Butlletí de Licitacions Públiques - 23/02/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 23/02/2021

ARTS GRÀFIQUES

Transports de Barcelona, SA

Serveis de producció, impressió, entrega i col·locació de material gràfic i papereria Esmenat en data:  23/02/2021 20:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 695.392 € sense IVA 

Ajuntament de Viladecans

CONTRACTACIÓ DE LA IMPRESSIÓ DEL MATERIAL GRÀFIC DE DIFUSIÓ DE L'ESCOLA DE NOVES OPORTUNITATS. Data de publicació:  23/02/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 1.433 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Os de Balaguer

PROTECCIONS PER A POSSIBLES DESPRENIMENTS DEL VESSANT SUD DE LA PENYA ESPIGOL Esmenat en data:  23/02/2021 00:00h Termini de presentació d'ofertes: 04/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 214.252,7 € sense IVA

Ajuntament de Balaguer

Arranjament de la plaça parc dels Putxinel·lis Data de publicació:  23/02/2021 17:50h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 88.324,62 € sense IVA

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós

REHABILITACIÓ LOCAL SOCIAL Esmenat en data:  23/02/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 13:30h Pressupost de licitació: 49.995,74 € sense IVA

REHABILITACIO I CONDICIONAMENT DEL PATI DE L'ESCOLA I LA PLACETA Esmenat en data:  23/02/2021 13:20h Termini de presentació d'ofertes: 16/02/2021 23:00h Pressupost de licitació: 54.397,47 € sense IVA

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Reparació de xarxa de sanejament i aigua potable a diferents carrers del nucli urbà de l'Ametlla de Mar Data de publicació:  23/02/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 09/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 148.135,19 € sense IVA

Peatonalitzar el carrer Candela, Nou i Concepció Arenal del nucli urbà de l'Ametlla de Mar Data de publicació:  23/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 90.556,2 € sense IVA

Ajuntament de Sant Quirze Safaja

CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS I SUBMINISTRAMENTS RECOLLITS AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SECTORITZCIÓ I INSTAL.LACIÓ DEL TELECONTROL DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN BAIXA Esmenat en data:  23/02/2021 09:55h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 80.869,27 € sense IVA

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Contractació de les obres d'execució de la memòria valorada de millores a l'encreuament dels carrers Antoni Mampel i Balmes Esmenat en data:  23/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 15:00h Pressupost de licitació: 131.956,84 € sense IVA

Ajuntament de Torelló

Contracte d'obres "Projecte de reforma i ampliació de l'aparcament de la zona esportiva municipal" Data de publicació:  23/02/2021 15:00h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL NOU ACCÉS AL RECINTE DE SANT PAU DES DEL CARRER SANT QUINTÍ, A BARCELONA. Data de publicació:  23/02/2021 19:30h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 262.935,14 € sense IVA

Universitat Politècnica de Catalunya

OB102000SO2021010 Obres de millora de la ventilació a 18 aules i Sala d'Actes de l'edifici Coderch a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Esmenat en data:  23/02/2021 13:05h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 806.797,11 € sense IVA 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Servei per a la redacció de l'avantprojecte de rehabilitació edifici Ca n'Altimira Esmenat en data:  23/02/2021 11:40h Termini de presentació d'ofertes: 04/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 190.100 € sense IVA 

Ajuntament de Castelldefels

Contracte menor de subministrament de 320 unitats de Big Bags (com a màxim), ja siguin de sorra, mescla d'àrids o tot -u, segons necessitats, per a utilitzar en reparacions de via pública (fabricació de morters, formigons, reparacions de calçada, etc.), servides en saques d'1m³(1000 kg aprox.), 8 saques per viatge. Data de publicació:  23/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 9.280 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Viladecans

CONTRACTACIÓ DE LA DOCENCIA DEL MF0950_CONSTRUCCIÓ DE PÀGINES WEB (210H) CORRESPONENT AL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT IFCD0110_CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB, EN EL MARC DEL PROGRAMA FOAP 2020. Data de publicació:  23/02/2021 15:30h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 10:00h Pressupost de licitació: 14.070 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Consorci Sanitari Integral

Servei de dret d'ús de llicències per utilizar programa d'ajut a la codificació, en totes les versions operatives (CSI2021005) Data de publicació:  23/02/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 32.400 € sense IVA 

Diputació de Barcelona

Servei d'administració de la plataforma SAP de la Diputació de Barcelona Data de publicació:  23/02/2021 08:49h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 173.162,52 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Contractació pel subministrament de llicències informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Lot 2 Llicències de virtualització Data de publicació:  23/02/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 04/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.300 € sense IVA

Contractació pel subministrament de llicències informàtiques per l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Lot 3 Llicències de còpies de seguretat Data de publicació:  23/02/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 04/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.200 € sense IVA

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

20/24: Acord marc d'homologació de proveïdors per a la posada a disposició, implementació i manteniment d'una plataforma d'Administració Electrònica. Data de publicació:  23/02/2021 11:48h Termini de presentació d'ofertes: 23/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 573.000 € sense IVA 

Laboratori de Referència de Catalunya, SA

Subministrament, mitjançant rènting, d'equipament informàtic al Laboratori de Referència de Catalunya, SA (LRC 150/2021-PO) Esmenat en data:  23/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 107.750 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Fornells de la Selva

CONTRACTE DE SERVEI DE JARDINERIA PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PARCS, JARDINS, MARGES, ARBRAT I ESPAIS PÚBLICS DE FORNELLS DE LA SELVA Data de publicació:  23/02/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 163.862,84 € sense IVA 

Ajuntament de Vilanova del Vallès

SERVEI DE TRACTAMENT FORESTAL DE FRANGES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS ALS BARRIS DE CAN BOSC, BOSC RUSCALLEDA , CA L'ALEGRE, LES ROQUETES I CAN JORNET Data de publicació:  23/02/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 40.740 € sense IVA 

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Servei de manteniment de jardineria de les instal.lacions de xarxa nord, ETAP Ter, Fontsanta i ITAM del Llobregat d'ATL Data de publicació:  23/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.013.593,73 € sense IVA

Servei de manteniment de jardineria de les instal.lacions de xarxa i plantes productives zona sud d'ATL Data de publicació:  23/02/2021 15:30h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 898.920 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Servei de neteja i desinfecció dels edificis, dependencies i locals municipals de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Esmenat en data:  23/02/2021 15:05h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 4.131.160,64 € sense IVA 

Ajuntament de Martorell

Serveis de neteja de l'espai públic i gestió dels residus sòlids urbans del municipi de Martorell Data de publicació:  23/02/2021 12:05h Termini de presentació d'ofertes: 31/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 2.499.858,53 € sense IVA 

Ajuntament de Sabadell

22/2021 Mnteniment dels sorrals dels patis dels centres públics d'educació infantil i primària i les escoles bressol municipals de Sabadell Data de publicació:  23/02/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 13.734,05 € sense IVA

23/2021 Contracte del servei de recollida i posterior gestió de les fulles i restes vegetals dels patis de 24 escoles d'educació infantil i primària de la ciutat i el centre de formació d'adults "La Concòrdia". Data de publicació:  23/02/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 13.457,1 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

CONTRACTE PER ALS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA, NETEJA DE PLATGES, RECOLLIDA DE RESIDUS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL, DE SANT FELIU DE GUÍXOLS Data de publicació:  23/02/2021 16:25h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 4.635.308,07 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES ALS EDIFICIS MUNICIPALS I ESPAIS PÚBLICS Data de publicació:  23/02/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 11.600 € sense IVA 

Ajuntament de Solsona

Servei de neteja viària, recollida i transport de residus de Solsona Esmenat en data:  23/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 15:00h Pressupost de licitació: 3.957.058,76 € sense IVA 

METALL

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré

CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'APARELL ELEVADOR INSTAL·LAT AL CENTRE DE RECERCA EXPERIMENTAL BIOMÈDICA APLICADA (CREBA) DE TORRELAMEU, DE L'INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA Data de publicació:  23/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.740 € sense IVA 

Ajuntament de Barcelona

Subministrament de cascos modulars per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, a l'Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció Esmenat en data:  23/02/2021 13:22h Termini de presentació d'ofertes: 29/01/2021 13:00h Pressupost de licitació: 165.600 € sense IVA

subministrament mitjançant la modalitat d'arrendament, de 4 furgonetes amb oficina d'atestats i amb distintius destinades per al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona a l'Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció Esmenat en data:  23/02/2021 11:05h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 450.800 € sense IVA 

Ajuntament de Girona

Licitació del subministrament de material de ferreteria per a la mostra floral"Girona, Temps de Flors", mitjançant procediment obert simplificat abreujat Data de publicació:  23/02/2021 11:58h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 23:55h Pressupost de licitació: 16.528,93 € sense IVA 

Consell Comarcal del Moianès

Contracte de subminiatrment i instal·lació de portes d'obertura automàtica a l'edifici del consell comarcal. Data de publicació:  23/02/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 25/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 10.963,9 € sense IVA 

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona - ATM Camp de Tarragona

EC_2021/05: Adquisició monitors LED Horaris BUS Data de publicació:  23/02/2021 10:50h Termini de presentació d'ofertes: 25/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 2.500 € sense IVA 

Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona

Contractació del subministrament de material de lampisteria i reg amb mesures de contractació pública sostenible Esmenat en data:  23/02/2021 16:46h Termini de presentació d'ofertes: 30/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 252.066,13 € sense IVA 

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A

(OB21104) Contractació del subministrament, mitjançant l'arrendament en la modalitat de rènting, de tres vehicles pels departaments d'infraestructures i relacions laborals, amb mesures de contractació pública sostenible (3 lots) Data de publicació:  23/02/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 123.600 € sense IVA 

Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)

Contractació del lloguer dels equips de clima en el Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) Data de publicació:  23/02/2021 10:35h Termini de presentació d'ofertes: 03/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 21.000 € sense IVA 

Transports Municipals del Gironès, SA (TMG, SA)

Contracte de subministrament de 200 unitats de CONJUNT ELECTRÒNICA PEU APARCAMENT GIROCLETA GIR0501, per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U., a adjudicar per procediment obert simplificat abreujat. Data de publicació:  23/02/2021 12:35h Termini de presentació d'ofertes: 09/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 36.000 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Circuits de Catalunya, SL

Serveis professionals de vídeo i fotografia Data de publicació:  23/02/2021 09:35h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 105.151,2 € sense IVA 

Institut de Cultura de Barcelona

serveis de sonorització, assistència de personal tècnic especialitzat pel Teatre Grec i lloguer d'equips i components de so, durant el Grec Festival de Barcelona. Esmenat en data:  23/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 112.840 € sense IVA

Serveis de coordinacio i produccio tecnica del Centre d Art Contemporani Fabra i Coats Data de publicació:  23/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 55.995,85 € sense IVA 

VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ, SL

Contracte de serveis, enregistrament emissió en directe d'esdeveniments esportius i culturals, als canals de comunicació gestinats per Vallès Oreintal Televisó SLU Data de publicació:  23/02/2021 20:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 52.650 € sense IVA

QUÍMIC

Avui no hi ha licitacions del sector

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org