Butlletí de Licitacions Públiques - 24/05/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 24/05/2021

ARTS GRÀFIQUES

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Servei de disseny i maquetació, impressió i distribució senseadreça del butlletí municipal d'informació Informem Data de publicació:  24/05/2021 08:30h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 87.369,5 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Almenar

ARRANJAMENT DE CAMINS AMB ÀRIDS RECLICATS 2020 Data de publicació:  24/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 103.367,75 € sense IVA

Ajuntament de Banyoles

Obres MT reposició asfalt Av Farga i rotonda Planeta Màgic Esmenat en data:  24/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 157.498,81 € sense IVA

Ajuntament de Berga

CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE COBERTA DE XAPA PER COBERTA DECK DEL PAVELLÓ D'ESPORTS DE BERGA PER LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER UN MAJOR AÏLLAMENT D'AQUESTA NOVA COBERTA. Data de publicació:  24/05/2021 14:30h Pressupost de licitació: 163.199,62 € sense IVA

Ajuntament de Canet de Mar

Execució de les obres de conservació i manteniment de la calçada de diversos carrers del municipi Data de publicació:  24/05/2021 12:15h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 219.071,93 € sense IVA

Ajuntament de Castelldefels

Contracte menor d'execució de les obres de reparació de dos enfonsaments de paviment asfàltic Data de publicació:  24/05/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 28.105,96 € sense IVA

Contracte menor d'execució de les obres de modificació de dos passos de vianants a la Plaça Joan XXIII. Data de publicació:  24/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 6.016,42 € sense IVA

Ajuntament de l'Escala

Licitació del contracte d'obres per a l'execució de les obres de reforma puntual de la planta baixa fase 2, planta primera i planta segona de l'Ajuntament Data de publicació:  24/05/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 13:30h Pressupost de licitació: 186.150,64 € sense IVA

Ajuntament de la Palma d'Ebre

Millora de nucli urbà - pista esportiva Esmenat en data:  24/05/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 14/06/2021 15:00h Pressupost de licitació: 70.427,62 € sense IVA

Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya

Ampliació dels equipaments esportius amb la construcció d'una piscina - Fase 1. Data de publicació:  24/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 174.116,7 € sense IVA

Ajuntament de Palol de Revardit

Obres del projecte de soterrament serveis al veïnat de La Beguda Esmenat en data:  24/05/2021 14:24h Termini de presentació d'ofertes: 19/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 154.585,33 € sense IVA

Ajuntament de Pardines

Execució del projecte d'obres de Zona de Compactadors Data de publicació:  24/05/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 00:00h Pressupost de licitació: 57.687,02 € sense IVA

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BETREN

Contracte menor: Pavimentació del Carrer Riuet de Betren Esmenat en data:  24/05/2021 13:55h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 37.720,54 € sense IVA 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Servei de redacció projecte executiu de les obres de substitució clavegueram i reurbanització c. Santa Marcel·lina, fases 2 i 3 Data de publicació:  24/05/2021 09:56h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 42.865,2 € sense IVA

FORMACIÓ 

Avui no hi ha licitacions del sector

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Servei per al disseny d'una aplicació informàtica de gestió forestal i de suport en l'ús del sistema per al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya Esmenat en data:  24/05/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 02/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 100.000 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament del Port de la Selva

Contracte de serveis de manteniment de les franges deprotecció i de les parcel·les interiors, zones verdes, recs i rieres Data de publicació:  24/05/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 39.411,62 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Transports de Barcelona, SA

Neteja i proveiment de carburant a busos Data de publicació:  24/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/06/2021 09:00h Pressupost de licitació: 31.048.054,21 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Mollet del Vallès

Subministrament, mitjançant arrendament amb opció de compra, de dos vehicles tractor talla gespa rotatius Data de publicació:  24/05/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 45.475,16 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

N801/2020/000358 Subministrament, instal·lació, posada en marxa i manteniment de la xarxa de dades per a una ciutat intel·ligent, connectada i segura. Projecte cofinançat al 50% pel fons europeu de desenvolupament regional en el marc del programa operatiu pluriregional d'espanya. FEDER 2014-2020 Esmenat en data:  24/05/2021 09:41h Termini de presentació d'ofertes: 22/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 548.131,11 € sense IVA 

Consell Comarcal de la Garrotxa

Subminsitraments necessaris, inclosa la instal·lació, d'actuacions de reposició i millora dels sistemes de sanejament de la Garrotxa Data de publicació:  24/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 57.570 € sense IVA 

SOCIETAT MUNICIPAL D'AIGÜES I SERVEIS DE RIPOLL, SA

Subministrament d'una màquina escombradora pel serveu de neteja viària sota la modalitat de rènting Data de publicació:  24/05/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 136.800 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Avui no hi ha licitacions del sector

QUÍMIC

Avui no hi ha licitacions del sector

TÈXTIL

Ajuntament de Sabadell

90/2021 Subministrament del vestuari laboral i els elements de protecció individual per al personal subaltern adscrit al Servei d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell Data de publicació:  24/05/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 6.609,79 € sense IVA 

 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats