Butlletí de Licitacions Públiques - 16/03/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 16/03/2021

ARTS GRÀFIQUES

Agència de Salut Pública de Barcelona

Acord marc dels serveis de disseny, maquetació, revisió i impressió de peces de comunicació de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) Esmenat en data:  16/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 262.625 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Alfara de Carles

Obres de "Millora del carrer de Dalt" Esmenat en data:  16/03/2021 15:15h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 153.633,01 € sense IVA

Ajuntament d'Ullastret

MILLORA DEL PAVIMENT I SERVEIS DE LA PLAÇA GARBINA Data de publicació:  16/03/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/04/2021 23:55h Pressupost de licitació: 131.062,68 € sense IVA

Ajuntament de Figueres

Contractació de les obres de conservació i manteniment d'asfalt de diferents carrers de la ciutat de Figueres. Data de publicació:  16/03/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 218.224,17 € sense IVA

Ajuntament de Guixers

PAVIMENTACIÓ CAMÍ ACCÉS A CAL VALLLONGA, CAL PARRILLO, CAL PARERA AL MOLÍ DE LA CORRIU Data de publicació:  16/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 50.566,49 € sense IVA

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Sant Antoni de Vilamajor Data de publicació:  16/03/2021 15:10h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 139.596,95 € sense IVA

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Contracte per l'execució de les obres contingudes en la fase 1 del Projecte de reforma interior dels vestidors del Pavelló municipal Data de publicació:  16/03/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 314.390,95 € sense IVA

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

REPARACIÓ ESLLAVISSADA PUJADA DE SANT ANTONI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES Data de publicació:  16/03/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 153.449,24 € sense IVA

Ajuntament de Sant Quirze Safaja

CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS I SUBMINISTRAMENTS RECOLLITS AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SECTORITZCIÓ I INSTAL.LACIÓ DEL TELECONTROL DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN BAIXA Esmenat en data:  16/03/2021 10:48h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 80.869,27 € sense IVA

Ajuntament de Térmens

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE XARXA DE PLUVIALS-1A FASE A TÉRMENS ( CONSTRUCCIÓ XARXA CLAVEGUERAM SEPARATIVA ZONA C. MUR) Data de publicació:  16/03/2021 00:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 36.618,93 € sense IVA

Ajuntament de Vallclara

Contracte d'obra per l'execució del Projecte de Renovació dels Serveis d'aigua i clavegueram a Vallclara Data de publicació:  16/03/2021 14:55h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 235.767,99 € sense IVA

Ajuntament de Vielha e Mijaran

Contracte menor: Reparació dels laterals del pont de la carretera d'accès a Betlan Data de publicació:  16/03/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 8.702,39 € sense IVA

Ajuntament de Vilaverd

Arranjament del carrer Major i carrer de l'Església de Vilaverd Data de publicació:  16/03/2021 09:25h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 62.841,71 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

609.2021.020_ OBRES D'EXECUCIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA I FINALITZACIÓ DE LA FÀBRICA DE CREACIÓ A LA NAU CENTRAL DEL RECINTE FABRA I COATS A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. Data de publicació:  16/03/2021 09:53h Termini de presentació d'ofertes: 13/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 8.083.669,34 € sense IVA

Barcelona de Serveis Municipals SA

Obres relatives al projecte executiu del folrat d'un conducte de ventilació del Palau Sant Jordi de Barcelona Esmenat en data:  16/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2021 10:00h Pressupost de licitació: 66.827,38 € sense IVA

Consell Comarcal d'Osona

Instal·lació i canvi de punts de llum al municipi de Taradell, comarca d'Osona (P.O FEDER DE CATALUNYA 2014-2020) Data de publicació:  16/03/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 22.342,25 € sense IVA

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Obres d'execució del "projecte constructiu de reposició de quatre vàlvules d'entrada i sortida dels dipòsits 1 i 2 de l'ETAP Llobregat" Data de publicació:  16/03/2021 15:30h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 980.511,13 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Execucio del projecte de consolidacio estructural del forjat intermig a la subcentral de Plaça Espanya Línia 1 Esmenat en data:  16/03/2021 09:40h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 44.602,54 € sense IVA

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca

OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). Esmenat en data:  16/03/2021 16:05h Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 31.088.073,62 € sense IVA

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

Contracte d'obres d'instal·lacions i adequació en escales comunitàries al carrer Sant Isidre, 1-3 de Barcelona. Exp. 21/030. Esmenat en data:  16/03/2021 15:47h Termini de presentació d'ofertes: 09/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 137.607,74 € sense IVA

Parc d'Atraccions del Tibidabo SA

2021PATSA018OBO_CONTRACTE RELATIU AL PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES RELATIVES A LA RETIRADA DE L'ATRACCIÓ HURAKAN I L'ADEQUACIÓ DE L'ESPAI PER A NOUS USOS AL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO Esmenat en data:  16/03/2021 18:15h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 234.461,45 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Castelldefels

Servei per a impartir la formació dels mòduls de formació professional dels Programes de Formació i Inserció en la modalitat Pla de transició al treball (PFI-PTT) de l'Ajuntament de Castelldefels Data de publicació:  16/03/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 31/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 34.710 € sense IVA 

Ajuntament de Cardedeu

SUBMINISTRAMENT PER A LA IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (Exp. 2020/1853) Data de publicació:  16/03/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 30/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 14.940,46 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament de Vilanova del Camí

Serveis i subministrament del manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de l'enllumenat públic i les instal·lacions semafòriques municipals de Vilanova del Camí Esmenat en data:  16/03/2021 09:40h Termini de presentació d'ofertes: 13/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 644.242,2 € sense IVA 

Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)

Servei de manteniment de les llicències i solucions a mides de SAP Business One, l'adquisició de noves llicències i bossa d'hores Data de publicació:  16/03/2021 11:10h Termini de presentació d'ofertes: 09/04/2021 10:00h Pressupost de licitació: 32.469,6 € sense IVA 

Consorci d'Educació de Barcelona

Allotjament i manteniment dels espais web del CEB Data de publicació:  16/03/2021 18:38h Termini de presentació d'ofertes: 31/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 41.170 € sense IVA 

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Servei de neteja de les dependències de l'ICO Girona i IDI a l'Hospital Josep Trueta. Data de publicació:  16/03/2021 18:30h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 335.083,11 € sense IVA 

Ajuntament de Cardedeu

SUBMINISTRAMENT PER A LA IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (Exp. 2020/1853) Data de publicació:  16/03/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 30/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 14.940,46 € sense IVA 

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

OBE 21/051 - SUBMINISTRAMENT D'AMPLIACIÓ LLICÈNCIES VMWARE Esmenat en data:  16/03/2021 13:40h Termini de presentació d'ofertes: 30/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 53.981 € sense IVA 

Universitat de Lleida

Subministrament d'un equip clúster de computació amb CPUs per a la realització d'experiments amb intel·ligència artificial per a la Universitat de Lleida Data de publicació:  16/03/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 75.000 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Lleida

SERVEIS D'ESBROSSADA MECÀNICA I MANUAL DE VIES I ESPAIS PÚBLICS DE LLEIDA (EXP. SER_OBE_2021_0006) Data de publicació:  16/03/2021 08:40h Termini de presentació d'ofertes: 01/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 66.115,7 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Berga

Contracte administratiu de servei de bugaderia i planxat del vestuari i altra roba per als esdeveniments festius i institucionals que té per objecte el foment de l'ús de les energies renovables i dels productes detergents amb etiquetea ecològica Data de publicació:  16/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA

Ajuntament de l'Estany

Contracte de servei de neteja de diversos equipaments municipals Data de publicació:  16/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 35.077,3 € sense IVA 

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Servei de neteja de les dependències de l'ICO Girona i IDI a l'Hospital Josep Trueta. Data de publicació:  16/03/2021 18:30h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 335.083,11 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Sils

Contractació del servei de manteniment dels extintors i equips contra incendis instal·lats als equipaments públics municipals Data de publicació:  16/03/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 31/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 17.078,8 € sense IVA 

Ajuntament de Vilanova del Camí

Serveis i subministrament del manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de l'enllumenat públic i les instal·lacions semafòriques municipals de Vilanova del Camí Esmenat en data:  16/03/2021 09:40h Termini de presentació d'ofertes: 13/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 644.242,2 € sense IVA 

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Servei de neteja de les dependències de l'ICO Girona i IDI a l'Hospital Josep Trueta. Data de publicació:  16/03/2021 18:30h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 335.083,11 € sense IVA 

Ajuntament de Ponts

Renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior del municipi de Ponts i de dos nuclis agregats Data de publicació:  16/03/2021 00:00h Termini de presentació d'ofertes: 07/04/2021 15:00h Pressupost de licitació: 89.326,31 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Subministrament i instal·lació d'un sistema d'elevació de càrregues dedicat a operacions de Manteniment dels equips embarcats al sostre dels trens a la via 9 de Santa Eulalia. Data de publicació:  16/03/2021 10:15h Termini de presentació d'ofertes: 31/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 85.487,64 € sense IVA

Subministrament de material de recanvi de vies Data de publicació:  16/03/2021 09:15h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 427.121,5 € sense IVA

Subministrament de 1220 condensadors electrolítics 100UF 750V - Codi TMB 211100 Data de publicació:  16/03/2021 12:15h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 286.700 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)

Servei de manteniment de les llicències i solucions a mides de SAP Business One, l'adquisició de noves llicències i bossa d'hores Data de publicació:  16/03/2021 11:10h Termini de presentació d'ofertes: 09/04/2021 10:00h Pressupost de licitació: 32.469,6 € sense IVA 

QUÍMIC

Ajuntament de Tordera

Contracte de subministrament consistent en l'arrendament, amb opció de compra, d'un tractor amb desbrossadora de braç Data de publicació:  16/03/2021 13:35h Pressupost de licitació: 98.400 € sense IVA 

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Acord marc del subministrament de medicaments per al tractament de l'esclerosi múltiple Data de publicació:  16/03/2021 16:45h 

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org