Butlletí de Licitacions Públiques - 28/04/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 28/04/2021

ARTS GRÀFIQUES

BASE-Gestió d'Ingressos

Subministrament de butlletins de denúncia (Exp. 2021/3-GEC) Esmenat en data:  28/04/2021 08:15h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 32.500 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Aitona

Obres d'arranjament de camins d'Aitona mitjançant àrids reciclats Data de publicació:  28/04/2021 22:10h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 41.649,87 € sense IVA

Ajuntament d'Alins

PROJECTE PER L'IMPULS I EL DESENVOLUPAMENT DE LA EMD D'ÀREU. Millorade la xarxa d'abastament d'aigua i condicionament de la zona esportiva Data de publicació:  28/04/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/05/2021 11:00h Pressupost de licitació: 105.889,06 € sense IVA

Ajuntament d'Espot

projecte per l'impuls i el desenvolupament del municipi d'Espot. Reforma de la pavimentació del pont de la Capella d'Espot i pavimentació del Carrer Rovelló a Estáis Data de publicació:  28/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/05/2021 18:00h Pressupost de licitació: 62.390,52 € sense IVA

projecte pavimentació carrer Moreretes. Separata 1 Data de publicació:  28/04/2021 15:30h Termini de presentació d'ofertes: 08/05/2021 18:00h Pressupost de licitació: 40.920,9 € sense IVA

Ajuntament de Balaguer

Finalització de les obres i d'instal·lacions del refugi d'animals municipal Data de publicació:  28/04/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 69.716,88 € sense IVA

Ajuntament de Castelldans

Reforma i Millora del local social Casal l'Esbarjo Data de publicació:  28/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 79.119,06 € sense IVA

Ajuntament de Castelldefels

Contracte menor d'obres pel trasllat de casetes prefabricades ubicades en solar Lluis Company per l'ús per part de la AAVV Can Bou, de Castelldefels Data de publicació:  28/04/2021 09:05h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 36.000 € sense IVA

Ajuntament de Golmés

CONSTRUCCIÓ NAU MAGATZEM ESCORXADOR Data de publicació:  28/04/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 69.907,5 € sense IVA

Ajuntament de Manlleu

OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA 2a PLANTA DE CAN PUGET, FASE III. Data de publicació:  28/04/2021 19:25h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 747.916,37 € sense IVA

Ajuntament de Pedret i Marzà

PROLONGACIÓ VORERES NUCLI PEDRET Esmenat en data:  28/04/2021 18:50h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 53.422,04 € sense IVA

Ajuntament de Reus

Obres de reforma a la Casa dels Mestres Data de publicació:  28/04/2021 07:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 71.461,97 € sense IVA

Ajuntament del Pla de Santa Maria

Execució de les obres incloses en el projecte"Ampliació gimnàs" Data de publicació:  28/04/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 13:30h Pressupost de licitació: 113.009,88 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

611.2021.041_OBRES CORRESPONENTS ALS PROJECTES EXECUTIUS DE LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES DE 6 PÈRGOLES EN LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (AMB QUATRE LOTS). Data de publicació:  28/04/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 20/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 696.088,98 € sense IVA

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Projecte de reforma de la Plaça del Molí del Sindicat i millora del seu entorn a Riba-roja d'Ebre. Incloses al Projecte "Ribera d'Ebre: Camí de sirga, Camí de riu", cofinançat pel programa operatiu FEDER 2014-2020. Esmenat en data:  28/04/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 110.891,32 € sense IVA

Obres La Baixada de la Barbulla a Riba-roja d'Ebr, actuació inclosa dins el Projecte "Ribera d'Ebre: Camí de Sirga, Camí de Riu", cofinançat pel programa operatiu FEDER 2014-2020. Data de publicació:  28/04/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 24/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 95.285,68 € sense IVA

Departament d'Educació

Obres pel revestiment exterior dels mòduls prefabricats de l'Escola Vilamar de Calafell Data de publicació:  28/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 18:00h Pressupost de licitació: 218.285,29 € sense IVA

Diputació de Barcelona

Obres del projecte de reurbanització de la travessera N-141D, entre la cruïlla amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer de Montserrat (PK 1,450 - PK 1,975), TM de Vic i TM de Calldetenes. Data de publicació:  28/04/2021 14:20h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 2.138.848,52 € sense IVA

Obres de millora de la seguretat viària a la ctra. BV-5001 al seu pas pel nucli de Montornès del Vallès, entre els PK 17+000 i 18+500. TM Montornès del Vallès. Data de publicació:  28/04/2021 09:56h Termini de presentació d'ofertes: 24/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 563.538,32 € sense IVA

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BETREN

Contracte menor: Reforma aparcament subterrani en el local social de Betren Data de publicació:  28/04/2021 13:05h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 4.486,77 € sense IVA

Institut Barcelona Esports

Obres de millora de la climatització de la zona de piscines del CEM Horta, amb mesures de contractació pública sostenibles Esmenat en data:  28/04/2021 12:15h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 245.241,91 € sense IVA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

2021_76 MRU Obres del projecte de noves línies subterrànies de 25 kv "santander1" a nous centres de transformació cd1 i cd2 i noves línies subterrànies de 400 v de la nova xarxa de bt del nou cd2, a la 4ª fase del grup d'habitatges de Via Trajana, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs Data de publicació:  28/04/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 181.921,41 € sense IVA

Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona

Contractació de les obres d'adaptació de les escomeses de tres guinguetes situades als Jardins de la Creu de Pedralbes, al Turó Park i al Parc de la Guineueta a Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible Data de publicació:  28/04/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 62.806,94 € sense IVA

Transports de Barcelona, SA

Construcció de l'Edifici Oficines de la nova cotxera d'autobusos de Transports de Barcelona en Zona Franca Port Esmenat en data:  28/04/2021 10:40h Termini de presentació d'ofertes: 28/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 13.615.714,22 € sense IVA 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Contracte de subministrament, en règim de lloguer, d'un contenidor per abocar les runes que genera la Brigada d'Obres de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès Esmenat en data:  28/04/2021 09:45h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 13.652 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Suport educatiu de 101 escoles bressol durant tres cursos escolars, amb mesures de contractació pública sostenible Esmenat en data:  28/04/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 26.015.514 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Aeroports Públics de Catalunya, SLU

Contractació de software de gestió documental i formació Data de publicació:  28/04/2021 08:30h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 11:00h Pressupost de licitació: 28.650 € sense IVA 

Departament d'Educació

Servei de manteniment informàtic i actualització de servidors de proves Esmenat en data:  28/04/2021 14:22h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 18.000 € sense IVA 

Institut Municipal d'Informàtica

Contractació dels serveis de manteniment i evolució d'aplicacionsinformàtiques (AM) de la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament deBarcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. Esmenat en data:  28/04/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 4.521.472,12 € sense IVA

JARDINERIA

Ajuntament de Puigpelat

Contracte de serveis de manteniment de jardins i zones verdes de Puigpelat Data de publicació:  28/04/2021 12:20h Pressupost de licitació: 12.311 € sense IVA 

Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

2021-36 Servei integral de jardineria amb incorporació d'objectius d'eficiència social per l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i el Consorci Gestió Corporació Sanitària (CGCS) Esmenat en data:  28/04/2021 09:55h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 88.618,64 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

629.2021.001_SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL DE LES OFICINES DE BARCELONAD'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  28/04/2021 09:35h Termini de presentació d'ofertes: 25/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 108.866,77 € sense IVA 

Hospital de Sant Joan de Reus, SAM

20210818_CONTRACTACIO DELS SERVEIS DE NETEJA DELS CENTRES ADSCRITS A LES ENTITATS HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS SA (SOCIETAT UNIPERSONAL); GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA; I FUNDACIÓ SAGESSA - SALUT (EN LIQUIDACIÓ) Data de publicació:  28/04/2021 12:35h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA 

20180306_CONTRACTACIO DEL SERVEI DE RENTAT DE ROBA PELS CENTRES D'HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS SA (SOCIETAT UNIPERSONAL) I DE LA FUNDACIÓ SAGESSA - SALUT (EN LIQUIDACIÓ) Data de publicació:  28/04/2021 12:30h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Neteja varis elements xarxa TB Esmenat en data:  28/04/2021 09:51h Termini de presentació d'ofertes: 28/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 1.518.300 € sense IVA 

METALL

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

ABASTAMENT MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE Data de publicació:  28/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 355.848,2 € sense IVA 

Ajuntament de la Torre de Cabdella

Sistema de videovigilància i l'alarma contra intrusió, i la seguretat del museu Hidroelèctric de la Central de Capdella, Data de publicació:  28/04/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 19/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 413,22 € sense IVA 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques, de protecció contra incendis i parallamps, dels equipaments municipals Data de publicació:  28/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 02/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 155.322 € sense IVA

Servei de manteniment d'instal·lacions enllumenat public municipal i altres instal·lacions Data de publicació:  28/04/2021 09:20h Termini de presentació d'ofertes: 02/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 210.000 € sense IVA 

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL TERME MUNICIPAL DE VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT Esmenat en data:  28/04/2021 09:32h Termini de presentació d'ofertes: 21/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 343.321 € sense IVA 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Servei de telefonia fixa i de telefonia i comunicació de dades mòbils del Consell Comarcal de la Conca de Barberà Esmenat en data:  28/04/2021 09:55h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 257.500 € sense IVA 

EMPRESA MIXTA D'ALTAFULLA, S.A.

Servei de manteniment, conservació i reparació de xarxes d'aigua potable i sanejament, inclosa la seva neteja al municipi d'Altafulla Data de publicació:  28/04/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 20/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 156.000 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Manteniment cicle llarg bobina SELF Data de publicació:  28/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 10:00h Pressupost de licitació: 66.000 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Servei de manteniment així com de reparació dels equips contra incendis d'extinció manual de les explotacions de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.PO18/21) Esmenat en data:  28/04/2021 10:15h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 52.000 € sense IVA 

Universitat Pompeu Fabra

E-300100/07-03-21 - Servei de manteniment correctiu i preventiu d'un microscopi Leica Confocal SP8 i dels seus components per al Campus Mar de la Universitat Pompeu Fabra, per al període 2021 a 2024 Data de publicació:  28/04/2021 13:31h Pressupost de licitació: 75.089,19 € sense IVA

VNG Aparcaments

Manteniment dels aparells elevadors de Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, S.A.M., MP (en endavant VNG APARCAMENTS) consistent en 3 ascensors, així com les operacions a realitzar en compliment de les normes d'aplicació a les instal·lacions Data de publicació:  28/04/2021 14:40h Termini de presentació d'ofertes: 19/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 8.420 € sense IVA 

Ajuntament de Girona

Subministrament de peces de basalt flamejades per substituir les peces metàl·liques del paviment del carrer del Nord de Girona Data de publicació:  28/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 34.494,89 € sense IVA

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Subministrament de material de ferreteria Data de publicació:  28/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 50.000 € sense IVA 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Subministrament de 2 càmeres de control d'accés a les dependències policials. Data de publicació:  28/04/2021 08:25h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 3.057,86 € sense IVA  

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

subministrament d'una biotrituradora mòbil Data de publicació:  28/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 24.500 € sense IVA 

Consell Comarcal del Solsonès

Subministrament de sondes/sensors de temperatura, sondes/sensors d'oxigen i programari de gestió i control del sistema de tractament biològic de la planta de compostatge del CTR del Solsonès (Clariana de Cardener) Esmenat en data:  28/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 70.329 € sense IVA 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Subministrament de 2 aeronaus control remot CAR Data de publicació:  28/04/2021 10:15h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 30.100 € sense IVA 

Departament d'Interior

Arrendament de 67 dosímetres personals per als agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (PG-ME) exposats a radiacions ionitzants com a conseqüència de la seva activitat policial Data de publicació:  28/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 6.707 € sense IVA

Diputació de Barcelona

Subministrament de 19 vehicles per a la renovació i millora mediambiental de la flota de la Subdirecció d'Edificació i de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat (7 lots) Data de publicació:  28/04/2021 12:40h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 522.100 € sense IVA

Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)

SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA Esmenat en data:  28/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 11:00h Pressupost de licitació: 515.000 € sense IVA 

Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Suministro de un equipo de disrupción celular a presión y su compresor para la Fundación Instituto de Investigación contra la leucemia Josep Carreras. Este contrato es susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo deDesarrollo Regional "FEDER" del programa 2014-2020 para la realización deproyectos singulares institucionales. Data de publicació:  28/04/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 11:00h Pressupost de licitació: 21.473,3 € sense IVA

Fundació Universitària Balmes

Subministrament d'una furgoneta per a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya en règim d'arrendament sense opció de compra Data de publicació:  28/04/2021 12:35h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 10:00h Pressupost de licitació: 20.563,2 € sense IVA 

Tractament i Selecció de Residus, S.A.

CTTE661 Subministrament de gas natural per a la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs. Data de publicació:  28/04/2021 15:10h Termini de presentació d'ofertes: 02/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.200.000 € sense IVA

Transports de Barcelona, SA

Subministrament de material de recanvi per a les UT 36A, UT 36 C, UT 36 D, UT 86 B per al manteniment de la flota del fabricant Solaris Esmenat en data:  28/04/2021 09:49h Termini de presentació d'ofertes: 28/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Avui no hi ha licitacions del sector

QUÍMIC

Consorci per a la Gestio de Residus Urbans d'Osona

Servei de realització de les tasques de control analític del dipòsit controlat d'Orís i al Centre de tractament de residus municipals d'Osona i el Ripollès Data de publicació:  28/04/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 30.713,9 € sense IVA 

Departament de Justícia

Servei de control de plagues destinat als centres educatius, als centres penitenciaris, als edificis judicials i als edificis administratius quedepenen del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Data de publicació:  28/04/2021 11:00h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE PINTURA I DERIVATS DE DROGUERIA Data de publicació:  28/04/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 10.175,65 € sense IVA 

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Subministrament de medicaments genèrics per a l'Institut Català d'Oncologia Esmenat en data:  28/04/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 02/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.002.712,55 € sense IVA 

Universitat de Barcelona

2021/36 Acord marc destinat al subministrament de reactius i productes químics, bio-reactius i reactius i material de cromatografia, per a la Universitat de Barcelona i per a entitats del Grup UB Data de publicació:  28/04/2021 10:31h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA 

TÈXTIL

Agència Catalana de la Joventut

Subministrament de rober Data de publicació:  28/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 07/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 34.900 € sense IVA 

 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats