Butlletí de Licitacions Públiques - 18/01/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 18/01/2021

ARTS GRÀFIQUES

Avui no hi ha licitacions del sector 

CONSTRUCCIÓ

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Obra de reparació dels cantells de balcó a la Plaça de Beatriu de Claramunt, 1 i 3 del grup Aiguacuït-128 de Vilanova i la Geltrú Data de publicació:  18/01/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 54.944,65 € sense IVA

Ajuntament d'Agramunt

OBRES D'ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS DEL SUD-OEST DEL TERME MUNICIPAL D'AGRAMUNT AMB ÀRID RECICLAT Data de publicació:  18/01/2021 15:20h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 50.808,77 € sense IVA

Ajuntament de Canovelles

Execució de les obres definides en el "Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació de l'edifici dels Serveis Centrals de l'Ajuntament de Canovelles" Esmenat en data:  18/01/2021 13:35h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 425.759 € sense IVA

Ajuntament de Castellví de Rosanes

Contracte d'Obres de reparació d'uns trams de l'Asfaltament del Polígon Industrial Rosanes Data de publicació:  18/01/2021 18:30h Termini de presentació d'ofertes: 28/01/2021 14:00h Pressupost de licitació: 104.962,45 € sense IVA

Ajuntament de Castelló d'Empúries

Obres ponts vianants Ter i Ebre Data de publicació:  18/01/2021 07:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 111.856,45 € sense IVA

Ajuntament de Ripollet

PROJECTE TÈCNIC GLOBAL DEL PLA D'ACCIÓ DELS POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA: OBRES AL POLÍGON INDUSTRIAL DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU RIPOLL DE RIPOLLET Data de publicació:  18/01/2021 11:50h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 497.548,94 € sense IVA

Ajuntament de Sabadell

755/2020 Projecte de millora del camí escolar de l'Escola Pau Casals entre el carrer de Mauritània i el carrer d'Atlanta Data de publicació:  18/01/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 636.413,98 € sense IVA

776,777,778/2020 Projecte executiu del Parc del Nord de Sabadell Fase 1 Data de publicació:  18/01/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 2.065.858,7 € sense IVA

Barcelona de Serveis Municipals SA

Obres relatives al Projecte Executiu Vàries Instal·lacions a l'Aparcament Sant Antoni ubicat al Carrer del Comte d'Urgell, 1, de Barcelona Data de publicació:  18/01/2021 17:48h Termini de presentació d'ofertes: 02/02/2021 10:00h Pressupost de licitació: 122.463,98 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

Obra d'adequació de la instal.lació de climatització de la planta 9ab passadís llarg de l'Hospital Universitari de Girona Dr.Josep Trueta Data de publicació:  18/01/2021 15:07h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 226.771,71 € sense IVA 

Ajuntament de Granollers

CONTRACTE DEL SERVEI DE RETIRADA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS DE RETIRADA PUNTUAL DE MATERIALS DE FIBROCIMENT EN EDIFICIS MUNICIPALS DE GRANOLLERS Data de publicació:  18/01/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 02/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 23.000 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Viladecans

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DOCÈNCIA DE MÒDULS DELS CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT COMT0211 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ (NIVELL 1), EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SOC PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE FOAP 2020 Data de publicació:  18/01/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 21/01/2021 12:00h Pressupost de licitació: 6.420 € sense IVA

CONTRACTACIO DELS SERVEIS DE DOCENCIA DE MODULS DELS CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT COMT0211 ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ (NIVELL 1), EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SOC PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE FOAP 2020 Data de publicació:  18/01/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 21/01/2021 12:00h Pressupost de licitació: 7.420 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya

CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ D'UN SOFTWARE PER A LA GESTIÓ DELS MATERIALS MULTIMÈDIA DEL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA Data de publicació:  18/01/2021 17:30h Termini de presentació d'ofertes: 28/01/2021 11:00h Pressupost de licitació: 14.500 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

Servei de manteniment preventiu i correctiu del hardware dels servidors corporatius de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Data de publicació:  18/01/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 23.553,72 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Joan Despí

Subministrament de 150 equips mini PC ultra compactes amb 8GB de memòria RAM Data de publicació:  18/01/2021 14:05h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 22.500 € sense IVA

Diputació de Girona

Subministrament llicència d'un programari per a la gestió i elaboració del pressupost Data de publicació:  18/01/2021 11:00h  

Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN)

SUMINISTRO PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS BACKUP EXEC PARA EL INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2) Data de publicació:  18/01/2021 18:30h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 17:00h Pressupost de licitació: 5.000 € sense IVA 

Parlament de Catalunya

PARLC-2021-10_Ampliació maquinari d'emmagatzematge i còpia de seguretat Data de publicació:  18/01/2021 15:06h Termini de presentació d'ofertes: 03/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 75.000 € sense IVA

PARLC-2021-8_Servidors per a granja virtual i base de dades Data de publicació:  18/01/2021 12:55h Termini de presentació d'ofertes: 03/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 80.000 € sense IVA 

Universitat Pompeu Fabra

Adquisició d'una llicència d'ús d'una aplicació corporativa de tipus "site" de comunicació col·laborativa amb el seu manteniment i suport, en modalitat de servei al núvol (SaaS), per a la Universitat Pompeu Fabra Data de publicació:  18/01/2021 17:07h Termini de presentació d'ofertes: 02/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 38.195 € sense IVA 

JARDINERIA

Avui no hi ha licitacions del sector 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

SERVEI DE NETEJA DOMICILIÀRIA Data de publicació:  18/01/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 27.744 € sense IVA 

Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP)

Servei de neteja per al Centre d'Atenció Primària Can Bou i per al Centre d'Urgències d'Atenció Primària Castelldefels (CUAP) del CASAP (CASAP 1/20) Esmenat en data:  18/01/2021 09:27h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 249.192,02 € sense IVA

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)

Servei de recollida i gestió de residus per a l'edifici seu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per al 2021 Data de publicació:  18/01/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 4.944 € sense IVA  

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Neteja d'Estacions, Trens i Dependències Metro Esmenat en data:  18/01/2021 19:00h Termini de presentació d'ofertes: 02/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 126.058.459,07 € sense IVA 

METALL

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Servei de conservació i manteniment de les 3 estacions meteorològiques del municipi d'Esplugues de Llobregat Data de publicació:  18/01/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 02/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 17.820 € sense IVA 

Ajuntament de Castelldefels

Servei de manteniment i servei de 24hores dels grups electrògens i inspeccions periòdiques d'alta tensió als transformadors de les estacions de bombeig al municipi de Castelldefels Data de publicació:  18/01/2021 13:05h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 14.628,1 € sense IVA 

Ajuntament de Pinós

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI D'ARDÈVOL DE PINÓS Data de publicació:  18/01/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 07/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 30.000 € sense IVA 

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)

Servei de manteniment del sistema de control de l'aire condicionat de l'edifici seu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per al 2021 Data de publicació:  18/01/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 2.260,65 € sense IVA

Manteniment del sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) de l'edifici seu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per al 2021 Data de publicació:  18/01/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 3.622,53 € sense IVA

Servei de manteniment dels sistemes d'alarma i extinció automàtica d'incendis de l'edifici seu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per al 2021 Data de publicació:  18/01/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 4.725 € sense IVA 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Subministrament de maquinaria de fitness CSE Can Vidalet d'Esplugues de Llobregat Data de publicació:  18/01/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 81.505,71 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

N801/2020/000264 SUBMINISTRAMENT I SERVEI D'INSTAL·LACIO DE LLUMENERES AMB TECNOLOGIA LED DEL PROJECTE MILLORA ENERGETICA I AMBIENTAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC, COFINANÇAT AL 50% EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020 Esmenat en data:  18/01/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 3.911.960,65 € sense IVA 

Consorci Port de Mataró

Subministrament d'un Circuit Tancat de televisió al Consorci Port de Mataró Data de publicació:  18/01/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 15:00h Pressupost de licitació: 177.850 € sense IVA 

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Subministrament d'una (1) vàlvula de retenció per substitució de la vàlvula 05RV00225 de la bomba número 2 del circuit de neteja salina de les piles EDR en l'ETAP del Llobregat Data de publicació:  18/01/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 25.000 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Subministrament de motors elèctrics i variadors de freqüència per a les ventilacions del Ferrocarril Metropolità de Barcelona Esmenat en data:  18/01/2021 08:20h Termini de presentació d'ofertes: 02/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 1.398.282,4 € sense IVA

Subministrament de 396 bateries estanques de plom 6V 200Ah Codi TMB 224342 Esmenat en data:  18/01/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 10:00h Pressupost de licitació: 64.152 € sense IVA

Subministrament de 3.450 fixacions elàstiques directes de molt baixa rigidesa Data de publicació:  18/01/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 293.250 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Construcció i subministrament de 10 unitats de tren elèctriques de longitud màxima 100 m i capacitat per 600 persones per a circulació del servei R-Aeroport a la línia Sant Andreu- Aeroport Data de publicació:  18/01/2021 09:00h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA
Construcció i subministrament de 4 unitats de tren elèctriques de longitud màxima 60 m i capacitat per 325 persones, per a circulació del servei de rodalies de Lleida Data de publicació:  18/01/2021 09:00h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA

Fundació del Gran Teatre del Liceu

CONTRACTE MITX PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT D'UN SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS DEL PÚBLIC DEL GRAN TEATRE DEL LICEU Esmenat en data:  18/01/2021 11:10h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 202.300 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Avui no hi ha licitacions del sector 

QUÍMIC

Universitat Pompeu Fabra

E-300100/01-01-21 Subministrament de mascaretes higièniques i reutilitzables, per a adults, a preus unitaris per a la Universitat Pompeu Fabra Esmenat en data:  17/01/2021 21:31h Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 79.200 € sense IVA 

Comissió Central de Subministraments

Acord marc per al subministrament de material necessari per fer front a la COVID-19 Data de publicació:  18/01/2021 10:25h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 49.959.270,08 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'ESTERILITZACIÓ_COMPLEMENTARI Data de publicació:  18/01/2021 09:05h Termini de presentació d'ofertes: 03/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 42.167,89 € sense IVA  

TÈXTIL

Ajuntament de Sabadell

775/2020 Subministrament del vestuari laboral, calçat i equips de protecció individual (EPI) pel personal adscrit a les seccions de parcs i jardins, manteniment d'equipaments i materials logístics i vehicles de l'Ajuntament de Sabadell Data de publicació:  18/01/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 02/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 20.549,45 € sense IVA 

 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org