Butlletí de Licitacions Públiques - 15/04/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 15/04/2021

ARTS GRÀFIQUES

Avui no hi ha ha licitacions

CONSTRUCCIÓ

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE L'ILLA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU LLOBREGAT, MITJANÇANT L'ELIMINACIÓ DE L'ISTME AL TM DEL PRAT DE LLOBREGAT Data de publicació:  15/04/2021 17:45h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 122.892,12 € sense IVA

Ajuntament de Barcelona

Execució de les obres d'adequació parcial de planta baixa de l'edifici situat a la Plaça Carles Pi i Sunyer número 8 de Barcelona, com a Oficina d'Informació i Tràmits Data de publicació:  15/04/2021 14:40h Termini de presentació d'ofertes: 07/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 149.747,7 € sense IVA

Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL Data de publicació:  15/04/2021 14:42h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 124.171,95 € sense IVA

Ajuntament de Bovera

Millora de la xarxa de clavegueram del municipi de Bovera. Desglossat 2 Esmenat en data:  15/04/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 56.611,57 € sense IVA

Ajuntament de Breda

CONTRACTE MIXTA D'OBRES I SERVEIS PER L'EXECUCIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE FAÇANES I COBERTES DE PART DELS EDIFICIS DEL CLAUSTRE DEL MONESTIR DE SANT SALVADOR DE BREDA I EL SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DE LES ACTUACIONS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT Data de publicació:  15/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 23:00h Pressupost de licitació: 55.761,65 € sense IVA

Ajuntament de Golmés

CONSTRUCCIÓ D'UN PUMPTRACK Data de publicació:  15/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 61.951,4 € sense IVA

Ajuntament de Llinars del Vallès

Obres d'urbanització i remodelació del carrer Onze de Setembre de Llinars del Vallès Data de publicació:  15/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 564.975,42 € sense IVA

Ajuntament de Pujalt

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE"REHABILITACIÓ DE LA RECTORIA DE PUJALT 2A FASE I PAVIMENTACIÓ DELSCARRERS DE L'ENTORN" Data de publicació:  15/04/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 336.744,14 € sense IVA

PLAÇA CAL VICENÇO Data de publicació:  15/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 200.868,69 € sense IVA

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

LICITACIÓ DE LES OBRES PER A LA REFORMA DE LES PLANTES PRIMERA I SEGONA DE LA CASA DE LA VILA Data de publicació:  15/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 458.504,98 € sense IVA

Ajuntament de Terrassa

ECAO 1825/2021 - Obres descrites en el Projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació de l'Antic Ajuntament de Terrassa Esmenat en data:  15/04/2021 08:23h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 784.311,78 € sense IVA

Ajuntament del Port de la Selva

Contracte d'obres de rehabilitació de les obertures del pavelló municipal per procediment obert simplificat sumari Data de publicació:  15/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 63.801,86 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

609.2021.033_OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL C. GRAN DESANT ANDREU TRAM 2 ENTRE EL C. DE JOAN TORRAS I LA PLAÇA DE MOSSÈN CLAPÉS. BARRIDE SANT ANDREU DE PALOMAR AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, AMB MESURES DECONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. Data de publicació:  15/04/2021 17:37h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 3.402.744,46 € sense IVA

607.2021.034 - OBRES RELATIVES A L'ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT I MILLORA DELS CARRERS DE LA CLOTA - LOT 2, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA. AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  15/04/2021 18:10h Termini de presentació d'ofertes: 14/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 801.738,12 € sense IVA

Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua(CCB - ELA)

Obra de substitució de l'antic dipòsit declorur fèrric de l'EDAR Castell-Platja d'Aro Data de publicació:  15/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 21.499,45 € sense IVA

Diputació de Barcelona

Obres de l'tinerari de vianants a la carretera BV-2127, tram accés a la muntanya deSant Jaume - Les Cabanyes. TTMM Vilafranca del Penedès i Les Cabanyes. Data de publicació:  15/04/2021 13:16h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 421.511,01 € sense IVA

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Obres de substitució dels graons de les escales de les estacions de Valldoreix, Cornellà i Almeda dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.POS18/21) Esmenat en data:  15/04/2021 08:45h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 106.752,94 € sense IVA

Procornellà

EXPEDIENT 2021-12 POSS: TREBALLS INCLOSOS A LA FASE 1 DEL MODIFICAT DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 3 DEL CARRER SOLER I CORTADA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT redactat pels Serveis Tècnics de PROCORNELLÀ. Data de publicació:  15/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 40.446,14 € sense IVA

Transports de Barcelona, SA

Punts de recàrrega elèctrica a les línies V15 i H12 d'autobusos i manteniment integral de al infraestructura Esmenat en data:  15/04/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 14/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 5.488.548 € sense IVA 

Ajuntament de Terrassa

ECAS 5269/2021 Servei de reparacions puntuals i urgents de paviments de les voreres i de carrers de vianants de la ciutat Data de publicació:  15/04/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 59.500 € sense IVA

ECAS 4600/2021 Servei de reparacions puntuals i urgents de paviments asfàltics de les calçades de la ciutat Data de publicació:  15/04/2021 14:50h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 59.995,64 € sense IVA 

Ajuntament de Terrassa

ECAU 3172/2021 Subministrament de vestuari laboral, complements i calçat de seguretat destinat al personal del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l'Ajuntament de Terrassa i al personal de Plans d'Ocupació Data de publicació:  15/04/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 20.463,43 € sense IVA

ECAU 4388/2021 Subministrament de ciment pòrtland Data de publicació:  15/04/2021 14:50h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 17.142,45 € sense IVA

ECAU 4045/2021 Subministrament de panots de formigó Data de publicació:  15/04/2021 14:55h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 16.811,85 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Consell Comarcal del Baix Penedès

Contractació mòduls formació obligatòria programes TREFO COVID19 i DONA 2020 Data de publicació:  15/04/2021 14:10h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 3.580,8 € sense IVA 

Xarxa Audiovisual Local, SL

Servei de gestió del pla de formació 2021 ¿ 2022 de la Xarxa Audiovisual Local, SL (19/2021). Data de publicació:  15/04/2021 16:01h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 85.800 € sense IVA 

FUSTA

Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Subministrament de pals de fista per a tancaments Data de publicació:  15/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 23:55h Pressupost de licitació: 1.750 € sense IVA 

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Serveis implantació nova plataforma de desenvolupament_21SER0813 Data de publicació:  15/04/2021 13:40h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 70.500 € sense IVA 

Departament d'Educació

Desenvolupament del programari necessari per a l'aplicació i correcció d'una prova pilot en format digital així com la infraestructura informàtica necessària Data de publicació:  15/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 18:00h Pressupost de licitació: 98.000 € sense IVA 

Diputació de Barcelona

Manteniment i suport tècnic de les llicències Pandora FMS Enterprise Data de publicació:  15/04/2021 11:28h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 37.540 € sense IVA 

Ajuntament de Girona

Subministrament d'una plataforma per a la base de dades oracle i els serveis d'instal·lació, configuració i posada en marxa Data de publicació:  15/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 40.887,61 € sense IVA 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D'UN SISTEMA D'EMMAGATZEMATGE SAN/NAS, XARXA, SERVIDORS I CÒPIES DE SEGURETAT DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ Data de publicació:  15/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 123.966,94 € sense IVA 

Badalona Cultura, SL

Subministrament d'arrendament sense opció de compra i instal·lació de maquinària d'equipament i serveis d'impressió Data de publicació:  15/04/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 10:00h Pressupost de licitació: 6.978 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

TREBALLS DE DESBROSSAMENT HERBES ADVENTICIES SOL URBA LLIÇÀ D'AMUNT Data de publicació:  15/04/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 55.000 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Àrea Metropolitana de Barcelona

Fabricació, subministrament i col·locació de 6 mòduls amb lavabo adaptat per a jugatecambientals als parcs de Joan Oliver, Can Rigal, Can Lluc, Torrent de la Font, Llacuna i Llobregat. (Exp. 901318/20) Data de publicació:  15/04/2021 13:17h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 169.660,2 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Servei de modificació i millora de la instal·lació del quadre elèctric del pati de l'espai jove La Nau Data de publicació:  15/04/2021 10:40h Termini de presentació d'ofertes: 23/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 718,75 € sense IVA 

Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A

CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT NORMATIU DELS EQUIPS D'ELEVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A., AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Esmenat en data:  15/04/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.327,42 € sense IVA 

Ajuntament d'Espot

Adquisició màquina polivalent Data de publicació:  15/04/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 42.816 € sense IVA 

Ajuntament de Barbens

Subministrament i instal·lació d'arquetes i comptadors d'aigua potable amb sistema de telelectura al municipi de Barbens  Data de publicació:  15/04/2021 21:00h Termini de presentació d'ofertes: 02/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 65.524,55 € sense IVA 

Ajuntament de Barcelona

Seguiment control velocitat radar tram túnel Litor Data de publicació:  15/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 305.074,42 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Julià de Ramis

CONTRACTE MIXT PEL SUBMINISTRAMENT, INTAL.LACIÓ, POSTA EN MARXA I MANTENIMENT D'UN SISTEMA D'ALARMES, MITJANÇANT LECTORS ALPR I CTTV, SEGONS REQUISITS DEL CONVENI DEL COS POLICIAL DE MOSSOS D'ESQUADRA Data de publicació:  15/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 108.108,47 € sense IVA 

Ajuntament de Sitges

Subministrament d'un cinemòmetre làser de control de velocitat Data de publicació:  15/04/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:30h Pressupost de licitació: 30.000 € sense IVA 

Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE BOMBES D'AIGUA FREÀTICA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Esmenat en data:  15/04/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 23.717,73 € sense IVA 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Subministrament, mitjançant la modalitat de rènting, de 13 turismes familiars híbrids no endollables Data de publicació:  15/04/2021 14:20h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 360.000 € sense IVA 

Diputació de Barcelona

Subministrament de mobiliari divers per a l'edifici del Paranimf del Recinte de l'Escola Industrial, dividit en 2 lots. Data de publicació:  15/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 119.800 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Ajuntament de Lleida

SERVEI DE SONORITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I SERVEIS AUDIOVISUALS PER A LES ACTIVITATS DE LA FESTA MAJOR I LES FESTES DE LA TARDOR 2021 (SER_OBE_2021_0011) Data de publicació:  15/04/2021 11:59h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 58.800 € sense IVA 

Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona

SERVEIS D'ENREGISTRAMENTS AUDIOVISUALS PER A LA FUNDACIÓ TEATRE LLIURE - TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA Esmenat en data:  15/04/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 49.990 € sense IVA 

Xarxa Audiovisual Local, SL

Subministrament de càmeres de rodatge i accessoris per a la Xarxa Audiovisual Local, SL Data de publicació:  15/04/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 33.335 € sense IVA 

QUÍMIC

Ajuntament de Barcelona

Subministrament d'EPI consistents en botes de mitja canya 8" per a la UREP (Unitat de Reforç per les Emergències i la Proximitat) de la Guardia Urbana de Barcelona Data de publicació:  15/04/2021 14:46h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 41.250 € sense IVA 

Ajuntament de Viladecans

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DELS EPIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DELS MÒDULS DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS RELACIONATS AMB DIVERSES ACCIONS FORMATIVES EN EL MARC DEL PROGRAMA FOAP 2020, PROJECTES SINGULARS 2020. Data de publicació:  15/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/04/2021 10:00h Pressupost de licitació: 2.475,67 € sense IVA 

TÈXTIL

Ajuntament de Terrassa

ECAU 3172/2021 Subministrament de vestuari laboral, complements i calçat de seguretat destinat al personal del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l'Ajuntament de Terrassa i al personal de Plans d'Ocupació Data de publicació:  15/04/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 20.463,43 € sense IVA 

Diputació de Girona

Contracte de subministrament de roba de treball, calçat i equips de proteccio del personal de la Diputació de Girona Data de publicació:  15/04/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 80.677,18 € sense IVA 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats