Butlletí de Licitacions Públiques - 22/01/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 22/01/2021

ARTS GRÀFIQUES

Agència Catalana de Turisme

Serveis de disseny gràfic per cobrir les necessitats de les diferents unitats de l'Agència Catalana de Turisme Data de publicació:  22/01/2021 15:05h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 200.605 € sense IVA

Agència Catalana del Consum

Impressió, ensobrat, manipulat i dipòsit a Correus de correspondència Esmenat en data:  22/01/2021 13:50h Termini de presentació d'ofertes: 05/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 9.999,25 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

OBRES DE MUNTATGE I REPARACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA, ACCÉS I DELIMITACIÓ D'ESPAIS DE L'EMBASSAMENT DE LA BAELLS I INSTAL·LACIONS ANNEXES Esmenat en data:  22/01/2021 08:55h Termini de presentació d'ofertes: 29/01/2021 12:00h Pressupost de licitació: 73.767,53 € sense IVA

Ajuntament d'Almenar

REHABILITACIÓ COBERTA CASA SERÓ Data de publicació:  22/01/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 54.356,79 € sense IVA

Ajuntament de Prades

Instal·lació d'un ascensor a l'Ajuntament de Prades Data de publicació:  22/01/2021 19:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 65.921,49 € sense IVA

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT, OBRA I SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ D¿UNA CALDERA DE BIOMASSA A LA CASA ERMITA DE SANT ANTONI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES Data de publicació:  22/01/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 176.621,93 € sense IVA

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Obres corresponents a 6 memòries valorades de reforma de diversos locals municipals per a reconversió en habitatges (6 lots) amb mesures de contractació socialment responsable Data de publicació:  22/01/2021 10:12h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 362.675,51 € sense IVA

Ajuntament de Serinyà

CONTRACTE MIXT SUBMINISTRAMENT, OBRA I SERVEI CALDERA BIOMASSA Data de publicació:  22/01/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 112.471,02 € sense IVA

Ajuntament de Torrent

Millora del drenatge del camí del Pla Esmenat en data:  22/01/2021 08:45h Termini de presentació d'ofertes: 25/01/2021 23:59h Pressupost de licitació: 141.570,16 € sense IVA

Ajuntament de Vimbodí i Poblet

Contracte d'obra per l'arranjament dels desperfectes de la riuada del 22 d'octubre de 2019 Data de publicació:  22/01/2021 12:17h Termini de presentació d'ofertes: 11/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 179.463,38 € sense IVA

Ajuntament del Vendrell

Obres que comprenen el Projecte bàsic i executiu de l'Edifici Tabaris i el Projecte de col.locació dels mosaics de Santiago Padrós al mateix edifici, així com dels serveis de Direcció d'execució material i de Coordinació de seguretat i salut en el treball corresponents a les obres del Projecte bàsic i executiu de l'Edifici Tabaris, a l'àmbit definit pel projecte FEDER al Centre de Coma-ruga Esmenat en data:  22/01/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 3.630.813,85 € sense IVA

Consell Comarcal del Gironès

Construcció d'un vas a l'equipament de les piscines municipals de Celrà Data de publicació:  22/01/2021 14:20h Termini de presentació d'ofertes: 11/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 174.619,62 € sense IVA

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Exp. 001/2021-O-PORH: Contractació de les obres i instal·lacions dels treballs previs d'ampliació de l'Hospital del Mar Edifici B2: vestuaris, zona oficines i prefabricat Anatomia Patològica, del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Esmenat en data:  22/01/2021 18:25h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 11:00h Pressupost de licitació: 5.806.359,78 € sense IVA

Exp. 002/2021-O-PO: Contractació de les obres i instal·lacions per a l'adequació de les unitats d'hospitalització 4ª i 5ª (A) de l'Hospital de l'Esperança, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Esmenat en data:  22/01/2021 17:35h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 11:00h Pressupost de licitació: 744.149,23 € sense IVA

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

Obres de reforma del servei d'urgències de l'Hospital Residència Sant Camil, del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (Exp. CSAPG 2020/11) Esmenat en data:  22/01/2021 18:52h Termini de presentació d'ofertes: 17/12/2020 14:00h Pressupost de licitació: 788.930,1 € sense IVA

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Obres de reforma parcial a l'interior del Casal Cívic Barcelona-Verdum/Artesania (BE-2021-62) Esmenat en data:  22/01/2021 10:08h Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 184.114,74 € sense IVA

Diputació de Barcelona

Obres de millora de la seguretat viària de la travesera BV-5008 entre la carretera de Mataró i el Pont de la Riera de Sant Jordi. TM Montgat. Esmenat en data:  22/01/2021 12:50h Termini de presentació d'ofertes: 18/01/2021 14:00h Pressupost de licitació: 301.835,9 € sense IVA

Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA

Execució de les obres de renovació de la xarxa d'abastament del carrer Montagut de Santa Margarida i Els Monjos (AVIT17-017) Data de publicació:  22/01/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/02/2021 23:55h Pressupost de licitació: 35.276,87 € sense IVA

Viladecans Mediterrània, SL

OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI AL PARC DE LA RIERA DE VILADECANS, TRAM SANTA TERESA - AV. DE LA FRATERNITAT Data de publicació:  22/01/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 359.795,3 € sense IVA 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Contracte de serveis per a la redacció del projecte constructiu. Eixamplament i millora del traçat a la C-26 del PK 129+960 al 141+800. L'Espunyola - Avià. Clau AB-08021.1 Data de publicació:  22/01/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 357.280 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Viladecans

CONTRACTACIÓ DE LA DOCENCIA DEL MF0952_PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB (90H); FCOO03 INSERCIÓ LABORAL, SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL I IGUALTAT DE GÈNERE (10H); MF0278_MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS (80H), CORRESPONENT AL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT IFCD0110_CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB, EN EL MARC DEL PROGRAMA FOAP 2020 Data de publicació:  22/01/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 27/01/2021 12:00h Pressupost de licitació: 9.500 € sense IVA

CONTRACTACIÓ DE LA DOCENCIA DEL MF0950_CONSTRUCCIÓ DE PÀGINES WEB (210H) CORRESPONENT AL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT IFCD0110_CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB, EN EL MARC DEL PROGRAMA FOAP 2020 Data de publicació:  22/01/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 27/01/2021 12:00h Pressupost de licitació: 14.070 € sense IVA

CONTRACTACIÓ DE LA DOCENCIA DEL MF0951_INTEGRACIÓ DE COMPONENTS SOFTWARE EN PÀGINES WEB (180H) CORRESPONENT AL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT IFCD0110_CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB, EN EL MARC DEL PROGRAMA FOAP 2020 Data de publicació:  22/01/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 27/01/2021 12:00h Pressupost de licitació: 12.060 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Institut Català de la Salut (ICS)

Adaptació del maquinari informàtic de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per a treballar amb el nou SIL Modulab Gold Data de publicació:  22/01/2021 12:45h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 113.379,38 € sense IVA 

Consorci Sanitari de Terrassa

Subministrament, manteniment i instal.lació mitjançant arrendament operatiu per a la renovació del nucli de la xarxa Core i el parc d'electrònica de xarxa per al Consorci Sanitari de Terrassa. (CST 20/04) Data de publicació:  22/01/2021 11:45h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.606.523,7 € sense IVA 

Universitat de Barcelona

2021/4 Subministrament d'una llicència de programari d'enquestes i integració de dades experimentals per a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona Data de publicació:  22/01/2021 18:55h Termini de presentació d'ofertes: 29/01/2021 14:00h Pressupost de licitació: 5.800 € sense IVA

2021/14 Subministrament de la subscripció de les llicències d'ús i/o suport de programari especialitzat Data de publicació:  22/01/2021 10:15h Termini de presentació d'ofertes: 29/01/2021 14:00h Pressupost de licitació: 28.600 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Deltebre

6653/2020 - SERVEIS DE MANTENIMENT,CONSERVACIÓ I PLANTACIÓ DE LES ZONES VERDES, ROTONDES, VORERES IALTRES ESPAIS VERDS I/O PÚBLICS, AMB SUBMINISTRAMENT DE MATERIALINCLÒS (Lot 1 Nucli Deltebre, Lot 2 Nucli Riumar) PER A L'AJUNTAMENT DEDELTEBRE Data de publicació:  22/01/2021 09:55h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 170.048,68 € sense IVA 

Barcelona de Serveis Municipals SA

2021-ZOO-020-S Subministrament d'arbres i plantes i el seu transport a les instal·lacions del Parc Zoològic de Barcelona amb contractactació pública sostenible Data de publicació:  22/01/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 00:00h Pressupost de licitació: 22.000 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP)

Servei de neteja per al Centre d'Atenció Primària Can Bou i per al Centre d'Urgències d'Atenció Primària Castelldefels (CUAP) del CASAP (CASAP 1/20) Esmenat en data:  22/01/2021 12:50h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 249.192,02 € sense IVA

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Servei de desratització i desinsectació dels equipaments, infraestructures i instal·lacions del centre IRTA Mas Bové Data de publicació:  22/01/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 24.000 € sense IVA  

METALL

Ajuntament de Cabrils

Contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions del CEM Cabrils Data de publicació:  22/01/2021 08:40h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 104.180 € sense IVA

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya

SERVEI DE MANTENIMENT I INSPECCIONS DEL SISTEMA ELECTRÒNIC DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (PCI) DEL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA, PER AL PERÍODE DE DOS ANYS I 6 MESOS Esmenat en data:  22/01/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/02/2021 11:00h Pressupost de licitació: 202.954 € sense IVA  

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei de manteniment preventiu i correctiu d'edificis adscrits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ubicats a Tarragona: Manteniment preventiu i correctiu Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) carrer Riu Siurana 29 (LOT 1), Serveis Territorials a Tarragona (Àmbit Treball) carrer Joan Baptista Plana 29-31 (LOT 2), Serveis Territorials a Tarragona (Àmbit Afers Socials) Av. d'Andorra 9, Av. d'Andorra 7 bis local 3, Av. d'Andorra 7 bis local 5 (LOT 3). (BE-2021-69) Data de publicació:  22/01/2021 11:33h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 35.776,19 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Serveis de manteniment preventiu i correctiu de les grues instal·lades a les màquines de via a la línia Barcelona- Vallés i Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (REF:POSS02/21) Data de publicació:  22/01/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 45.000 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

Manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les instal.lacions elèctriques d'alta i baixa tensió dels centres d'atenció primària de la Gerència Territorial Metropolitana Nord Data de publicació:  22/01/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 104.390 € sense IVA 

Ajuntament d'Alp

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE I ACCESSORI PER A LA RETIRADA DE NEU ALS CARRERS DEL MUNICIPI Data de publicació:  22/01/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 43.480 € sense IVA

Ajuntament de Barberà del Vallès

SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT COMPRA, DE L'EQUIPAMENT PER A LA CUINA DE L'ESCOLA CAN SERRA DEL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS Esmenat en data:  22/01/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 85.339,97 € sense IVA

Ajuntament de Calafell

APROVACIÓ EXPTE CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENT MAQUINÀRIA SERVEI NETEJA VIÀRIA PROC OBERT HARMONITZAT I INICI LICITACIÓ Esmenat en data:  22/01/2021 13:40h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.642.133,95 € sense IVA

Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

Subministrament i instal·lació d'un sistema de prestatgeries de paletització convencional amb destí a l'Hospital Cínic de Barcelona Data de publicació:  22/01/2021 15:30h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 48.988 € sense IVA  

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subministrament, en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, de 17 vehicles destinats a centrese propis de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. (BE-2021-44) Data de publicació:  22/01/2021 15:15h Termini de presentació d'ofertes: 18/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 135.056,64 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Subministrament de 3.450 fixacions elàstiques directes de molt baixa rigidesa Esmenat en data:  22/01/2021 11:25h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 293.250 € sense IVA

Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)

EXP20209026_Cromatógrafo de líquidos acoplado a un espectrómetro de masas de alta resolución (HRMS) para investigación en medio ambiente y metabolómica del Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) Data de publicació:  22/01/2021 13:17h Termini de presentació d'ofertes: 21/02/2021 10:00h Pressupost de licitació: 300.000 € sense IVA   

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Servei de producció i muntatge de l'exposició "L'enigma iber. Arqueologia d'una civilització", produïda pel Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC). Esmenat en data:  22/01/2021 17:35h Termini de presentació d'ofertes: 29/01/2021 15:00h Pressupost de licitació: 76.768,76 € sense IVA 

Ajuntament de Girona

Contracte del servei tècnic audiovisual, streaming i traducció simultània del Festival MOT Data de publicació:  22/01/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 05/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 9.347,66 € sense IVA

Servei d'enregistrament, de producció de vídeos i de fotografia del MOT ¿ Festival de literatura Girona-Olot Data de publicació:  22/01/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 05/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 7.156,36 € sense IVA 

EL VENDRELL COMUNICACIÓ, SLM

Servei de difusió dels continguts televisius de l'empresa municipal El Vendrell Comunicació SLM Data de publicació:  22/01/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 14:30h Pressupost de licitació: 144.000 € sense IVA 

QUÍMIC

Institut Català de la Salut (ICS)

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CATÈTERS INTRAV. PUNCIÓ VENOSA PERIF. CURTS, LLARGS, LÍNIA MITJANA, CATÈTERS UMBILICALS, APÒSITS FIXACIÓ Esmenat en data:  22/01/2021 11:45h Termini de presentació d'ofertes: 03/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 3.444.604,4 € sense IVA 

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org