Butlletí de Licitacions Públiques - 26/03/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 26/03/2021

ARTS GRÀFIQUES

FUNDACIÓ PRIVADA AULA D'ALTS ESTUDIS D'ELECTES

Contracte de serveis d'impressió i entrega de material gràfic i papereria i serveis associats de la Fundació Aula d'Alts Estudis Electes Data de publicació:  26/03/2021 20:15h Termini de presentació d'ofertes: 13/04/2021 15:00h Pressupost de licitació: 20.000 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Alcover

Execució de les obres del Projecte de rehabilitació de la planta sota coberta del Molí paperer de Dalt de Mas de Forès Data de publicació:  26/03/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 23:00h Pressupost de licitació: 372.548,94 € sense IVA

Ajuntament d'Alòs de Balaguer

Contractació obra desplegament de xarxa FTTH de comunicacions mitjançant fibra òptica al municipi d'Alòs de Balaguer Data de publicació:  26/03/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/04/2021 00:00h Pressupost de licitació: 44.518,43 € sense IVA

Ajuntament de Castellterçol

RENOVACIÓ I MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA HORITZONTAL DE CASTELLTERÇOL Data de publicació:  26/03/2021 09:28h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 4.248 € sense IVA

Ajuntament de Cervera

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LESINSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CERVERA Data de publicació:  26/03/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 189.163,59 € sense IVA

Ajuntament de Deltebre

1213/2021 - Obres referents al projecte CONSTRUCTIU URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES L'AUBE per a l'ajuntament de Deltebre Data de publicació:  26/03/2021 09:15h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 292.173,69 € sense IVA

0786/2021 - Obres incloses en el projecte "de rehabilitació del Centre Cultural "El Barracot" i urbanització dels seus espais adjacents (Fase 1)" Data de publicació:  26/03/2021 11:47h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 234.665,84 € sense IVA

Ajuntament de la Selva del Camp

REMODELACIÓ DEL CARRER JOAN DOMINGO I ANGUERA Data de publicació:  26/03/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 238.157,64 € sense IVA

Ajuntament de Manlleu

Obres de finalització d'edifici d'habitatges plurifamiliar -carrer Cavalleria, 27- Esmenat en data:  26/03/2021 09:20h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 101.670,29 € sense IVA

Ajuntament de Matadepera

Contracte d'obres de manteniment de la xarxa de calvegueram de diversos carrers del municipi de Matadepera Data de publicació:  26/03/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 320.000 € sense IVA

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Obres de millora de la pavimentació asfàltica de diversos carrers del municipi Esmenat en data:  26/03/2021 18:35h Termini de presentació d'ofertes: 14/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 69.098,08 € sense IVA

Ajuntament de Terrassa

ECAO 1825/2021 - Obres descrites en el Projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació de l'Antic Ajuntament de Terrassa Data de publicació:  26/03/2021 17:17h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 784.311,78 € sense IVA

ECAO 1666/2021 - Obres descrites en el Projecte de reparació de les graderies i millora de l'accessibilitat a l'Estadi Olímpic Data de publicació:  26/03/2021 17:10h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 733.973,94 € sense IVA

ECAO 1670/2021 - Obres contingudes en el Projecte d'execució per a la reparació de la impermeabilització i millora de la recollida d'aigües de la marquesina de l'Estadi Municipal de Terrassa Data de publicació:  26/03/2021 14:33h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 599.537,05 € sense IVA

Ajuntament de Torres de Segre

Arranjament de camins de titularitat municipal de reg asfàltic Data de publicació:  26/03/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 1.570,8 € sense IVA

Ampliació cementiri. fase 1 Esmenat en data:  26/03/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 132.446,81 € sense IVA

Ajuntament de Vallfogona de Ripollès

OBRA RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE PART DELS CARRERS DEL NUCLI URBÀ DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS Data de publicació:  26/03/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 00:00h Pressupost de licitació: 104.441,25 € sense IVA

Ajuntament de Vic

Contractació de les obres compreses en el projecte de construcció de la pista poliesportiva de Can Garrofa Esmenat en data:  26/03/2021 14:27h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 123.966,94 € sense IVA

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Obres de substitució dels col·lectors de climatització de l'edifici seu dels Serveis Centrals del DARP Data de publicació:  26/03/2021 18:51h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 212.852,21 € sense IVA

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca

OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). Esmenat en data:  26/03/2021 15:05h Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 31.088.073,62 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Sistema dinàmic de contractació d'obres de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica. Clau: SDC. OB.FIBRA.21 Data de publicació:  26/03/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2025 13:00h Pressupost de licitació: 46.115.702,47 € sense IVA

Institut d'Assistència Sanitària (IAS)

Obra de Reforma i ampliació de l'Àrea d'Endoscòpies de l'Hospital Sta.Caterina de l'IAS (Institut d'Assistència Sanitària) Data de publicació:  26/03/2021 16:35h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 512.883,74 € sense IVA

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

Obres de reforma del local per a les oficines de l'IMHAB, situades al carrer Doctor Aiguader, 22, de Barcelona 21/046 Data de publicació:  26/03/2021 13:35h Termini de presentació d'ofertes: 23/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 317.419,17 € sense IVA

Universitat de Barcelona

2021/6 Obres d'instal·lació de detecció d'incendis a l'edifici Ponent de la facultat de Psicologia del Campus de Mundet de la Universitat de Barcelona Esmenat en data:  26/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 167.355,37 € sense IVA 

Ajuntament de Riudecols

Renovació de serveis i pavimentació d'un tram del Carrer de Dalt Data de publicació:  27/03/2021 00:15h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 121.448,05 € sense IVA 

Ajuntament de Terrassa

ECAS 2218/2021 - Serveis de Direcció facultativa (Direcció d'obra i Direcció d'execució, inclòs el Control de qualitat) i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres del Projecte bàsic i executiu de la pista poliesportiva coberta i grades situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa Data de publicació:  26/03/2021 18:03h Termini de presentació d'ofertes: 13/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 95.000 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Premià de Mar

Servei de suport de dos monitors/es de menjador per a l'Escola Bressol Municipal Els Gafarrons Esmenat en data:  26/03/2021 14:35h Termini de presentació d'ofertes: 14/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 15.600 € sense IVA 

Servei Català de la Salut (CatSalut)

SCS-2021-328: Servei de docència en metodologia de Processos i Lean pel desplegament territorial del Pla d'Enfortiment iTransformació de l'Atenció Primària i Comunitària Esmenat en data:  26/03/2021 13:38h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 11:00h Pressupost de licitació: 218.287,05 € sense IVA 

Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid

Contractació del servei de professors de català al Centre Cultural Blanquerna, depenent de la Delegació del Govern Madrid Esmenat en data:  28/03/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 28/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 96.672 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament de Castellar del Vallès

Servei de Gestió integral dels espais verds públics del municipi de Castellar del Vallès Esmenat en data:  26/03/2021 14:35h Termini de presentació d'ofertes: 03/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 796.198,72 € sense IVA 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Servei de suport al CAU del servei d'Informàtica i TIC per a instal·lacions al lloc de treball Data de publicació:  26/03/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 51.394,52 € sense IVA 

Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)

Conceptualització, disseny, desenvolupament i suport a la posada en marxa de l'EACAT 3.0 Data de publicació:  26/03/2021 13:41h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.471.579,5 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

PROGRAMA FORMATIU DE DESENVOLUPAMENT EN HABILITATS DIRECTIVES PER A DIRECTORS DE CENTRES D'ATECIÓ PRIMÀRIA DE LA DAP COSTA DE PONENT Data de publicació:  26/03/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 15:00h Pressupost de licitació: 69.720 € sense IVA

Servei de llicències per a l'ús d'aplicació informàtica per a l'obtenció d'indicadors comparatius de Benchmarking per a l'Hospital de Viladecans i l'Hospital Universitari de Bellvitge. Data de publicació:  26/03/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/05/2021 00:00h Pressupost de licitació: 44.000 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Servei WiFi Barcelona Bus Turístic Esmenat en data:  26/03/2021 11:49h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 111.443,8 € sense IVA

Universitat Autònoma de Barcelona

17/2021 Serveis de desenvolupament de la FoodE APP per a telèfons mòbils i tauletes en el marc del projecte finançat per la Unió Europea "FoodE" mercès a l'acord de subvenció n. 862663 Data de publicació:  26/03/2021 12:10h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 80.000 € sense IVA 

Barcelona Institute of Technology for the Habitat

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC PER FER FRONT A LA BRETXA DIGITAL D'ACCÉS A INTERNET, EN EL MARC DEL PROGRAMA PILOT "TERRITORI BRETXA DIGITAL ZERO" Data de publicació:  26/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 242.565 € sense IVA 

Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN)

CONTRATACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS WiFi CISCO MERAKI PARA EL INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2). Esmenat en data:  26/03/2021 16:52h Termini de presentació d'ofertes: 13/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 11.000 € sense IVA 

Ajuntament de Badalona

Contracte mixt de subministrament i serveis - prevalent aquests darrers - relatiu al subministrament i manteniment de l' aplicatiu informàtic Equaliment Data de publicació:  27/03/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 13:30h Pressupost de licitació: 73.360 € sense IVA 

JARDINERIA

Universitat Politècnica de Catalunya

SE110102HO2021011 Servei de conservació i manteniment dels elements que composen les zones enjardinades de sis campus territorials de la Universitat Politècnica de Catalunya per als exercicis 2021 a 2023, desglossat en sis lots: Lot 1: Campus Nord, Campus Sud i Campus Diagonal-Besòs, Lot 2: Manresa, Lot 3: Sant Cugat, Lot 4: Terrassa, Lot 5: Vilanova i Lot 6: Baix Llobregat - PMT. Esmenat en data:  26/03/2021 08:58h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 533.835,52 € sense IVA 

Ajuntament de Viladecans

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT DE "PLANTAS VIVAS, BULBOS, RAÍCES Y ESQUEJES" PER A L'ESPECIALITAT D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES EN EL MARC DEL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2020, CASA D'OFICIS "TRANSICIÓ ECOLÒGICA", de conformitat amb l'establert a la sol·licitud d'oferta Data de publicació:  26/03/2021 14:40h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 08:00h Pressupost de licitació: 2.369,21 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Calders

Servei de neteja d'edificis municipals Data de publicació:  26/03/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 172.146,05 € sense IVA 

Ajuntament de Roda de Berà

Servei de preparació, neteja i manteniment de les platges per a les temporades 2021 i 2022 Esmenat en data:  26/03/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 09/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 190.418,75 € sense IVA 

Fundació Museu Picasso de Barcelona

SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES DE LA FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA Data de publicació:  26/03/2021 10:20h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 15:00h Pressupost de licitació: 622.216,4 € sense IVA 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Serveis de neteja de les dependències de l'IRTA Torre Marimon Data de publicació:  26/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 14/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 54.735,08 € sense IVA 

METALL

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Subministrament i instal·lació d'un torn de fossat pel mecanitzat de rodes a la via 3 del Taller Central de Material Mòbil de Sagrera Esmenat en data:  26/03/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 700.000 € sense IVA 

Procornellà

EXP.2021-08 Subministrament d'energia elèctrica i gas natural dependències gestionades per PROCORNELLÀ (LOT 1 ENERGIA ELÈCTRICA, LOT2 GAS NATURAL) Data de publicació:  26/03/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 07/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 2.817.160,22 € sense IVA

Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN MARXA D'UN TURBOGENERADOR DE VAPOR I DELS ELEMENTS DEL CICLE AIGUA, VAPOR I CONDENSATS PER A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE RESIDUS DE CAMPDORÀ Esmenat en data:  26/03/2021 12:31h Termini de presentació d'ofertes: 01/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 5.460.000 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Avui no hi ha licitacions del sector

QUÍMIC

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès,l'Anoia i el Garraf

Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l'activitat analítica a l'àrea de microbiologia per als laboratoris del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics) Esmenat en data:  26/03/2021 09:20h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 2.390.224 € sense IVA 

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DES RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I VESTUARI LABORAL PER AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL Data de publicació:  26/03/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 11:00h Pressupost de licitació: 27.514,08 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

Subministrament dels reactius pel seqüenciador Nextseq d'Anatomia Patològica per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Esmenat en data:  26/03/2021 12:47h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 181.288,8 € sense IVA 

Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf

SUBMINISTRAMENT PRODUCTES SANITARIS I DE PROTECCIÓ PER FER FRONT A LA PANDEMIA DEL COVID-19 Esmenat en data:  26/03/2021 10:16h Termini de presentació d'ofertes: 22/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 60.831,5 € sense IVA 

TÈXTIL

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DES RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I VESTUARI LABORAL PER AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL Data de publicació:  26/03/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 11:00h Pressupost de licitació: 27.514,08 € sense IVA 

Ajuntament de Badalona

SUBMINISTRAMENT MOCADORS SOLIDARIS FESTES DE MAIG 2021 DE LA CIUTAT DE BADALONA Data de publicació:  27/03/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/04/2021 13:30h Pressupost de licitació: 36.000 € sense IVA 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats