Butlletí de Licitacions Públiques - 19/02/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 19/02/2021

ARTS GRÀFIQUES

Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

Serveis d'impressió de materials de difusió i publicacions del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, amb mesures de contractació pública sostenible Data de publicació:  19/02/2021 15:30h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 251.605,8 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTITUCIÓ DE L'ENTORN FLUVIAL DE L'ASSUT DE SALAMÍ AL RIU GURRI. TM LES MASIES DE RODA Data de publicació:  19/02/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 04/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 44.107,79 € sense IVA

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CANALITZACIÓ D'AIGÜES SUPERFICIALS EN EL PRETRACTAMENT DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE L'ALT MARESME Data de publicació:  19/02/2021 10:10h Termini de presentació d'ofertes: 04/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 65.508,86 € sense IVA

Ajuntament d'Almacelles

Construcció d'una Residència per a Gent Gran amb adequació del Centre de Dia existent, fase VI Data de publicació:  19/02/2021 08:45h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 13:30h Pressupost de licitació: 247.347,09 € sense IVA

Ajuntament d'Olivella

Obres d'habilitació d'espais per a l'institut d'ensenyament secundari a l'edifici municipal «La Crivellera» de l'Ajuntament d'Olivella Data de publicació:  19/02/2021 22:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 123.477,09 € sense IVA

Ajuntament de Balaguer

Reparació de les cobertes dels nínxols del cementiri vell- Desglossat en fases- Fase III Data de publicació:  19/02/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 49.489,04 € sense IVA

Ajuntament de Blanes

Licitació del contracte per a la instal·lació d'un ascensor a la Ciutat Esportiva de Blanes. Esmenat en data:  19/02/2021 15:04h Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 30.304 € sense IVA

Ajuntament de Castellar del Vallès

Projecte adaptat d'obres de construcció de nous vestidors al Camp de Futbol -Joan Cortiella - Can Serrador Esmenat en data:  19/02/2021 12:16h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 88.686,05 € sense IVA

Ajuntament de Castelldefels

Obres de tractament de les pistes esportives dels col.legis del municipi de Castelldefels Data de publicació:  19/02/2021 10:15h

Ajuntament de l'Ampolla

Projecte urbanització d'un tram del carrer Lliri de Mar Data de publicació:  19/02/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 73.679,38 € sense IVA

Ajuntament de la Febró

Urbanització del carrer de La Font Data de publicació:  19/02/2021 19:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 58.018,25 € sense IVA

Urbanització del carrer de Baix i passatge de Baix Data de publicació:  19/02/2021 19:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 59.889,47 € sense IVA

Ajuntament de Prades

Construcció d'una deixalleria Data de publicació:  19/02/2021 19:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 83.853,04 € sense IVA

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DELS DESPERFECTES OCASIONATS PEL TEMPORAL GLÒRIA A L'ESPIGÓ DE GARBÍ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS Data de publicació:  19/02/2021 08:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 355.870,51 € sense IVA

Ajuntament de Terrassa

ECAO 0184/2021 - Obres contingudes en la Memòria valorada de la instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat per a treballs en alçada a diferents edificis del servei de Patrimoni i Manteniment de l'Ajuntament de Terrassa Data de publicació:  19/02/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 64.290,17 € sense IVA

ECAO 1703/2021 - Obres descrites en la Memòria valorada per l'execució dels treballs de condicionament del terreny de joc i mobiliari esportiu en el nou CEM les Fonts de Terrassa Data de publicació:  19/02/2021 15:40h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 289.162,2 € sense IVA

ECAO 0772/2021 - Obres contingudes en la Memòria valorada per a la redistribució interior de la sala d'espera i atenció al Públic del departament de Via Pública de l'Ajuntament de Terrassa i la Policia Municipal, dins l'edifici Glòries Data de publicació:  19/02/2021 12:05h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 205.124,72 € sense IVA

Ajuntament de Valls

OBRES D'ENDERROC D'HABITATGES ENTRE MITGERES CARRER SANTA MARINA 34-40 Data de publicació:  19/02/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 60.882,19 € sense IVA

Ajuntament de Vidreres

CONTRACTACIÓ D'OBRA SOBRE EL PROJECTE EXECUTIU D'ORDENACIÓ I MILLORA DE L'ENTORN DEL PAVELLÓ DE VIDRERES Data de publicació:  19/02/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 04/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 86.789,06 € sense IVA

Ajuntament de Viladecavalls

CONTRACTE OBRES PER L'EXECUTIU DE XARXA DE CALOR I DE LA CALDERA DE BIOMASSA (ESCOLA ROSELLA I ESCOLA DE MUSICA PAU CLARIS) Data de publicació:  19/02/2021 06:45h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:59h Pressupost de licitació: 274.469,14 € sense IVA

Ajuntament del Pinell de Brai

Arranjament de les piscines municipals Esmenat en data:  19/02/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 19/02/2021 11:35h Pressupost de licitació: 66.191,31 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

611.2021.012_OBRES RELATIVES ALS PROJECTES EXECUTIUS DE REURBANITZACIÓ DELSENTORNS DE LES ESCOLES INCLOSES AL PROGRAMA "PROTEGIM LES ESCOLES" (ACTUACIONS2021). LOT1: ALS DISTRICTES DE CIUTAT VELLA, L'EIXAMPLE, LES CORTS I SANT ANDREU, LOT 2:ALS DISTRICTES DE SANTS-MONTJUÏC I GRÀCIA, LOT 3: ALS DISTRICTES DE SARRIÀ-SANT GERVASII SANT MARTÍ, I LOT 4: ALS DISTRICTES D'HORTA-GUINARDÓ I NOU BARRIS AMB MESURES DECONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  19/02/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 3.061.114,15 € sense IVA

607.2021.012 - OBRES DE REFORMA DE L'EDIFICI DE VESTIDORS I ARRANJAMENT DE LES GRADES, AIXÍ COM DE LA SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DEL CARMEL, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ, A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  19/02/2021 09:55h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.009.578,42 € sense IVA

608.2021.011_SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DELSINTERIORS DE CANYELLES, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS. FASE1 AMB MESURES DECONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  19/02/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 151.855,75 € sense IVA

Consell Comarcal del Moianès

Contracte menor amb publicitat d'obres d'adequació del pas de vianants i de la connexió amb el gr-177 Data de publicació:  19/02/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 11.281,2 € sense IVA

Consorci Sanitari del Maresme

Migració del sistema de control centralitzat del control i gestió de lesinstal·lacions del Consorci Sanitari del Maresme a l'edifici de l'Hospital de Mataró, Unitat de SalutMental i Centre de Salut Mental (CSdM 4/21-SG) Data de publicació:  19/02/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 12/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 897.094,15 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Execució de les obres nova construcció Escola 1 línia a Maspujols (Baix Camp). Clau: PNT-17275 Data de publicació:  19/02/2021 19:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 4.417.304,3 € sense IVA

Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 d'estabilització de talús a l'N-141e, PK 111+170. Bescanó. Clau: MG-14079-C1 Data de publicació:  19/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 100.991,78 € sense IVA

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana

CONTRACTE D'OBRA PER EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE "MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES FAÇANES DE LA PLANTA DE TRIATGE A LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA" Data de publicació:  19/02/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 147.561,28 € sense IVA

Universitat Politècnica de Catalunya

OB102000SO2021010 Obres de millora de la ventilació a 18 aules i Sala d'Actes de l'edifici Coderch a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Esmenat en data:  19/02/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 806.797,11 € sense IVA

Viladecans Renovació Urbana S.L.

Execució d'obres contingudes al projecte de reforma de la plaça Salvador Allende i entorn a Viladecans Data de publicació:  19/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.216.374,69 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Badia del Vallès

Contracte administratiu de serveis de socorrisme i monitoratge esportiu de les instal·lacions esportives municipals Esmenat en data:  19/02/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 444.746,66 € sense IVA 

Universitat Autònoma de Barcelona

Servei de monitoratge esportiu (Exp. Consu-9/2020) Esmenat en data:  19/02/2021 10:48h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 312.479,68 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

BASE-Gestió d'Ingressos

Renovació i servei de suport de les llicències de virtualització (Exp. 2020/145-GEC) Data de publicació:  19/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 06/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 20.303,1 € sense IVA 

Institut de Cultura de Barcelona

servei de producció i edició d'un màxim de 42 peces multimèdia i audiovisuals pel web i xarxes socials de l'Institut de Cultura de Barcelona Esmenat en data:  19/02/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 06/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 49.000 € sense IVA

Oficina Antifrau de Catalunya

Serveis informàtics associats a la migració i unificació de la documentació de dos repositoris OpenText Content Server Data de publicació:  19/02/2021 09:05h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 14.999 € sense IVA 

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

21/01: Acord marc d'homologació de proveïdors per al subministrament de llicències Oracle Fusion Applications i serveis bàsics associats per a les entitats que integren el grup de compra Data de publicació:  19/02/2021 11:53h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 500.000 € sense IVA

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS I INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA PER LA MODERNITZACIÓ I REGENERACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES (CPD) DESTINAT AL PROJECTE WIDER DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR). Data de publicació:  19/02/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 64.334 € sense IVA  

JARDINERIA

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

TREBALLS ACLARIDA D'ARBRES DE DIFERENTS TRAMS DE FRANGES DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS Data de publicació:  19/02/2021 11:40h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 25.010 € sense IVA 

Fundació Parc Científic de Barcelona

2021-05-PSS SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES ZONES ENJARDINADES (INTERIORS I EXTERIORS) I DE L'ESPORGA DE L'ARBRAT DELS ESPAIS DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Data de publicació:  19/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 15:00h Pressupost de licitació: 19.000 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Banyoles

Serveis de neteja dels equipaments municipals Esmenat en data:  19/02/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.627.591,94 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Pol de Mar

contracte del servei de neteja de les platges del terme municipal de Sant Pol de Mar Data de publicació:  19/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 99.999,23 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

Servei de bugaderia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Esmenat en data:  19/02/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 808.333,34 € sense IVA 

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA

SERVEI DE NETEJA DE SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS, SA - 21SER0013P Data de publicació:  19/02/2021 13:25h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 787.500 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Montmeló

Contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels equipaments municipals de Montmeló Esmenat en data:  20/02/2021 20:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 52.150 € sense IVA 

Consell Català de l'Esport

Subministrament de material elèctric per ser utilitzats en el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions del Consell Català de l'Esport (CCE) Data de publicació:  19/02/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 17:00h Pressupost de licitació: 12.392,15 € sense IVA 

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Reparació de motors de baixa i alta tensió i subministrament de motors de baixa tensió d'ATL Data de publicació:  19/02/2021 09:21h Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.021.361,5 € sense IVA 

Ajuntament de Taradell

Subministrament d'un robot neteja fons professional, mitjançant el sistema de renting, per a la piscina coberta de l'Espai d'Aigua i Salut de Taradell. Data de publicació:  19/02/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 10.560 € sense IVA

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Subministrament d'equipament d'electrònica i regularització de llicenciament dels dispositius inal·lambrics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.PO05/21) Esmenat en data:  19/02/2021 13:05h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 227.353 € sense IVA  

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Institut de Cultura de Barcelona

servei de producció i edició d'un màxim de 42 peces multimèdia i audiovisuals pel web i xarxes socials de l'Institut de Cultura de Barcelona Esmenat en data:  19/02/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 06/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 49.000 € sense IVA

Fundació del Gran Teatre del Liceu

SUBMINISTRAMENT D'UN PROJECTOR DE VÍDEO LÀSER DE 30.000 LÚMENS. Data de publicació:  19/02/2021 08:57h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 58.700 € sense IVA 

QUÍMIC

Ajuntament de Sabadell

17/2021 Subministrament i transport de productes químics i accessoris per al correcte tractament i manteniment de l'aigua als equipaments i instal·lacions municipals gestionades pel Servei d'Esports de l'Ajuntament Data de publicació:  19/02/2021 08:19h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 47.835,54 € sense IVA

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI - 21SM0027 Data de publicació:  19/02/2021 09:22h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 150.719,53 € sense IVA  

TÈXTIL

Ajuntament de Valls

SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENT TÈXTIL DELS TEATRES DE VALLS Data de publicació:  19/02/2021 13:25h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 29.000 € sense IVA 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org