Butlletí de Licitacions Públiques - 14/04/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 14/04/2021

ARTS GRÀFIQUES

Avui no hi ha licititacions del sector

CONSTRUCCIÓ

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PAU I ELS OLIVARS DE PAU I EXPLOTACIÓ. TM DE PAU Esmenat en data:  14/04/2021 10:40h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 2.537.583,59 € sense IVA

Ajuntament de Camarasa

MILLORA I REHABILITACIO DE PART DE LES VORERES I ENTORN DE LA PLAÇA DEL CASAL A SANT LLORENÇ DE MONTGAI Data de publicació:  14/04/2021 00:00h Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 59.835,51 € sense IVA

Ajuntament de Castellar de la Ribera

CONDICIONAMENT I REHABILITACIÓ DEL CAMÍ RURAL DE LA COLLADA DE CLARÀ AL NOGUÉ, I DEL CAMÍ D'ACCÉS A L'AJUNTAMENT I LA PARRÒQUIA DE CASTELLAR DE LA RIBERA Data de publicació:  14/04/2021 15:40h Termini de presentació d'ofertes: 28/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 59.329,18 € sense IVA

Ajuntament de Castelldefels

Contracte menor d'obres per a la reforma de les instal·lacions elèctriques al local situat a l'Av. Lluis Companys num. 16, de Castelldefels. Data de publicació:  14/04/2021 12:25h Termini de presentació d'ofertes: 28/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 26.821,84 € sense IVA

Ajuntament de Gironella

REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE GIRONELLA (FASE 2.B) Esmenat en data:  14/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/04/2021 23:00h Pressupost de licitació: 806.879,1 € sense IVA

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Contracte d'obres per l'execució del Projecte d'urbanització del Sector R (Can Garriga) al terme municipal de les Franqueses Data de publicació:  14/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.871.342,64 € sense IVA

Ajuntament de Manresa

Obres Actuacions de millora de l'espai públic 2021. Ampliació vorera avinguda Bases de Manresa (entre Bertran de Castellbell i Jaume d'Arters) i actuacions en espais de vianants Data de publicació:  14/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 371.900,14 € sense IVA

Ajuntament de Molins de Rei

Renovació del paviment del terrreny de joc del camp de futbol Josep Raich. Data de publicació:  14/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2021 11:00h Pressupost de licitació: 284.391,13 € sense IVA

Ajuntament de Salou

Expedient 2436/2021 contractació menor d'obres d'aplicació d'un tractament antilliscant als grups de dutxa de la platja de Ponent Data de publicació:  14/04/2021 14:10h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 14.960 € sense IVA

Ajuntament de Terrassa

ECAO 4639/2021 - Obres contingudes en la Memòria valorada per a l'execució de les obres de reposicions i millores als sistemes de sanejament de Terrassa (2021) Data de publicació:  14/04/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 25.285,48 € sense IVA

Ajuntament de Viladecans

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ADEQUACIÓ DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL CARRER DE LA TECNOLOGIA DE VILADECANS. Esmenat en data:  14/04/2021 08:30h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 83.084,63 € sense IVA

Ajuntament del Molar

MODIFICAT DEL PROJECTE VALORITZACIÓ DE L'ESPAI MUSEÍSTIC DE LA MINA LINDA MARIQUITA MITJANÇANT MILLORES DEL CAMÍ D'ACCÉS I L'ADEQUACIÓ DE L'ENTORN Data de publicació:  14/04/2021 20:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 41.650 € sense IVA

Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua(CCB - ELA)

Obra de renovació del quadre elèctric del'EBAR Timba de Port de la Selva Data de publicació:  14/04/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 19.867,87 € sense IVA

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Exp. 153/2021-O-PO: Contractació de l'obra de renovació de les instal·lacions de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital del Mar, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Data de publicació:  14/04/2021 21:20h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 11:00h Pressupost de licitació: 908.634,97 € sense IVA

Departament d'Educació

Modificació de la instal·lació de climatització de l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida situat al Carrer Pica d'Estats, 2, de Lleida. Substitució màquina refredadora ST a Lleida Data de publicació:  14/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/04/2021 18:00h Pressupost de licitació: 76.500,64 € sense IVA

Entitat Municipal Descentralitzada d'Escunhau e Casarilh

Contracte menor: Millora enllumenat carrer de la Pujola a Escunhau Data de publicació:  14/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 2.183,03 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Execució de les obres de millora de la seguretat viària. Regulació semafòrica de la cruïlla de la C-252 amb el C/ Canonge Iglesias. C-252, PK 11+710. Verges. Clau: PC-CMG-18029-AA Data de publicació:  14/04/2021 19:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 109.913,4 € sense IVA

Execució de les obres d'Ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària Doctor Josep Torner i Fors, de Malgrat de Mar. Clau: CAP-18201.A Data de publicació:  14/04/2021 18:50h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 2.745.772,56 € sense IVA

Institut Barcelona Esports

contracte d'obres de reforma i adequació dels espais exteriors de la piscina municipal d'estiu de La Clota Data de publicació:  14/04/2021 11:45h Termini de presentació d'ofertes: 28/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 79.987,95 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

Servei d'execució d'obres menors de reparació, remodelació i millora de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Esmenat en data:  14/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 233.333,34 € sense IVA

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

Obres de reforma del local per a les oficines de l'IMHAB, situades al carrer Doctor Aiguader, 22, de Barcelona 21/046 Esmenat en data:  14/04/2021 15:35h Termini de presentació d'ofertes: 23/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 317.419,17 € sense IVA

Obres de construcció d'un edifici plurifamiliar de 18 habitatges i un local sense ús, situat al carrer Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona 21/051 Esmenat en data:  14/04/2021 15:45h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 3.015.316,29 € sense IVA

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

6500 - Obres SSTT Manresa Data de publicació:  14/04/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 508.471,75 € sense IVA

Transports de Barcelona, SA

Punts de recàrrega elèctrica a les línies V15 i H12 d'autobusos i manteniment integral de al infraestructura Esmenat en data:  14/04/2021 18:53h Termini de presentació d'ofertes: 14/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 5.488.548 € sense IVA

Universitat de Lleida

Planta pilot per a una biorefineria al polígon industrial de Balaguer Data de publicació:  14/04/2021 12:15h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 67.526,12 € sense IVA

VNG Aparcaments

obres relatives al projecte de reordenació dels carrers del barri del Prat de Vilanova al municipi de Vilanova i la Geltrú Esmenat en data:  14/04/2021 11:45h Termini de presentació d'ofertes: 07/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 120.840,17 € sense IVA 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

SERVEI DE MANTENIMENT DE VORERES Data de publicació:  14/04/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 65.000 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Barberà del Vallès

SERVEI PEDAGÒGIC DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE BARBERÀ DEL VALLÈS Data de publicació:  14/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 814.818,54 € sense IVA 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Servei de formació de joves en les competències i habilitats comunicatives des de l'àmbit periodístic Data de publicació:  14/04/2021 12:55h Termini de presentació d'ofertes: 22/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.200 € sense IVA
Servei de formació de joves en l'àmbit de la fotografia creativa Data de publicació:  14/04/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 22/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.000 € sense IVA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

2021_75 MRU Redacció del projecte executiu i Direcció d'obra de la part d'Arquitectura de les obres de reforma interior de la seu de l'Institut Català del Sòl al carrer Còrsega, 273-279 de Barcelona Data de publicació:  14/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 59.060,66 € sense IVA 

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Servei de formació en comunicació directiva per comandaments Data de publicació:  14/04/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 61.350 € sense IVA  

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ

Elaboració del nou web catalonia.com Data de publicació:  14/04/2021 22:17h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 140.000 € sense IVA 

Ajuntament de Manlleu

CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT, SERVEIS DE SUPORT A L'ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I EL SUPORT ALS USUARIS (HELP DESK) Data de publicació:  14/04/2021 15:15h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 82.644,62 € sense IVA 

Ajuntament de Santpedor

CONTRACTE DEL SERVEI DEL MANTENIMENT, L'ASSISTENCIA TECNICA I EL SUPORT A L'USUARI DEL PROGRAMARI PER A LA GESTIO INFORMATICA DRAG, DE LA POLICIA LOCAL DE SANTPEDOR Data de publicació:  14/04/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 4.756,8 € sense IVA 

Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)

Estratègia de migració al Cloud del Consorci AOC Data de publicació:  14/04/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 14.400 € sense IVA 

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

SUBMINISTRAMENT RELATIU AL MATERIAL INFORMÀTIC PER LA FUNDACIÓ PRIVADA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA Esmenat en data:  14/04/2021 12:55h Termini de presentació d'ofertes: 27/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 90.000 € sense IVA 

Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL

Contractació del subministrament per lots de material informàtic per SUMAR, mitjançant procediment obert harmonitzat, amb varis criteris d'adjudicació. Esmenat en data:  14/04/2021 17:10h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 72.309 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Acord marc de material de papereria, equips relacionats amb informàtica, consumibles informàtics i segells de TMB Esmenat en data:  14/04/2021 18:52h Termini de presentació d'ofertes: 14/05/2021 09:00h Pressupost de licitació: 650.678,18 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de la Vall d'En Bas

Contracte servei de jardineria Esmenat en data:  14/04/2021 18:37h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 20:00h Pressupost de licitació: 96.572,45 € sense IVA 

Ajuntament de Riudoms

Contracte de Serveis de Manteniment de la gespa artificial dels camps de futbol municipals. Data de publicació:  14/04/2021 11:05h Termini de presentació d'ofertes: 28/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 2.520 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Servei de manteniment del verd urbà, espais periurbans i medi natural de Sant Quirze del Vallès Esmenat en data:  14/04/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 800.753,23 € sense IVA 

Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs

NETEJA DEL PARC DE GALLECS Data de publicació:  14/04/2021 10:50h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 32.539 € sense IVA 

Servei d'Incineració de Residus Urbans, SA

SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA Data de publicació:  14/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 62.950 € sense IVA 

Universitat Politècnica de Catalunya

SE110102HO2021011 Servei de conservació i manteniment dels elements que composen les zones enjardinades de sis campus territorials de la Universitat Politècnica de Catalunya per als exercicis 2021 a 2023, desglossat en sis lots: Lot 1: Campus Nord, Campus Sud i Campus Diagonal-Besòs, Lot 2: Manresa, Lot 3: Sant Cugat, Lot 4: Terrassa, Lot 5: Vilanova i Lot 6: Baix Llobregat - PMT. Esmenat en data:  14/04/2021 15:25h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 533.835,52 € sense IVA

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Freginals

contracte de serveis de neteja i manteniment de la piscina Data de publicació:  14/04/2021 17:30h Termini de presentació d'ofertes: 05/05/2021 00:00h Pressupost de licitació: 10.500 € sense IVA 

Ajuntament de Montcada i Reixac

Servei de neteja de dependències municipals Data de publicació:  14/04/2021 09:15h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 3.354.319,44 € sense IVA 

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Servei de neteja dels edificis, equipaments i dependències municipals de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Esmenat en data:  14/04/2021 11:59h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 760.484,76 € sense IVA 

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Maritim de Barcelona

Neteja, respectuós amb el medi ambient de l'edifici de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona així com de les 2 naus ubicades al municipi de Navàs, dividit en 2 lots. Data de publicació:  14/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 536.046,19 € sense IVA 

Consorci Sanitari de Terrassa

Servei de neteja dels diferents centres del Consorci Sanitari de Terrassa. (CST 21-03) Data de publicació:  14/04/2021 15:20h Termini de presentació d'ofertes: 14/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.894.983,48 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Serveis de neteja d'estacions i dependències i trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en les seves línies Metropolitanes. (REF:PO14/21) Esmenat en data:  14/04/2021 09:42h Termini de presentació d'ofertes: 27/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 9.308.050,48 € sense IVA 

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A

(OB21105) Contractació del servei de neteja lleugera de mercats, dependències i equipaments de Mercabarna, amb mesures de contractació pública sostenible Esmenat en data:  14/04/2021 08:50h Termini de presentació d'ofertes: 23/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.575.000 € sense IVA 

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Subministrament articles de neteja i higiene personal (Lots higiènics interns Centres Penitenciaris) Esmenat en data:  14/04/2021 09:11h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 214.997,96 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Piera

Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de protecció parallamps Data de publicació:  14/04/2021 16:15h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.350 € sense IVA 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

CONTRATACIÓ DEL SERVEI I SUBMINISTRAMENT DE L'ENLLUMENAT NADALENC AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS Data de publicació:  14/04/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 26.446,28 € sense IVA 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Servei professional d'arquitectura, enginyeria d'obra civil i d'instal·lacions d'edificis. Esmenat en data:  14/04/2021 09:08h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 468.000 € sense IVA 

Ajuntament de Barcelona

mixt subm. i servei implantació senyal.horitzontal Data de publicació:  14/04/2021 10:40h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 34.986 € sense IVA 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE LA CLIMATITZACIO A LA PLANTA PRIMERA DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS Esmenat en data:  14/04/2021 11:58h Termini de presentació d'ofertes: 22/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 45.092,65 € sense IVA

Ajuntament de Terrassa

ECAU 2329/2021 dret d'ús d'una plataforma integral de gestió energètica per l'Ajuntament de Terrassa en la qual es recullen i gestionen totes les dades energètiques de la corporació municipal Data de publicació:  14/04/2021 15:10h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 34.710,74 € sense IVA 

Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Contractació per al subministrament d'una retroexcavadora amb capçal processador forestal Data de publicació:  14/04/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 29/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 151.000 € sense IVA

Consorci Sanitari Integral

Subministrament d'equipament client per l'ABSTorrassa i l'ABS Collblanc del Consorci Sanitari Integral (CSI2020056) Esmenat en data:  14/04/2021 10:17h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 93.185,56 € sense IVA

Subministrament de microscopis per el servei d'anatomia patològica de l'Hospital Transversal del Consorci Sanitari Integral (CSI2021009) Esmenat en data:  14/04/2021 10:22h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 51.000 € sense IVA 

Departament d'Interior

Arrendament sense opció de compra de 382 vehicles destinats a la Direcció General de la Policia (DGP) per als anys 2021-2026 Esmenat en data:  14/04/2021 09:04h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 24.553.860 € sense IVA

Eco-equip SAM

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ AMB EQUIP DE RENTACONTENIDORS DE CÀRREGA LATYERAL PER ECO-EQUIP SAM Data de publicació:  14/04/2021 12:50h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 250.000 € sense IVA 

Mancomunitat Tegar del Garraf

TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE D'AUTOMOCIÓ I PER LA MAQUNÀRIA DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF Esmenat en data:  14/04/2021 08:10h Termini de presentació d'ofertes: 27/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 94.740 € sense IVA

SUBMINISTRAMENT VEHICLE SEGONA MA JARDINERIA Data de publicació:  14/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 26.446,28 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Avui no hi ha licitacions del sector

QUÍMIC

Ajuntament de Barcelona

Adquisició de mitges màscares filtrants de protecció davant aerosols sòlids i líquids tipus FPP2, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible a l'Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, desglossat en 2 lots Esmenat en data:  14/04/2021 08:30h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 136.000 € sense IVA 

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

SUBMINISTRAMENT DE CATÈTERS, GUIES I EXTRACTORS - 21SM0022P Esmenat en data:  14/04/2021 13:05h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 557.421,04 € sense IVA 

TÈXTIL

Ajuntament de Salou

Expedient núm. 1878/2021 contractació menor de subministrament de roba de la brigada municipal Data de publicació:  14/04/2021 12:50h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 6.197,41 € sense IVA 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats