Butlletí de Licitacions Públiques - 25/02/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 25/02/2021

ARTS GRÀFIQUES

Transports de Barcelona, SA

Serveis de producció, impressió, entrega i col·locació de material gràfic i papereria Esmenat en data:  25/02/2021 15:10h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 695.392 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Aigües de Mataró, SA

Obres d'aigua potable dels carrers Amadeu Vives, Umbria, MD de l'Esperança, Ronda Sant Oleguer i Camí del Caputxins, amb criteris mediambientals Data de publicació:  25/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 49.661,7 € sense IVA

Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Obres de reforma i ampliació del local social de Can Gordei Data de publicació:  25/02/2021 09:15h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 15:00h Pressupost de licitació: 55.441,94 € sense IVA

Ajuntament de Malgrat de Mar

Pavimentació de la Piscina Municipal Data de publicació:  25/02/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 49.575 € sense IVA

Ajuntament de Manresa

Obra Actuacions de millora de l'espai públic 2020. Parcs Infantils. Data de publicació:  25/02/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 69.216,51 € sense IVA

Ajuntament de Montmeló

Contracte d' obres d'urbanització de la Plaça de Frederica Montseny de Montmeló Data de publicació:  25/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 95.255,7 € sense IVA

Ajuntament de Reus

Regulació semafòrica al carrer Dr. Frías amb el passeig Sunyer Data de publicació:  25/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 28.780,72 € sense IVA

Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

"SUBSTITUCIÓ DE DOS TRAMS DE FIBROCIMENT DE LA CANONADA EN ALTA ENTR EL POU DEL CODONY I EL DIPOSIT 2, DE SANTA COLOMA DE QUERALTL", Data de publicació:  25/02/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 189.337,42 € sense IVA

Ajuntament de Tortosa

Obres de reparació dels danys causats pels aiguats esdevinguts els dies 18, 19, 20 i 21 d'octubre de 2018, al Camí de Nivera. Data de publicació:  25/02/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 81.706,98 € sense IVA

Ajuntament de Vilagrassa

Vestidors i Bar ¿ Restaurant de la Piscina Municipal de Vilagrassa Esmenat en data:  25/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 103.383,28 € sense IVA

Ajuntament del Pla de Santa Maria

Execució de les obres incloses en el projecte "Adequació Casal Avis" Data de publicació:  25/02/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 88.349,02 € sense IVA

Execució de les obres incloses en el projecte "Ampliació gimnàs" Esmenat en data:  25/02/2021 10:16h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 113.009,88 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

604.2021.009 - OBRES RELATIVES A L'ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL C. SANTA CATERINA DE SIENA ENTRE L'AVINGUDA D'ESPLUGUES I EL C. DELS MONEDERS, AL BARRI DE PEDRALBES, AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  25/02/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 340.279,77 € sense IVA

Departament d'Educació

Obres de substitució de la coberta del gimnàs de l'Escola Busquets i Punset de l'Hospitalet de Llobregat Data de publicació:  25/02/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 18:00h Pressupost de licitació: 130.579,7 € sense IVA

Obres de la 2ª fase d'adequació d'espais de l'Institut Escola Greda d'Olot Data de publicació:  25/02/2021 14:40h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 18:00h Pressupost de licitació: 278.135,37 € sense IVA

Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA

Execució de les obres de renovació xarxa d'abastament del c/Robí (AVIT19-001) i entre el nucli dels Monjos i el P. I. Casa Nova (AVIT20-002) de Santa Margarita i els Monjos Esmenat en data:  25/02/2021 10:35h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 23:55h Pressupost de licitació: 77.977,01 € sense IVA

Entitat Municipal Descentralitzada de Rocallaura

URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL TALLAT Esmenat en data:  25/02/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 04/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 228.924,45 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Instal·lacio de cablejat pel video IP als diposits de Metro Data de publicació:  25/02/2021 09:20h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 350.000 € sense IVA

Obra del projecte complementari nº 1 de la nova estació entre Collblanc i Pubilla Cases de linia 5 de FMB. Backup Línia 9S, instal·lacions en túnel. Esmenat en data:  25/02/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 526.946,15 € sense IVA

Execucio del projecte de consolidacio estructural del forjat intermig a la subcentral de Plaça Espanya Línia 1 Esmenat en data:  25/02/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 44.602,54 € sense IVA

Pla Imatge 2021 xarxa de Metro. Treballs de millora amb pintura a estacions, cotxeres i oficines de la xarxa de FMB. Esmenat en data:  25/02/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 117.200 € sense IVA

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL NOU ACCÉS AL RECINTE DE SANT PAU DES DEL CARRER SANT QUINTÍ, A BARCELONA. Esmenat en data:  25/02/2021 18:05h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 262.935,14 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Execució de les obres RAM d'aïllament acústic de les màquines de climatització del Centre d'Atenció Primària Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat. Clau: CAP-20299 Data de publicació:  25/02/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 46.167,57 € sense IVA

Execució de les obres de millora local. Millora de nus. Millora d'intersecció a la carretera C-12, PK 79+490. Tram: Ascó. Clau: ME-15057 Esmenat en data:  25/02/2021 17:15h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.301.291,92 € sense IVA

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i l'execució de les obres d'ampliació i adequació institut 3/2 Creu de Saba d'Olesa de Montserrat. Clau: INA-18284 Data de publicació:  25/02/2021 12:35h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.282.697,58 € sense IVA

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i execució de les obres de la nova construcció Institut 2/0 a Dosrius. Clau: INM-18304 Data de publicació:  25/02/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 4.496.610,29 € sense IVA

Àrea Metropolitana de Barcelona

Obres per a la construcció de 5 Piezòmetres de control en el DC de Can Planas situat al terme municipal de Cerdanyola del Vallès. (900040/21) Data de publicació:  25/02/2021 10:15h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 21.801,64 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Avui no hi ha licitacions del sector

FUSTA

Universitat Politècnica de Catalunya

SU102000CO2021006 Subministrament i instal·lació de mobiliari i equipament de laboratori per als laboratoris del grup fotovoltaic a la planta 4 de l'edifici C del Campus Diagonal-Besòs de la UPC Esmenat en data:  25/02/2021 13:05h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 93.951,14 € sense IVA 

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Consell Comarcal de la Garrotxa

Servei de registre i gestió de dominis d'internet del Consell Comarcal de la Garrotxa, del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (CASG) i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) Data de publicació:  25/02/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 371,91 € sense IVA 

Institut Municipal d'Informàtica

Manteniment i administració de la Plataforma Multicanal d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Barcelona (PMAC), amb mesures de contractació pública sostenible Data de publicació:  25/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 100.000 € sense IVA

Serveis per al suport a la planificació dels processos d'aprovisionament TIC i seguiment de la gestió dels processos de contractació de l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible Data de publicació:  25/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 549.971,54 € sense IVA 

ICFO - Institut de Ciències Fotòniques

2021.SU.003 - "Acord marc per l'homologació de proveïdors pel subministrament d'ordinadors de sobretaula i monitors en règim de "rènting" per a l'Institut de Ciències Fotòniques" Esmenat en data:  25/02/2021 18:35h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 520.000 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Granollers

CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS, LLACS I FONTS ORNAMENTALS I ÀREES I INSTAL·LACIONS DE JOCS DEL TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS Data de publicació:  25/02/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.215.059,39 € sense IVA 

Ajuntament de Sabadell

23-1/2021 Recollida i posterior gestió de les fulles i restes vegetals dels patis dels centres públics d'educació infantil i primària de la ciuta i l'escola d'adults "La Concòrdia" Data de publicació:  25/02/2021 08:42h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 13.457,1 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Servei de control de plagues en edificis i instal·lacions de titularitat municipal Data de publicació:  25/02/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 7.300 € sense IVA 

Ajuntament de Roses

Servei de neteja de les instal·lacions esportives municipals: Lot 1 Estadi Municipal i Lot 2 Camp de la Vinyassa Data de publicació:  25/02/2021 21:10h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 76.309,3 € sense IVA

Servei de neteja de l'escola Narcís Monturiol Data de publicació:  25/02/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 62.655,54 € sense IVA 

Diputació de Barcelona

Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de l'edifici de la Diputació de Barcelona ubicat al carrer Minerva, 4 de Barcelona Data de publicació:  25/02/2021 11:21h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 104.030,94 € sense IVA 

METALL

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Servei de manteniment integral i conservació de les energies dels edificis de l'Hospital Duran i Reynals de l'Hospitalet de Llobregat Esmenat en data:  25/02/2021 16:30h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.057.762,73 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

Servei de manteniment de les instal·lacions mecàniques i equips de fred per al Vall d'Hebron Hospital Campus. Data de publicació:  25/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 465.186,95 € sense IVA 

Diputació de Girona

Contractació del subministrament d'un vehicle per a l'àrea de presidència de la Diputació de Girona Data de publicació:  25/02/2021 09:20h 

Transports de Barcelona, SA

Subministrament d'una Barredora/fregadora híbrida dièsel per al CON d'Horta Esmenat en data:  25/02/2021 09:10h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 60.027,27 € sense IVA 

Universitat Politècnica de Catalunya

SU102000CO2021006 Subministrament i instal·lació de mobiliari i equipament de laboratori per als laboratoris del grup fotovoltaic a la planta 4 de l'edifici C del Campus Diagonal-Besòs de la UPC Esmenat en data:  25/02/2021 13:05h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 93.951,14 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Avui no hi ha licitacions del sector

QUÍMIC

Avui no hi ha licitacions del sector

TÈXTIL

Transports Municipals del Gironès, SA (TMG, SA)

Contracte de subministrament de vestuari, calçat i equips de protecció individual (EPI) per als treballadors de Transports Municipals del Gironès, S.A.U., a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat. Data de publicació:  25/02/2021 16:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 7.648,25 € sense IVA 

 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org