Butlletí de Licitacions Públiques - 23/03/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 23/03/2021

ARTS GRÀFIQUES

Avui no hi ha licitacions del sector

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament de Camarasa

MILLORA I REHABILITACIO DEL CARRER PONT A CAMARASA Data de publicació:  23/03/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 61.397,32 € sense IVA

REHABILITACIO DE LOCAL MUNICIPAL PER A CENTRE DE DINAMITZACIO A CAMARASA Data de publicació:  23/03/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 52.517,81 € sense IVA

Ajuntament de Manresa

Obra "Àrea de gossos Passatge Dante" Data de publicació:  23/03/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 77.068,3 € sense IVA

Ajuntament de Montcada i Reixac

Construcció de dos tendals d'ombreig a la piscina descoberta municipal Data de publicació:  23/03/2021 08:50h Termini de presentació d'ofertes: 30/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 33.800 € sense IVA

Ajuntament de Navarcles

CONTRACTE D'OBRES PER LA RENOVACIÓ DE LA CALEFACCIÓ ESCOLA CATALUNYA EDIFICI VERMELL Esmenat en data:  23/03/2021 19:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 15:00h Pressupost de licitació: 75.578,61 € sense IVA

Ajuntament de Rosselló

Contracte d'obres per a la construcció dels tancaments de la Pista Poliesportiva i la urbanització exterior (fase 3) Data de publicació:  23/03/2021 18:35h Termini de presentació d'ofertes: 13/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 530.438,75 € sense IVA

Ajuntament de Sant Guim de Freixenet

Pavimentació de diversos trams de carrers i d'accessos a nuclis i clavegueram al nucli d'Altadill i al pavelló municipal Data de publicació:  23/03/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 156.136,15 € sense IVA

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

Contracte d'obres d'adequació d'un local per a magatzem de la brigada municipal de Sant Jaume de Llierca Esmenat en data:  23/03/2021 14:07h Termini de presentació d'ofertes: 07/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 79.871,46 € sense IVA

Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema

projecte d'obres d'adequació i millora paisatgística del camí i entorn del cementiri de Santa LLogaia d'Àlguema Esmenat en data:  23/03/2021 17:30h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 242.372,91 € sense IVA

Ajuntament de Terrassa

ECAO 2332/2021 - Obres contingudes en l'Estudi i projecte executiu de les obres de millora de la urbanització de la primera fase dels àmbits A, C, F i G de l'àrea del Vapor Gran de Terrassa, actualització del subàmbit A.1 Data de publicació:  23/03/2021 11:45h Termini de presentació d'ofertes: 13/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 240.906,23 € sense IVA

Ajuntament de Vilamòs

Millora per a les captacions d'aigua (fonts) en alta i per als dipòsits d'aigua Data de publicació:  23/03/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 82.475,63 € sense IVA

Departament d'Educació

Obres d'accés a l'edifici principal (primària) i les sortides d'emergència del parvulari a l'Escola Simeó Rabasa de Martorelles Data de publicació:  23/03/2021 08:15h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 18:00h Pressupost de licitació: 89.163,77 € sense IVA

Obres d'instal·lació de renovació d'aire per refrigeració nocturna a l'IE Caritat Serinyana de Cadaqués Data de publicació:  23/03/2021 08:20h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 18:00h Pressupost de licitació: 83.703,6 € sense IVA

Feines per a substituir fusteria interior, instal·lació de lames de protecció solar a la façana est i nou paviment al vestíbul (Fase 2 projecte) a l'Institut Antoni Cumella de Granollers Data de publicació:  23/03/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 07/04/2021 18:00h Pressupost de licitació: 67.336,32 € sense IVA

Instal·lació d'una tenso estructura a l'Institut Andreu Nin del Vendrell Data de publicació:  23/03/2021 15:45h Termini de presentació d'ofertes: 09/04/2021 18:00h Pressupost de licitació: 61.983,47 € sense IVA

Departament de Cultura

Obres de substitució de la xarxa de canonades de climatització de la Central de Préstecs i Serveis Especials del Departament de Cultura a realitzar durant el 2021 Data de publicació:  23/03/2021 01:15h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 159.814,83 € sense IVA

Departament de Territori i Sostenibilitat

PTOP-2022-4 Reforçament de ferm amb tractament fonoreductor i fotocatalític i obres complementàries a la C-31 del PK 208+570 al 215+779. Sant Adrià de Besòs-Montgat. Data de publicació:  23/03/2021 12:50h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 3.824.420,83 € sense IVA

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

OBRES RELATIVES A LA REFORMA DELS ESPAIS PER UBICAR L'ESCOLA D'INFERMERIA A LA PLANTA BAIXA I PRIMERA DEL PAVELLÓ DE L'ESGLÉSIA AL RECINTE DE SANT PAU Esmenat en data:  23/03/2021 15:45h Termini de presentació d'ofertes: 08/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 549.407,46 € sense IVA

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Obres de reforma per a la ubicació dels despatxos de la Direcció de Recursos de l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospital Duran i Reynals Data de publicació:  23/03/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 184.854,71 € sense IVA

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

Obres de construcció, conjuntament amb redacció de projecte, dels edificis d'habitatge protegit al districte de Sant Martí de Barcelona, situats al c/ Pallars, 477, c/Marroc 180-182, c/Binèfar, 22 i perllongació del Ptge. Arriassa s/n, dividit en quatre lots, amb mesures de contractació pública sostenible (exp. 20/089). Esmenat en data:  23/03/2021 11:03h Termini de presentació d'ofertes: 18/11/2020 14:00h Pressupost de licitació: 17.884.220,2 € sense IVA

Ports de la Generalitat

Construcció d'una nau de venda de peix en el port de Deltebre Data de publicació:  23/03/2021 09:40h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 699.244,23 € sense IVA

Vallter, SA

Obres i instal·lacions per a la substitució de les actuals cabines i transformador de 25kV de l'E.T-2 de Vallter 2000 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.POS05VT/21) Esmenat en data:  23/03/2021 14:40h Termini de presentació d'ofertes: 13/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 129.237,66 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

SERVEI D'ACOMPANYAMENT EDUCATIU DE REFORÇ ALS CENTRES DE ENSENYAMENT DE SECUNDÀRIA I POST-OBLIGATÒRIA D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT 21/22 Esmenat en data:  23/03/2021 13:32h Termini de presentació d'ofertes: 07/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 30.600 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ

Subscripció, configuració i posada en marxa d'una eina de gestio¿ per a l'àrea de recursos humans Data de publicació:  23/03/2021 21:36h Termini de presentació d'ofertes: 09/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 121.680 € sense IVA

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DEL SISTEMA DE TELEFONIA DE VEU I COMUNICACIONS UNIFICADES DE L'AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI Data de publicació:  23/03/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 08/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 11.857,36 € sense IVA

Contracte de manteniment del servei de HOSTING i gestió dels dominis d'internet registrats per l'ajuntament de Calonge i Sant Antoni Data de publicació:  23/03/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 08/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 6.159,24 € sense IVA  

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Compra i manteniment de 5 fotocopiadores multi funció Data de publicació:  23/03/2021 13:20h Termini de presentació d'ofertes: 09/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 167.500 € sense IVA 

Fundació Privada Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)

Prestació del servei per la contractació del serveis d'una eina d'avaluació del comportament basada en la teoria Disc adreçada als alumnes de programes formatius en el marc de projectes in company, així com, de programes del portfoli de la Fundació Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), d' una plataforma de gestió i distribució de l'eina, i el servei d'acompanyament per al personal intern de l'Institut que s'encarregarà de gestió del servei. Esmenat en data:  23/03/2021 17:30h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 17.660 € sense IVA

Institut Municipal d'Informàtica

Serveis informàtics pel manteniment i suport recurrents i manteniment evolutiu de l'eina Easyvista i tots els mòduls i productes auxiliars, amb mesures de contractació pública sostenible. Esmenat en data:  23/03/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 91.504,46 € sense IVA

Patronat Municipal de Turisme de Salou

CONTRACTACIO DE LA EXTERNALITZACIO DEL SERVEI DE PORTAL WEB I XARXES SOCIALS DE VISITSALOU Data de publicació:  23/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 07/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 39.669,42 € sense IVA 

Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A

SUBMINISTRAMENT SUBSCRIPCIÓ LLICÈNCIES MICROSOFT 365 Data de publicació:  23/03/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 30/03/2021 13:30h Pressupost de licitació: 12.000 € sense IVA

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Arrendament de Motxilles 5G Esmenat en data:  23/03/2021 09:05h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 240.000 € sense IVA 

JARDINERIA

Avui no hi ha licitacions del sector

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament d'Olèrdola

CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS Data de publicació:  23/03/2021 17:30h Termini de presentació d'ofertes: 22/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 151.540,31 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals i elements urbans de Sant Fruitós de Bages Data de publicació:  23/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 172.496,33 € sense IVA 

EMPRESA MIXTA D'ALTAFULLA, S.A.

SERVEI DE TRACTAMENT DE CONTROL DE PLAGUES DE DESRATIZACIÓ I DESINSECTACIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE LA POBLACIÓ D¿ALTAFULLA. Data de publicació:  23/03/2021 12:45h Termini de presentació d'ofertes: 08/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 4.137 € sense IVA

SERVEIS DE MANTENIMENT DE NETEJA A L¿OFICINA DE L¿EMPRESA MIXTA D¿ AIGÜES D¿ALTAFULLA S.A Data de publicació:  23/03/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 08/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 2.134,3 € sense IVA 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca

SERVEI DE RENTAT D'UNIFORMITAT DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). Data de publicació:  23/03/2021 15:05h Termini de presentació d'ofertes: 07/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 17.724 € sense IVA 

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Servei de neteja de les dependències de l'ICO Girona i IDI a l'Hospital Josep Trueta. Esmenat en data:  23/03/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 335.083,11 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Premià de Dalt

Concessió demanial per la instal·lació, manteniment i explotació d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics al municipi de Premià de Dalt. Data de publicació:  23/03/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

Contracte del servei de manteniment normatiu, correctiu i preventiu de les instal·lacions d'enllumenat públic de Sant Pere de Vilamajor Data de publicació:  23/03/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 68.503 € sense IVA 

Ajuntament de Tarragona

14/21 Servei redacció projecte instal·lacions edifici Banc d'Espanya Data de publicació:  23/03/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 36.968,54 € sense IVA 

Consell Comarcal de la Cerdanya

Servei de redacció de l'estudi de diagnosi per la localització i desconnexió de les aigües blanques al clavegueram de Puigcerdà i Llívia Data de publicació:  23/03/2021 14:25h Termini de presentació d'ofertes: 07/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 30.000 € sense IVA 

Ajuntament de les Cabanyes

SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE ELÈCTRIC TIPUS FURGONETA MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA Esmenat en data:  23/03/2021 11:10h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 25.389,6 € sense IVA 

Consell Comarcal del Garraf

Subministrament i servei per a la instal·lació de sistema de telegestió i adequació associada a 11 quadres d'enllumenat públic al municipi de Cubelles Esmenat en data:  23/03/2021 14:16h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 49.419,2 € sense IVA 

Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)

SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA DE L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA Esmenat en data:  23/03/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 11:00h Pressupost de licitació: 515.000 € sense IVA 

Terrassa Cicle de l'aigua EPEL

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS ANALITZADORS DE TRIHALOMETANS A LA PLANTA DE PRODUCCIÓ DE TERRASSA CICLE DE L'AIGUA EPEL Data de publicació:  23/03/2021 12:10h 

Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN MARXA D'UN TURBOGENERADOR DE VAPOR I DELS ELEMENTS DEL CICLE AIGUA, VAPOR I CONDENSATS PER A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE RESIDUS DE CAMPDORÀ Data de publicació:  23/03/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 01/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 5.460.000 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Subministrament de Material de Borners per a la instal·lació elèctrica abord dels autobusos de TB Data de publicació:  23/03/2021 08:50h Termini de presentació d'ofertes: 07/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 14.000 € sense IVA

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Avui no hi ha licitacions del sector

QUÍMIC

Institut Català de la Salut (ICS)

Subministrament dels reactius pel seqüenciador Nextseq d'Anatomia Patològica per a l'Hospital Universitari de Bellvitge Esmenat en data:  23/03/2021 07:45h Termini de presentació d'ofertes: 05/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 181.288,8 € sense IVA  

Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf

SUBMINISTRAMENT PRODUCTES SANITARIS I DE PROTECCIÓ PER FER FRONT A LA PANDEMIA DEL COVID-19 Esmenat en data:  23/03/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 60.831,5 € sense IVA 

Patronat Municipal d'Esports de Valls

SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS PEL TRACTAMENT DE L'AIGUA DE LES PISCINES DEL PATRONAT D'ESPORTS DE VALLS Esmenat en data:  23/03/2021 13:58h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 29.705,98 € sense IVA 

TÈXTIL

Ajuntament de l'Escala

Licitació del contracte de subministrament de vestuari i complements per a la policia local de l'Ajuntament de l'Escala Data de publicació:  23/03/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 07/04/2021 13:30h Pressupost de licitació: 21.413 € sense IVA 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org