Butlletí de Licitacions Públiques - 26/02/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 26/02/2021

ARTS GRÀFIQUES

Ajuntament de Matadepera

Contracte del servei d'impressió del programa de la Festa Major i la gestió i explotació dels espais destinats a la publicitat Data de publicació:  26/02/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 20.812,46 € sense IVA

Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

Serveis d'impressió de materials de difusió i publicacions del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, amb mesures de contractació pública sostenible Esmenat en data:  26/02/2021 11:38h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 251.605,8 € sense IVA  

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)

serveis d'impressió en òfset UVI i manipulació de les targetes per a famílies nombroses i monoparentals Esmenat en data:  26/02/2021 11:45h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 23.000 € sense IVA 

Institut Català de Finances (ICF)

Serveis de creació, disseny, edició, maquetació i impressió de material corporatiu de l'institut Català de Finances (ICF). Esmenat en data:  26/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 92.750 € sense IVA 

Organisme Autònom de Gestió Tributària

Servei d'impressió, manipulació i lliurament a l'operador postal de les cartes i les notificacions generades en la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic. Data de publicació:  26/02/2021 12:55h Pressupost de licitació: 1.021.142,75 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Serveis de producció, impressió, entrega i col·locació de material gràfic i papereria Esmenat en data:  25/02/2021 15:10h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 695.392 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament de la Torre de Claramunt

INSTALACIO LLUMINARIES PRINEDES 1 FASE Data de publicació:  26/02/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 23:55h Pressupost de licitació: 24.165,15 € sense IVA

Ajuntament de Riudellots de la Selva

OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE CA N'ABRAS Data de publicació:  26/02/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 94.984,46 € sense IVA

Ajuntament de Salou

Exp. 332/2021 Contrcatació de les obres ordinàries d'urbanització de la vorera nord del vial del Cavet i del tram final del carrer Miquel Martí i Pol, i d'adequació de la senyalització de la totalitat del vial del Cavet Data de publicació:  26/02/2021 13:07h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 326.445,1 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

611.2021.011 - OBRES DE REPARACIONS A 14 CENTRES DE TREBALL D'ESPAIS VERDS A DIFERENTS DISTRICTES DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  26/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 553.148,93 € sense IVA

608.2021.013_OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ D'UNES ESCALES MECÀNIQUES I ARRANJAMENT DELS SEUS ENTORNS AL C. DE LES AGUDES ENTRE ELS NÚMEROS 124 I 142 A CIUTAT MERIDIANA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  26/02/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 2.497.991,51 € sense IVA

605.2021.005 - OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU ACTUALITZAT PER A LA MILLORA DE DIVERSOS PARCS I JARDINS DE LA CIUTAT DE BARCELONA. LOT 2: PARC DE L'ORENETA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  26/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.542.977,69 € sense IVA

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Substitució parcial del col·lector en alta de l'EDAR de Montferrer. Tram mesclant de les aigües fins a l'EDAR (T.M. Montferrer i Castellbó, Alt Urgell) Data de publicació:  26/02/2021 14:40h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 557.338,3 € sense IVA

Departament de Cultura

Treballs del ram de pintura interior i exterior dels edificis gestionats pel Servei d'Obres del Departament de Cultura a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, any 2021 Data de publicació:  26/02/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 133.722 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Renovació de la via en el tram de Línia 3 entre Maria Cristina i Plaça Espany Data de publicació:  26/02/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 07/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 3.541.137,39 € sense IVA
Substitució mòduls prefabricats de les Cotxeres del Triangle Ferroviari. Esmenat en data:  26/02/2021 11:50h Termini de presentació d'ofertes: 03/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 49.781 € sense IVA

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca

OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). Data de publicació:  26/02/2021 15:23h Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 31.088.073,62 € sense IVA

Gestió d'Aigües de la Segarra

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA PER PROCEDIMENT OBERT Data de publicació:  26/02/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 15:00h Pressupost de licitació: 190.255,52 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

Execució obres d'adequació de consultes assistencials als CAP La Selva i CAP Arbúcies Data de publicació:  26/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 128.027,9 € sense IVA

FORMACIÓ 

Avui no hi ha licitacions del sector

FUSTA

Ajuntament de Mataró

subministrament de mobiliari per la nova Biblioteca Municipal Data de publicació:  26/02/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 247.933,89 € sense IVA 

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament de Castelldefels

Contracte menor per a la subscripció de 15 llicències autocad LT2021 Data de publicació:  26/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 6.100 € sense IVA 

Ajuntament de Viladecans

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CREACIÓ D'UN ESPAI WEB DEL PRODUCTE FINAL DELS RESULTATS DEL PROJECTE EUROPEU ON BOARD (PROGRAMA URBACT) Esmenat en data:  26/02/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 09/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 12.000 € sense IVA 

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Consulta preliminar de mercat per a la implantació d'una nova intranet al CCSPT_21SER0805 Data de publicació:  26/02/2021 14:15h 

Consorci Sanitari Integral

Servei de renovació del manteniment de les llicències d'Oracle per al Consorci Sanitari Integral (CSI2021004S) Esmenat en data:  26/02/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 10.620 € sense IVA

Servei de dret d'ús de llicències per utilizar programa d'ajut a la codificació, en totes les versions operatives (CSI2021005) Esmenat en data:  26/02/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 32.400 € sense IVA 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Serveis de cloud per la CCMA Esmenat en data:  26/02/2021 14:55h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 210.000 € sense IVA 

Departament de la Presidència

Servei de creació de continguts en les webs Govern.cat i Catalangovernment.eu que gestiona la Direcció General de Comunicació del Govern del Departament de la Presidència, per a l'any 2021. PR-2021-111. Data de publicació:  26/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 32.814 € sense IVA 

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

OBE 20/699 - SERVEIS UPGRADE SAP A LA VERSIÓ EP7 Data de publicació:  26/02/2021 15:12h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 98.800 € sense IVA 

Institut Municipal d'Informàtica

Serveis per al suport a la planificació dels processos d'aprovisionament TIC i seguiment de la gestió dels processos de contractació de l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible Data de publicació:  25/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 549.971,54 € sense IVA 

La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals de l'Hospitalet de Llobregat, SA

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT TÈCNIC PER A L'EXPLOTACIÓ DELS SISTEMES INFORMÀTICS I AUDIOVISUALS DE LA FARGA, GEM,S.A. Data de publicació:  26/02/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 40.500 € sense IVA 

Organisme Autònom de Gestió Tributària

Servei de manteniment correctiu de PC's i escàners de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Data de publicació:  26/02/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 57.175,32 € sense IVA 

ICFO - Institut de Ciències Fotòniques

2021.SU.003 - "Acord marc per l'homologació de proveïdors pel subministrament d'ordinadors de sobretaula i monitors en règim de "rènting" per a l'Institut de Ciències Fotòniques" Esmenat en data:  25/02/2021 18:35h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 520.000 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Granollers

CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS, LLACS I FONTS ORNAMENTALS I ÀREES I INSTAL·LACIONS DE JOCS DEL TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS Data de publicació:  25/02/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.215.059,39 € sense IVA 

Ajuntament de Sabadell

23-1/2021 Recollida i posterior gestió de les fulles i restes vegetals dels patis dels centres públics d'educació infantil i primària de la ciuta i l'escola d'adults "La Concòrdia" Data de publicació:  25/02/2021 08:42h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 13.457,1 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Aigües de Mataró, SA

Diversos serveis de neteja i manteniment de les instal·lacions del municipi de Mataró amb inclusió de clàusules mediambientals, reservat als centres especials d'ocupació d'iniciativa social i a les empreses d'inserció Data de publicació:  26/02/2021 15:53h Termini de presentació d'ofertes: 08/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 192.754 € sense IVA 

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Servei de control de plagues en edificis i instal·lacions de titularitat municipal Data de publicació:  25/02/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 7.300 € sense IVA 

Ajuntament de Roses

Servei de neteja de les instal·lacions esportives municipals: Lot 1 Estadi Municipal i Lot 2 Camp de la Vinyassa Data de publicació:  25/02/2021 21:10h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 76.309,3 € sense IVA

Servei de neteja de l'escola Narcís Monturiol Data de publicació:  25/02/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 62.655,54 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

CONTRACTE PER ALS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA, NETEJA DE PLATGES, RECOLLIDA DE RESIDUS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL, DE SANT FELIU DE GUÍXOLS Esmenat en data:  26/02/2021 12:44h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 4.635.308,07 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall

Contracte de serveis de Recollida d'escombraries en la modalitat porta a porta, neteja viària, gestió de la deixalleria municipal i educador ambiental Esmenat en data:  26/02/2021 12:35h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.581.882,71 € sense IVA 

Diputació de Barcelona

Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de l'edifici de la Diputació de Barcelona ubicat al carrer Minerva, 4 de Barcelona Data de publicació:  25/02/2021 11:21h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 104.030,94 € sense IVA 

Institut Municipal d'Informàtica

Serveis de neteja i recollida selectiva a les instal·lacions de l'InstitutMunicipal d'Informàtica, amb mesures de contractació públicasostenible. Esmenat en data:  26/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 169.707,64 € sense IVA 

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona

Servei integral de neteja de les instal·lacions de Dipsalut Esmenat en data:  26/02/2021 17:00h Pressupost de licitació: 58.000 € sense IVA 

Solucions Integrals per als Residus, S.A.U.

CTTE656 Servei de neteja de les instal·lacions de SIRESA. Data de publicació:  26/02/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 111.000 € sense IVA

METALL

Ajuntament de Martorelles

Contracte del servei de manteniment de l'enllumenat públici semafòric Esmenat en data:  26/02/2021 12:22h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 15:00h Pressupost de licitació: 173.002,2 € sense IVA 

Ajuntament de Vacarisses

CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE VACARISSES Esmenat en data:  26/02/2021 11:50h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 228.541,27 € sense IVA 

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Servei de manteniment integral i conservació de les energies dels edificis de l'Hospital Duran i Reynals de l'Hospitalet de Llobregat Esmenat en data:  25/02/2021 16:30h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.057.762,73 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

Servei de manteniment de les instal·lacions mecàniques i equips de fred per al Vall d'Hebron Hospital Campus. Data de publicació:  25/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 465.186,95 € sense IVA 

La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals de l'Hospitalet de Llobregat, SA

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES PALES D'ARROSSEGAMENT, ENGREIXOS DE LES PALES, NETEJA DELS VEHICLES I D'ALTRES PETITES REPARACIONS DELS VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE GRUA MUNICIPAL DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Data de publicació:  26/02/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 35.635,79 € sense IVA

Universitat Politècnica de Catalunya

SE110102CO2021009 Servei de manteniment preventiu, normatiu, correctiu i modificatiu de les portes automàtiques existents als edificis de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Data de publicació:  26/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 50.384,52 € sense IVA 

Ajuntament de Granollers

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT MIXT I INSTAL·LACIÓ DE DIVERSOS MÒDULS D'APARCAMENTS DE BICICLETA TANCATS AMB SISTEMA TECNOLÒGIC A GRANOLLERS Data de publicació:  26/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 99.173,55 € sense IVA 

Ajuntament de Llinars del Vallès

Subministrament de material de ferreteria amb destí a les actuacions de manteniment i conservació dels espais públics, edificis municipals i equipaments de Llinars del Vallès Data de publicació:  26/02/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 59.636,94 € sense IVA 

Ajuntament de Salou

Exp. 9759/2020 Contractació del subministrament i instal·lació d'un nou sistema de megafonia a les platges de Llevant i Ponent de Salou Data de publicació:  26/02/2021 12:40h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 28.787,53 € sense IVA 

Eco-equip SAM

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC PER LA DEIXALLERIA DE CAN BARBA GESTIONADA PER ECO-EQUIP SAM. Data de publicació:  26/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 00:00h Pressupost de licitació: 26.360 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ, SL

Contracte de serveis, enregistrament emissió en directe d'esdeveniments esportius i culturals, als canals de comunicació gestinats per Vallès Oreintal Televisó SLU Esmenat en data:  26/02/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 52.650 € sense IVA 

Fundació del Gran Teatre del Liceu

SUBMINISTRAMENT D'UN PROJECTOR DE VÍDEO LÀSER DE 30.000 LÚMENS. Esmenat en data:  26/02/2021 11:57h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 58.700 € sense IVA 

QUÍMIC

Ajuntament de Cambrils

Servei d'analítiques de control de la qualitat de l'aigua de consum humà a l'aixeta Data de publicació:  25/02/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 17:00h Pressupost de licitació: 4.899,42 € sense IVA 

Consorci Hospitalari de Vic

Contractació del subministrament successiu de reactius i de la cessió de l'equipament per a la determinació del virus del papil·loma humà (VPH) i d'equipament i material fungible per a citologies líquides en mostres ginecològiques i no ginecològiques per al servei d'anatomia patològica del Consorci Hospitalari de Vic (CHV) Data de publicació:  26/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 234.145,44 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ: FÀRMACS/LÍQUIDS BIOPERILLOSOS:BATES,GUANTS,EQUIPS VESSAMENT Esmenat en data:  26/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 779.479,9 € sense IVA 

TÈXTIL

Xarxa Audiovisual Local, SL

SERVEI DE VESTUARI, MAQUILLATGE I PERRUQUERIA PERA LA PROGRAMACIÓ DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL Data de publicació:  26/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 13/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 108.748,1 € sense IVA 

Transports Municipals del Gironès, SA (TMG, SA)

Contracte de subministrament de vestuari, calçat i equips de protecció individual (EPI) per als treballadors de Transports Municipals del Gironès, S.A.U., a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat. Data de publicació:  25/02/2021 16:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 7.648,25 € sense IVA 

 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org