Butlletí de Licitacions Públiques - 24/02/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 24/02/2021

ARTS GRÀFIQUES

Avui no hi ha licitacions del sector

CONSTRUCCIÓ

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA CONTINUÏTAT I LA QUALITAT ECOLÒGICA DEL BOSC DE RIBERA DINS DE L'ÀMBIT DEL TER (LIFE ALNUS) I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ. TM DIVERSOS. COMARQUES DEL RIPOLLÈS I L'OSONA Data de publicació:  24/02/2021 20:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 278.366,03 € sense IVA

Ajuntament d'Igualada

OBRES CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL CARRER DE SANTA TERESA, ENTRE EL CARRER DE SANT FRANCESC D'ASSIS I EL CARRER DE SANT FLORENCI VALLS Data de publicació:  24/02/2021 14:33h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 50.318,31 € sense IVA

Ajuntament d'Ossó de Sió

REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI D' OSSÓ DE SIÓ FASE-1: OSSÓ DE SIÓ I CASTELLNOU D'OSSÓ Data de publicació:  24/02/2021 20:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 21:00h Pressupost de licitació: 140.794,78 € sense IVA

Ajuntament de Calaf

Contracte d'obres per a la construcció d¿una ETAP de desnitrificació biològica heteròtrofa a Calaf Data de publicació:  24/02/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 624.542,85 € sense IVA

Ajuntament de la Coma i la Pedra

Millora de l'eficiènica energètica dels equipaments municipals Esmenat en data:  24/02/2021 10:12h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 83.363,93 € sense IVA

Ajuntament de Pontons

Acondicionament de la Sala Polivalent Municipal del nucli de Pontons Data de publicació:  24/02/2021 18:45h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 94.154,87 € sense IVA

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Finalització de les obres d'implantació carril bici tram Hipòdrom-Plaça del Xic Data de publicació:  24/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 184.733,28 € sense IVA

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

LICITACIÓ DE LES OBRES DE RESTITUCIÓ DE LLERA I RETIRADA DE RESIDUS DE LA RIERA DEL BALÍS I MARGE DE LA RIERA GIRONELLA Data de publicació:  24/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 51.049,52 € sense IVA

Ajuntament de Tagamanent

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ DEL POU VILASA I POSADA EN FUNCIONAMENT DEL POU CAMP DELS AVELLANERS Esmenat en data:  24/02/2021 12:25h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 11:00h Pressupost de licitació: 184.850,31 € sense IVA

Ajuntament de Tossa de Mar

Obres d'impulsió i dipòsit d'aigua regenerada Esmenat en data:  24/02/2021 13:01h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 10:50h Pressupost de licitació: 220.792,43 € sense IVA

Ajuntament de Vielha e Mijaran

Millora de l'accessibilitat i adequació de les xarxes de servei d'aigua i clavegueram al nucli de Vielha (C/ Pradets, C/ Clòses + C/ Marrec, C/ Dera Tor, C/ Cuert, C/ Des de Rodes, Pl. Aplegader, C/ Lejau, Crta. Gausac) Data de publicació:  24/02/2021 18:30h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 295.499,26 € sense IVA

Construcció d'una nova pista poliesportiva exterior a Vielha Data de publicació:  24/02/2021 18:30h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 89.976,64 € sense IVA

Ajuntament del Pla de Santa Maria

Execució de les obres incloses en el projecte "Ampliació gimnàs" Data de publicació:  24/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 18:00h Pressupost de licitació: 113.009,88 € sense IVA

Ajuntament dels Plans de Sió

REFORMA DE L'ANTIC CEMENTIRI DE PELAGALLS AMB ARRANJAMENT D'UN MUR D'ESCULLERA Esmenat en data:  24/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 20:00h Pressupost de licitació: 22.297,46 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

603.2021.009 - OBRES DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA NAU 4 DE CAN BATLLÓ PER A ESPAI D'INICIATIVES D'ECONOMIA SOLIDÀRIA "COÒPOLIS" AL DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  24/02/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 5.701.005,22 € sense IVA

COMAIGUA, SL

OBRES DE RESTITUCIÓ DELS SERVEIS D'AIGUA I CLAVEGUERAM DE LA RIERA VERGE DEL CAMÍ Data de publicació:  24/02/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 187.720,97 € sense IVA

Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua(CCB - ELA)

Obra de conservació i manteniment de la sitja de fangs de l'EDAR de Llançà Data de publicació:  24/02/2021 14:00h

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BETREN

Millora de l'accessibilitat i adequació de les xarxes de servei d'aigua i clavegueram als carrers sant Joan i Sant Sernilh de Betren Data de publicació:  24/02/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 132.273,9 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Modernització / renovació de 6 escales mecàniques a la xarxa de FMB Esmenat en data:  24/02/2021 11:20h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 786.000 € sense IVA

Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Exp. 02/2021-O-PO: Contractació de les obres de la reconversió de despatxos en un laboratori general a la segona planta de l'edifici del PRBB de la Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. Esmenat en data:  24/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 11:00h Pressupost de licitació: 447.406,62 € sense IVA

Viladecans Renovació Urbana S.L.

Execució d'obres contingudes al projecte de reforma de la plaça Salvador Allende i entorn a Viladecans Esmenat en data:  24/02/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.216.374,69 € sense IVA

Àrea Metropolitana de Barcelona

Obres de millora de l'accessibilitat de l'eix dels xiprers del Parc de Torreblanca, als termes municipals de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat (902171/2020) Data de publicació:  24/02/2021 09:20h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 309.099,04 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Viladecans

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ D'APLICADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS NIVELL BÀSIC (25H), PER A L'ACREDITACIÓ DEL CARNET D'APLICADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS NIVELL BÀSIC EN EL MARC DEL PROJECTE DE CASA D'OFICIS 2020 "TRANSICIÓ ECOLÒGICA", A LES PERSONES ALUMNES-TREBALLADORES PARTICIPANTS DEL MÒDUL D'INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES Data de publicació:  24/02/2021 12:15h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 2.999 € sense IVA 

FUSTA

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subministrament per a l'equipament de mobiliari per les plantes 1a a 5a de la Residència per a gent gran "La Mercè" a Tarragona (BE-2021-1252) Data de publicació:  24/02/2021 11:27h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 361.068,41 € sense IVA 

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament de Manresa

Servei de gestió d'incidències i manteniment d'ordinadors personals i altres equips perifèrics Data de publicació:  24/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 23.966,94 € sense IVA 

Parlament de Catalunya

PARLC-2021-62-Suport tècnic per a desenvolupament de projectes informàtics Data de publicació:  24/02/2021 09:45h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 397.800 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Subministrament d'equips informàtics i components relacionats amb el lloc de treball Esmenat en data:  24/02/2021 14:38h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 1.198.347,11 € sense IVA 

Laboratori de Referència de Catalunya, SA

Subministrament, mitjançant rènting, d'equipament informàtic al Laboratori de Referència de Catalunya, SA (LRC 150/2021-PO) Esmenat en data:  24/02/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 09/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 107.750 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Castelló d'Empúries

Subministrament de diverses plantes al passeig marítim d'Empuriabrava Data de publicació:  24/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 22.932,14 € sense IVA 

Ajuntament de Barcelona

Serveis de manteniment d'espais enjardinats al Districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona Data de publicació:  24/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 10.800 € sense IVA 

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Servei de manteniment de jardineria de les instal.lacions de xarxa nord, ETAP Ter, Fontsanta i ITAM del Llobregat d'ATL Esmenat en data:  24/02/2021 13:05h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.013.593,73 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat Data de publicació:  24/02/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 4.004.489,68 € sense IVA 

Ajuntament de Montgat

Contracte del servei neteja viària, neteja del front litoral, recollida i transport de residusmunicipals de l'Ajuntament de Montgat. Esmenat en data:  24/02/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 6.571.780 € sense IVA 

Departament d'Educació

Servei de neteja de l'Institut Creu de Saba Data de publicació:  24/02/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 34.974 € sense IVA 

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA

SERVEI DE NETEJA DE SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS, SA - 21SER0013P Esmenat en data:  24/02/2021 12:08h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 787.500 € sense IVA 

METALL

Agència de Salut Pública de Barcelona

Contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu d'equips de vigilància de la qualitat de l'aire ubicats a les unitats mòbils de control atmosfèric a la ciutat de Barcelona de amb mesures de contractació pública sostenible. Data de publicació:  24/02/2021 18:10h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 87.385,66 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Servei retirada planxes Esmenat en data:  24/02/2021 08:42h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 15:00h Pressupost de licitació: 1.000.000 € sense IVA 

Logaritme, Serveis Logístics, AIE

Servei d'assistència tècnica en la redacció del projecte basic i executiu, inclòs DO i DF i coordinació seguretat i salut arquitectura, obra civil i instal·lacions del nou magatzem frigorífic de Logaritme Data de publicació:  24/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 42.000 € sense IVA 

Ajuntament de Pontons

Arrendament sense opció de compra d'un vehicle destinat a la brigada municipal Data de publicació:  24/02/2021 18:18h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 22.003,48 € sense IVA 

Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE D'UNA PLANTA REFREDADORA AIRE-AIGUA PER SUBSTITUIR L'ACTUAL UNITAT Nº2 SITUADA A LA COBERTURA DE L'EDIFICI MEIER DEL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA, amb mesures de contractació pública sostenible Data de publicació:  24/02/2021 11:35h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 96.580 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

Subministrament de frigorífics per vacunació COVID per als centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS). Data de publicació:  24/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 514.500 € sense IVA 

COMAIGUA, SL

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL HIDRÀULIC PER LAXARXA D'AIGUA POTABLE RESTITUCIÓ RIERA VERGE DEL CAMÍ Data de publicació:  24/02/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 91.978,95 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Xarxa Audiovisual Local, SL

Adquisició, mitjançant la modalitat d'arrendament, d'un sistema de continuïtat HD, un mesclador de vídeo HD i un sistema de producció de playout i streaming per a una entitat adherida a la Xarxa Audiovisual Local, SL i el seu posterior manteniment Esmenat en data:  24/02/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 45.689,51 € sense IVA 

QUÍMIC

Consell Comarcal de la Segarra

Execució del servei de presa de mostres i realització d'analítiques del dipòsit controlat de residus municipals de la Segarra Data de publicació:  24/02/2021 14:10h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 39.600 € sense IVA 

Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)

Subministrament de gasos medicinals a les instal·lacions de l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A. Esmenat en data:  24/02/2021 10:44h Termini de presentació d'ofertes: 01/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 165.225,5 € sense IVA 

Ajuntament de Girona

Contracte de subministrament de material de pintura per a les brigades municipals de les subàrees de Mobilitat i Via Pública i de Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona Data de publicació:  24/02/2021 00:01h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 15:00h Pressupost de licitació: 26.979,34 € sense IVA 

TÈXTIL

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Subministrament vestuari per al Cos d'Agents Rurals 2021 Esmenat en data:  24/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 201.300 € sense IVA 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org