres "d'accesibilitat del passatge de l'Av.322, entre Av. 323 i Av. Diagonal, del barri de Montmar de Castelldefels" Data de publicació:  28/05/2021 12:00h

Ajuntament de Clariana de Cardener

Pavimentació del camí de Monner Esmenat en data:  28/05/2021 12:51h Termini de presentació d'ofertes: 28/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 57.983,96 € sense IVA

Ajuntament de Navàs

Ampliació, millores i instal·lació solar fotovoltaica a la residència d'avis de Navàs Data de publicació:  28/05/2021 07:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 225.070,91 € sense IVA

Reforma de l'Alberg de Castelladral per destinar-lo a Hotel Data de publicació:  28/05/2021 07:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 97.589,82 € sense IVA

Ajuntament de Porqueres

Contractació obres de reforç del paviment d'uns carrers del municipi de Porqueres Data de publicació:  28/05/2021 13:20h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 97.078,34 € sense IVA

Obres construcció pista poliesportiva coberta - modificació 2 Data de publicació:  28/05/2021 13:35h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 328.729,1 € sense IVA

Ajuntament de Riells i Viabrea

CONTRACTE D'OBRES DE REPARACIÓ I FORMACIÓ DE CAPA DE RODADURA EN CARRERS DEL NUCLI D'ALBA DE LISTE Data de publicació:  28/05/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 118.673,89 € sense IVA

Ajuntament de Salou

Expedient 4366/2021 contractació menor d'obres de modificació de la vorera del carrer Osca a la cruïlla del carrer Terol Data de publicació:  28/05/2021 08:30h Termini de presentació d'ofertes: 02/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 4.957,82 € sense IVA

Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

Urbanització de la plaça Sant Jaume de Bellveí Esmenat en data:  28/05/2021 12:33h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 149.521,76 € sense IVA

Urbanització del carrer Sant Antoni del Llor Esmenat en data:  28/05/2021 12:28h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 78.074,9 € sense IVA

Urbanització de la plaça major de Sant Martí de la Morana Esmenat en data:  28/05/2021 12:34h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 105.128,22 € sense IVA

Ajuntament de Valls

OBRES DE RECUPERACIÓ D'UN TRAM DE LA MURALLA DE SANT ANTONI Data de publicació:  28/05/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 15:00h Pressupost de licitació: 398.671,06 € sense IVA

OBRES D'ENDERROC DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER SANT ANTONI, 24 Data de publicació:  28/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 15:00h Pressupost de licitació: 66.628,98 € sense IVA

Ajuntament del Rourell

Supressió de barreres arquitectòniques i arranjament de l'àrea de lleure del cementiri vell del Rourell Data de publicació:  28/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 42.000,72 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

611.2021.041_OBRES CORRESPONENTS ALS PROJECTES EXECUTIUS DE LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES DE 6 PÈRGOLES EN LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (AMB QUATRE LOTS). Esmenat en data:  28/05/2021 14:50h Termini de presentació d'ofertes: 18/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 696.088,98 € sense IVA

Cementiris de Barcelona, S.A.U.

Obres realtives al Projecte Executiu de rehabilitació de diferents blocs de nínxols a l'agrupació 14 del Cemenetiri de Montjuïc (Etapa 1 - Fase 2 - Pla Director 2019) Esmenat en data:  28/05/2021 09:03h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 2.128.205,94 € sense IVA

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Obres i adquisició i col·locació d'una reixaautomàtica de gruixuts a l'EDAR de Montblanc Data de publicació:  28/05/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 103.866,78 € sense IVA

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Obres de construcció de la Unitat Integrada d'atenció als infants i adolescents al Complex Educatiu de Tarragona (BE-2021-1720) Esmenat en data:  28/05/2021 16:30h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 467.762,37 € sense IVA

Diputació de Barcelona

Obres de millora de la seguretat viària a la ctra. BV-5001 al seu pas pel nucli de Montornès del Vallès, entre els PK 17+000 i 18+500. TM Montornès del Vallès. Esmenat en data:  28/05/2021 15:40h Termini de presentació d'ofertes: 24/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 563.538,32 € sense IVA

Entitat Municipal Descentralitzada de Sucs

Obres adequació pista esportiva de Sucs amb objectiu de fer una pista de pàdel. Data de publicació:  28/05/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 23:00h Pressupost de licitació: 8.604,04 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Execució de les obres del projecte constructiu d'enderroc, neteja del sòl i millora ambiental a la finca El Vinyet al terme municipal de Tarragona. Clau: UPA-18278 Data de publicació:  28/05/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 447.194,87 € sense IVA

Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les Tàpies, SA (IDETSA)

Obres de reforma interior del Viver d'Empreses Data de publicació:  28/05/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/06/2021 15:00h Pressupost de licitació: 37.871,13 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

OBRES REFORMA D'ESPAIS PER LA UBICACIÓ DE LA UNITAT D'ATENCIÓ CONTINUADA DOMICILIARIA (ACD) AL CAP NUMÀNCIA, ATENCIÓ PRIMÀRIA BARCELONA CIUTAT, GERÈNCIA TERRITORIAL DE BARCELONA Esmenat en data:  28/05/2021 13:35h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 202.891,79 € sense IVA 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu d'enderroc, neteja del sòl i millora ambiental a la finca el Vinyet al terme municipal de Tarragona. Clau: UPA-18278 Data de publicació:  28/05/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 4.508,4 € sense IVA

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'auditoria de seguretat de les obres de millora local. Seguretat viària. Millora de les característiques superficials del ferm i reestudi de la secció transversal. Carretera C-55, del PK 0+380 al 5+075. Abrera - Olesa de Montserrat. Clau: ES-MB-15053 Data de publicació:  28/05/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 12.536,4 € sense IVA

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu "Estabilització de talussos a l'N-230b del PK 20+000 al 22+500, T-333 del PK 26+500 al 29+500 i T-330 del PK 17+500 a 22+500. Xerta-Horta Sant Joan". Clau: PC-CGE-21010 Data de publicació:  28/05/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 45.300 € sense IVA

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte modificat 1 d'execució de les obres del projecte constructiu de pou Campus Nord de l'L9 de Metro de Barcelona. Pantalles. Clau: TM-00509.5K-M1 Data de publicació:  28/05/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 100.000 € sense IVA

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del Projecte de Troncal de Fibra Òptica entre els municipis de Vilaseca i Cambrils. Clau: SPD-21243 Data de publicació:  28/05/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 20.661,16 € sense IVA

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres del projecte constructiu d'enderroc, neteja del sòl i millora ambiental a la finca el Vinyet al terme municipal de Tarragona. Clau: UPA-18278 Data de publicació:  28/05/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 6.719,28 € sense IVA

Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu d'enderroc, neteja del sòl i millora ambiental a la finca El Vinyet al terme municipal de Tarragona. Clau: UPA-18278 Data de publicació:  28/05/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 22.342,34 € sense IVA

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu "Passarel·la de vianants a l'N-II al PK 664+300. Sant Pol de Mar". Clau: PC-CGB-20091 Data de publicació:  28/05/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 25.000 € sense IVA

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de Troncal de Fibra Òptica entre les poblacions de Vilardida i Torredembarra. Clau: SPD-21244 Data de publicació:  28/05/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 21.487,6 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Sabadell

117/2021 Servei per portar a terme 12 tallers de reforç competencial a l'estiu del 2021 per a alumnat dels centres educatius públics de secundària de la ciutat. Data de publicació:  28/05/2021 10:15h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 37.394,1 € sense IVA 

FUSTA

Ajuntament de Calella

SUBMINISTRAMENT DE FUSTERIA EXTERIOR PER L'OFICINA DE TURISME DE CALELLA Data de publicació:  28/05/2021 23:10h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 10.000 € sense IVA 

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament de Castelldefels

Servei de creació i desenvolupament del nou web de l'Ajuntament de Castelldefels Data de publicació:  28/05/2021 16:00h 

Ajuntament de Tortosa

Servei de manteniment i de suport del programari i maquinari del sistema intel·ligent de gestió d'espera i de gestió de cites prèvies Q-SIGE Data de publicació:  28/05/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 2.561,98 € sense IVA 

Ajuntament de Viladecans

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (VEU I DADES) DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS I OFICINA TÈCNICA DE GESTIÓ DE TELECOMUNICACIONS. Data de publicació:  28/05/2021 10:51h Pressupost de licitació: 347.107,44 € sense IVA 

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Serveis de desenvolupament, implantació, migració, posada en marxa, formació i suport al projecte de la nova intranet corporativa_21SER0805 Data de publicació:  28/05/2021 11:45h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 100.000 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Serveis de manteniment pel maquinari informàtic en producció de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:POSS34/21) Data de publicació:  28/05/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 40.000 € sense IVA 

Ajuntament de Mataró

Subministrament d'una xarxa sense fils en el marc del programa de la Unió Europea Wifi4EU Data de publicació:  28/05/2021 12:11h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 09:00h Pressupost de licitació: 19.834,71 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Adquisició de maquinari i contractació de serveis d'instal·lació i migració del programari, granja VMware i Oracle RAC de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Esmenat en data:  28/05/2021 14:25h Termini de presentació d'ofertes: 01/07/2021 12:00h Pressupost de licitació: 362.916,7 € sense IVA 

Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Dispositius per filtrar contingut d'aplicacions web (WAF) Data de publicació:  28/05/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 213.485 € sense IVA 

Fundació Parc Científic de Barcelona

2021-18-PSS ACTUALITZACIÓ DE LES LLICÈNCIES DE L'ERP CORPORATIU, DYNAMICS AX, DE LA FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Data de publicació:  28/05/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 15:00h Pressupost de licitació: 45.800 € sense IVA 

La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals de l'Hospitalet de Llobregat, SA

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D'EQUIPS MULTIFUNCIÓ, PEL SISTEMA D'ARRENDAMENT OPERATIU, PER A LA FARGA, GEM,S.A. Data de publicació:  28/05/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 40.500 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Acord marc de material de papereria, equips relacionats amb informàtica, consumibles informàtics i segells de TMB Esmenat en data:  28/05/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 02/07/2021 15:00h Pressupost de licitació: 650.678,18 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Cabrera de Mar

Servei de tractaments fitosanitaris i control de plagues al municipi de Cabrera de Mar Esmenat en data:  28/05/2021 12:36h Termini de presentació d'ofertes: 20/05/2021 14:30h Pressupost de licitació: 24.697,92 € sense IVA 

Ajuntament de Castellterçol

SERVEIS DE JARDINERIA PER A 35 JARDINERES A COL·LOCAR A LA VIA PÚBLICA. Data de publicació:  28/05/2021 13:05h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 3.442 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Castelló d'Empúries

Neteja lavabos platja Empuriabrava Data de publicació:  28/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 28.925,62 € sense IVA 

Departament d'Educació

Servei de neteja de l'Institut Montserrat Roig Data de publicació:  28/05/2021 13:53h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 69.360 € sense IVA 

Fundació Parc Científic de Barcelona

2021-20-PSS SERVEI DE LLOGUER I RENTAT DE ROBA DE LABORATORI PER ALS LABORATORIS DE CLIENTS INSTAL.LATS AL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA I LABORATORIS PROPIS Data de publicació:  28/05/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 15:00h Pressupost de licitació: 35.800 € sense IVA 

Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)

Servei de neteja de l'Espai d'Entitats de Salut (gestionat per l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris) Esmenat en data:  28/05/2021 11:03h Termini de presentació d'ofertes: 14/05/2021 10:00h Pressupost de licitació: 16.830 € sense IVA

Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)

EXP20219021_Contratación del servicio de "recogida, gestión y eliminación de residuos de laboratorio del Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) Data de publicació:  28/05/2021 09:10h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 13.310 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques, de protecció contra incendis i parallamps, dels equipaments municipals Esmenat en data:  28/05/2021 07:40h Termini de presentació d'ofertes: 04/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 155.322 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Servei de manteniment integral de les unitats de tren GTW que donen servei a la línia ferroviària de Lleida-La Pobla de Segur (Ref.PO27/21) Data de publicació:  28/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 5.505.547,71 € sense IVA 

Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

2021-73 Subministrament de desfibril·ladors implantables i electròdes amb destí l'Hospital Clínic de BarcelonaEsmenat en data:  28/05/2021 09:15h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 11.862.800 € sense IVA 

Departament d'Interior

Subministrament d'electrodomèstics i equipament per cuina pels edificis de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) per l'any 2022, dividit en 2 lotsData de publicació:  28/05/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 207.300 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

Subministrament i instal·lació d'una central de rentat i desinfecció d'instrumental per a la central d'esterilització de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Esmenat en data:  28/05/2021 09:55h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 148.760,33 € sense IVA 

Logaritme, Serveis Logístics, AIE

Adquisició d'un sistema d'emmagatzematge automàtic de productes termolàbils i el seu manteniment Data de publicació:  28/05/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 790.000 € sense IVA

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A

(2021OB0002) Subministrament, mitjançant l'arrendament en la modalitat de rènting, de 4 vehicles per al Departament de Seguretat i Vigilància de Mercabarna, amb mesures de contractació pública sostenible Esmenat en data:  28/05/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 200.000 € sense IVA 

Servei Català de la Salut (CatSalut)

SCS-2021-403: Subministrament de suspensions a sostre, videoconferència i audiovisuals i panells tècnics per als nous quiròfans del Centre de Salut CMA-Urgències de Granollers Esmenat en data:  28/05/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.068.000 € sense IVA 

Xarxa Audiovisual Local, SL

Subministrament, en modalitat d'arrendament, de cadenes de càmeres i accessoris per una unitat mòbil d'una entitat adherida a la Xarxa Audiovisual Local, SL Data de publicació:  28/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 131.843,55 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Ajuntament de Vilassar de Dalt

SERVEI DE SONORITZACIÓ, IL.LUMINACIÓ, PROJECCIÓ ÀUDIOVISUAL I SUPORT TÈCNIC DE LES ACTIVITATS QUE ORGANITZA O EN LES QUALS COL.LABORA L'AJUNTAMENT. Data de publicació:  28/05/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 87.800 € sense IVA 

Xarxa Audiovisual Local, SL

Subministrament, en modalitat d'arrendament, de cadenes de càmeres i accessoris per una unitat mòbil d'una entitat adherida a la Xarxa Audiovisual Local, SL Data de publicació:  28/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 131.843,55 € sense IVA 

QUÍMIC

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Acord marc del subministrament de tires reactives Esmenat en data:  28/05/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.210.910,39 € sense IVA 

Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès

Subministrament de material i productes de neteja i bugaderia pel Centre Ricard Fortuny del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV 6/21) Esmenat en data:  28/05/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 127.732,72 € sense IVA 

TÈXTIL

Ajuntament de Tortosa

Subministrament de vestuari i EPI's per a les brigades municipals de l'Ajuntament de Tortosa Data de publicació:  28/05/2021 12:40h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 16.564 € sense IVA 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats