Butlletí de Licitacions Públiques - 25/05/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 25/05/2021

ARTS GRÀFIQUES

Avui no hi ha licitacions del sector

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Igualada

OBRES CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA NORD DE L'AVINGUDA CARESMAR Data de publicació:  25/05/2021 15:01h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 246.856,58 € sense IVA

Ajuntament de Banyoles

Obres reparació danys causats Glòria a la derivació del canal de regants i al safareig del riu Terri Data de publicació:  25/05/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 65.901,83 € sense IVA

Ajuntament de Barcelona

Contracte mixt són les obres i el subministrament per la instal¿lació d'intrusió de diverses edificacions dins el recinte del Palauet Albéniz situat a l'Avinguda de l'Estadi núm. 65-69 de Barcelona. Data de publicació:  25/05/2021 10:25h Termini de presentació d'ofertes: 15/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 248.039,41 € sense IVA

Ajuntament de Cervià de les Garrigues

Contracte d'obres de millora qualitativa de la reurbanització del tram sud del carrer Lleida Data de publicació:  25/05/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 66.563,72 € sense IVA

Ajuntament de Dosrius

Arranjament del paviment de varis carrers de Dosrius amb aglomerat en calent Data de publicació:  25/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 33.049,79 € sense IVA

Ajuntament de Girona

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONNEXIÓ DEL CARRIL BICI DE PONT MAJOR A CAMPDORÀ - FASE 3 Data de publicació:  25/05/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 15/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 382.771,36 € sense IVA

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ENDERROC DE LES NAUS DE L'ANTIGA FÀBRICA SIMON, SITUADES AL CARRER BARCELONA, NÚMEROS 142 I 144 Data de publicació:  25/05/2021 13:50h Termini de presentació d'ofertes: 15/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 320.717,51 € sense IVA

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Execució de les obres corresponent al Projecte executiu per a la reforma de les instal·lacions a l'ala sud de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès Data de publicació:  25/05/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 73.466,69 € sense IVA

Ajuntament de Llobera

Projecte executiu d'obres de condicionament i pavimentació de camins estratègics d'utilitat pública, TM de LLobera ( Solsonès). Data de publicació:  25/05/2021 10:10h Termini de presentació d'ofertes: 15/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 113.417,42 € sense IVA

Ajuntament de Lloret de Mar

OBRES DEFINIDES EN ELS CAPITOLS NÚMERO 01.01 I 01.02 DEL "PROJECTE DE REPOSICIÓ DE CANONADA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE ENTRE EL DIPÒSIT DE LES TRES TORRES (MAS PALOU) I LA ROTONDA DE LA URBANITZACIÓ RESIDENCIAL BLANES DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DE LLORET DE MAR. MUNICIPI DE BLANES" Data de publicació:  25/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 284.361,29 € sense IVA

Ajuntament de Puig-reig

Contracte administratiu de subministrament i instal·lació d'un sistema solar fotovoltaic per autoconsum a l'edifici de la biblioteca i escola bressol de Puig-reig Data de publicació:  25/05/2021 20:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 43.707,15 € sense IVA

Contracte administratiu de subministrament i instal·lació d'un sistema solar fotovoltaic per autoconsum a l'edifici de l'Ajuntament de Puig-reig Data de publicació:  25/05/2021 20:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 44.930,7 € sense IVA

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Contractació de l'Execució del Projecte d'Urbanització de la Plaça de la Unió de Santa Margarida de Montbui. Exp. núm. 183/2021-G. Data de publicació:  25/05/2021 11:55h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 213.970,35 € sense IVA

Ajuntament del Papiol

Contracte per l'adequació de l'antiga casa dels mestres situada al carrer Pare Remigi, núm. 6 del terme municipal del Papiol. Esmenat en data:  25/05/2021 11:30h

Contracte d'obres per a la reurbanització i la connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix del municipi del Papiol Esmenat en data:  25/05/2021 11:30h

Ajuntament del Prat de Llobregat

Execució de les obres de manteniment en edificis de Cultura i instal·lació delínies de vida en diversos equipaments municipals Data de publicació:  25/05/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 205.105,91 € sense IVA

Barcelona de Serveis Municipals SA

2021ST0177OB - Obres relatives a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a 6 carrers de la ciutat de Barcelona Data de publicació:  25/05/2021 11:14h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 396.382,23 € sense IVA

Cementiris de Barcelona, S.A.U.

2021ST0166OB - Obres relatives al projecte executiu de rehabilitació estructural d'edificis de nínxols i mur de tanca, situats al departament 3er del Cementiri de Sants (Etapa 1- Fase 8 ¿ Pla director 2019) Esmenat en data:  25/05/2021 09:08h Termini de presentació d'ofertes: 27/05/2021 10:00h Pressupost de licitació: 530.139,23 € sense IVA

Consell Comarcal del Garraf

Obra i subministrament per a la instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor a la zona escolar de Les Roquetes del municipi de Sant Pere de Ribes Esmenat en data:  25/05/2021 08:39h Termini de presentació d'ofertes: 12/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 504.442,08 € sense IVA

Consorci Besòs Tordera

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ GRUPS ELECTRÒGENS A EDAR CASTELLAR DEL VALLÈS, EDAR SANT LLORENÇ SAVALL, EDAR VALLGORGUINA, I EBAR ISE-04 VALLESPIR (SISTEMA SANTA EULÀLIA RONÇANA), Exp.2021/840 Data de publicació:  25/05/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 215.375 € sense IVA

Diputació de Barcelona

Obres per a l'execució del projecte de protecció de talussos. Any 2021. Data de publicació:  25/05/2021 11:40h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 578.314,44 € sense IVA

Obres de millora de revolts a la carretera BV-5001, PK 22+980. TM la Roca del Vallès. Data de publicació:  25/05/2021 12:12h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 304.036,65 € sense IVA

Diputació de Lleida

Projecte bàsic i d'execució per la consolidació d'un tram de la muralla del conjunt històric de la Vila closa de Maials ¿carrer travessia de Lleida, cofinançat amb fons FEDER de la UE Data de publicació:  25/05/2021 11:20h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 53.270,43 € sense IVA

PROJECTE TÈCNIC "RESTAURACIÓ TORRE ROMANA DE CASTELLONOU DE OSSÓ- 1ª FASE" AL MUNICIPI DE CASTELLNOU D'OSSÓ, INCLÒS EN EL PROJECTE "PAISATGES DE PONENT" DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA Data de publicació:  25/05/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 104.803,38 € sense IVA

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA

OBRES DE REPARACIÓ DE LA BUFANT B REACTOR BIOLÒGIC Data de publicació:  25/05/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 17.696,1 € sense IVA

Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

OBRES I INSTAL·LACIONS PER A LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI DE BETEVÉ Esmenat en data:  25/05/2021 18:15h Termini de presentació d'ofertes: 03/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 608.504,54 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Execució de les obres del projecte constructiu del nou col·lector de salmorres. Conca de Llobregat. Ramal Llobregat. Tram: Abrera - Castellgalí. Clau: JC-19235 - Lots 1 i 2 Data de publicació:  25/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 38.021.736,81 € sense IVA

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Obres de reforma del sistema de producció d'aigua freda (nucli B) de 'Hospital Duran i Reynals. Esmenat en data:  25/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 300.848,75 € sense IVA

Obres de demolició (Fase 1) de la planta baixa, planta 1a. i planta 2a. de l'edifici terapèutic de l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospital Duran i Reynals a l'Hospitalet de Llobregat. Esmenat en data:  25/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 341.863,38 € sense IVA

Obres de millora dels vestíbuls dels ascensors nucli C (plantes 0,1,2 i 3) i nucli A (plantes 5 i 7) de l'Hospital Duran i Reynals. Esmenat en data:  25/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 371.803,42 € sense IVA

Obres de reforma del vestíbul principal i la cafeteria de l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospital Duran i Reynals. Esmenat en data:  25/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.531.701,83 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

Obra i servei de Direcció facultativa d'una nova àrea d'intervencionisme a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta Esmenat en data:  25/05/2021 17:11h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.223.313,98 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica ambiental de les obres del projecte constructiu del nou col·lector de salmorres. Conca del Llobregat. Ramal Llobregat. Tram: Abrera - Castellgalí. Lot 1 i Lot 2. Clau: JC-19235 Data de publicació:  25/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 204.139,8 € sense IVA

Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu del nou col·lector de salmorres. Conca del Llobregat. Ramal Llobregat. Tram Castellgalí - Abrera. Lot 1: Tram Castellgalí - El Cairat. Clau: JC-19235 - Lot 1 Data de publicació:  25/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 930.527,2 € sense IVA

Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu del nou col·lector de salmorres. Conca del Llobregat. Ramal Llobregat. Tram Castellgalí - Abrera. Lot 2: Tram El Cairat - Abrera. Clau: JC-19235 - Lot 2 Data de publicació:  25/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 582.738,4 € sense IVA

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres del projecte constructiu del nou col·lector de salmorres. Conca del Llobregat. Ramal Llobregat. Tram Castellgalí - Abrera. Lot 2: Tram El Cairat - Abrera. Clau: JC-19235 - Lot 2 Data de publicació:  25/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 68.843,23 € sense IVA

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu del nou col·lector de salmorres. Conca del Llobregat. Ramal Llobregat. Tram: Abrera - Castellgalí. Lot 1 i Lot 2. Clau: JC-19235 Data de publicació:  25/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 216.906 € sense IVA

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres del projecte constructiu del nou col·lector de salmorres. Conca del Llobregat. Ramal Llobregat. Tram Castellgalí - Abrera. Lot 1: Tram Castellgalí - El Cairat. Clau: JC-19235 - Lot 1 Data de publicació:  25/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 127.401,33 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Reus

Servei de cursos, tallers de formació i lleure dins de la xarxa de Centres Cívics de Reus i clubs de lectura d'idiomes de les Biblioteques Municipals Data de publicació:  25/05/2021 07:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 104.962 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Aeroports Públics de Catalunya, SLU

Servei de manteniment i suport tècnic de l'equipament informàtic d'Aeroports de Catalunya Data de publicació:  25/05/2021 11:40h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 11:00h Pressupost de licitació: 59.904 € sense IVA 

Ajuntament de Barcelona

Contractació elaboració web pressupost obert Data de publicació:  25/05/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 26.856,96 € sense IVA 

Ajuntament de Matadepera

Contracte del subministrament i instal·lació de punts d'accés, manteniemnt de tota la xarxa de comuniciacions de l'Ajuntament de Matadepera i connexió a internet d'alta capacitat en l'àmbit del projecte WiFi4EU Data de publicació:  25/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 107.296,69 € sense IVA 

Barcelona de Serveis Municipals SA

2021AT0173AC - Servei d'implantació i ús de la centraleta virtual o sistema de Cloud Contact Center, el seu manteniment i la contractació de serveis de Contact Center, per la divisió d'Atenció al Client de B:SM, PATSA i CBSA. Data de publicació:  25/05/2021 12:52h Termini de presentació d'ofertes: 02/07/2021 10:00h Pressupost de licitació: 3.325.987,8 € sense IVA 

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Manteniment de les cabines de disc de producció dels CPSs principal i secundari Esmenat en data:  25/05/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 11:30h Pressupost de licitació: 85.010 € sense IVA 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Exp. 222/2021-SU-POS: Contractació del subministrament, substitució i configuració de discos SSD i memòries RAM per a la renovació tecnològica dels PC's AIO (all in one) del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Data de publicació:  25/05/2021 19:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 11:00h Pressupost de licitació: 130.250 € sense IVA

Diputació de Girona

Actualització i millora del programari Sicalwin, Aytosfactur@ i GPA i hores de consultoria Data de publicació:  25/05/2021 13:00h 

Universitat Pompeu Fabra

E-300700/06-04-21 Adquisició per a la Universitat Pompeu Fabra d'un programari de gestió de personal d'investigació i la renovació l'any 2022 de les llicències de l'aplicació de gestió de recursos humans "Universitas XXI Recursos Humanos", "Portal del Empleado" i del personal d'investigació en modalitat de servei al núvol (SaaS), amb manteniment i suport, distribuït en dos lots. Data de publicació:  25/05/2021 21:31h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 177.957,25 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Begues

SERVEI MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES MUNICIPAL Esmenat en data:  25/05/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 218.566,42 € sense IVA 

Ajuntament de Tordera

Contracte de subministrament consistent en l'arrendament, amb opció de compra, de la gespa del camp de futbol municipal Data de publicació:  25/05/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 172.002,02 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Girona

Serveis de neteja de mercats i Centre d'Acolliment i Serveis Socials "la Sopa", reservat a Centres Especials de Treball Esmenat en data:  25/05/2021 09:29h Termini de presentació d'ofertes: 15/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 568.297,44 € sense IVA 

Departament d'Educació

Contracte del servei de neteja de l'Institut Els Gallecs Esmenat en data:  25/05/2021 13:25h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 82.611,36 € sense IVA 

Viladecans Qualitat, S.L.

SERVEIS CONSISTENTS EN LA NETEJA I CONTROL DE LES MESURES HIGIÈNIC-SANITÀRIES DELS BANYS I CANVIADORS DE LES PLATGES DE VILADECANS PER MINIMITZAR EL RISC DE CONTAGI DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2 DURANT LA TEMPORADA DE BANY. Data de publicació:  25/05/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 12.508 € sense IVA 

Ajuntament de Mataró

Contractació d'implantació d'una aplicació de gestió i seguiment de serveis de recollida de residus, neteja viària i de platges Data de publicació:  25/05/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 09:00h Pressupost de licitació: 85.000 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Matadepera

Contracte del subministrament i instal·lació de punts d'accés, manteniemnt de tota la xarxa de comuniciacions de l'Ajuntament de Matadepera i connexió a internet d'alta capacitat en l'àmbit del projecte WiFi4EU Data de publicació:  25/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 107.296,69 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Pol de Mar

contracte pel servei de manteniment de les instal.lacions d'aire condicionat i instal.lacions tèrmiques a les dependències municipals Esmenat en data:  25/05/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 20.180,6 € sense IVA

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

OBE 21/161 - SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS INTERIORS DE DISTRIBUCIÓ DE GASOS MEDICINALS Esmenat en data:  25/05/2021 11:22h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 236.000 € sense IVA

OBE 20/478 - SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LES INSTAL.LACIONS DE TRACTAMENT D'AIGUA Esmenat en data:  25/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 164.000 € sense IVA 

Ajuntament de Forallac

SUBMINISTRAMENT EN REGIM DE LLOGUER DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL I ARBRE DE NADAL Esmenat en data:  25/05/2021 11:45h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 38.000 € sense IVA 

Ajuntament de Girona

SUBMINISTRAMENT DE TRES (3) TURISMES DE PAISÀ (DE LA MATEIXA MARCA I MODEL), SENSE EQUIPAMENT NI ADAPTACIÓ, DEU (10) MOTOCICLETES, SIS (6) DE BAIXA I QUATRE (4) D'ALTA CILINDRADA, DOS (2) FURGONS I UN (1) VEHICLE TIPUS "PICK-UP" TRANSFORMATS/DES CONDICIONATS/DES I EQUIPATS/DES PER L'ÚS POLICIAL Data de publicació:  25/05/2021 15:05h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 253.928,91 € sense IVA

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES ELÈCTRICS I HÍBRIDS NOUS PER A L'AJUNTAMENT DE GIRONA Data de publicació:  25/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 406.887,31 € sense IVA 

Ajuntament de Rubí

CONTRACTE MIXT DEL SUBMINISTRAMENT, I SERVEI D'INSTAL.LACIÓ IRETIRADA DE L'ENLLUMENAT DE NADAL PELS CARRERS DE L'AJUNTAMENT DERUBI CAMPANYA 2021-2022 Data de publicació:  25/05/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 18:00h Pressupost de licitació: 96.772,41 € sense IVA 

Ajuntament de Viladecans

SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS, PRODUCTES I ARTICLES DE FONTANERIA I CALEFACCIÓ, NECESSARIS PER LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT, REPARACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA VÍA PÚBLICA, EQUIPAMENTS MUNICIPALS, MEDI NATURAL I CASA D'OFICIS DE VILADECANS. Data de publicació:  25/05/2021 12:45h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 15.247,93 € sense IVA 

Barcelona ACTIVA SAU SPM

Subministrament i serveis per dotar Barcelona Activa d'una infraestructura renovada d'enrutadors i commutadors al Centre de Processament de Dades propi (Exp. 21-21) Data de publicació:  25/05/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 100.000 € sense IVA 

Consorci del Gran Teatre del Liceu

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU Data de publicació:  25/05/2021 18:51h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 169.893 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

Subministrament i instal·lació d'una central de rentat i desinfecció d'instrumental per a la central d'esterilització de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Data de publicació:  25/05/2021 15:10h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 148.760,33 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Ajuntament de Terrassa

ECAS 8383/2020 Serveis de suport als muntatges i desmuntatges i el servei de funció, així com la prestació de serveis de sala, atenció al públic i venda d'entrades dels espectacles programats per l'Ajuntament de Terrassa Data de publicació:  25/05/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 353.507,85 € sense IVA 

QUÍMIC

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Subministrament d'equips de protecció individual i material higiènic contra la COVID-19 pel personal de l'Ajuntament Data de publicació:  25/05/2021 09:45h Termini de presentació d'ofertes: 09/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 59.460 € sense IVA 

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Subministrament de testos de detecció genètica per l'anàlisi de mutacions mitjançant tecnologia de seqüenciació massiva per a l'Institut Català d'Oncologia Esmenat en data:  25/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 99.000 € sense IVA

Subministrament de medicaments genèrics per a l'Institut Català d'Oncologia Esmenat en data:  25/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 02/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.002.712,55 € sense IVA 

TÈXTIL

Ajuntament d'Esparreguera

Subministrament de vestuari i equipament professional de protecció individual, per al personal contractat a través dels Plans d'Ocupació de l'Ajuntament d'Esparreguera Data de publicació:  25/05/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 19.834,71 € sense IVA

 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats