Butlletí de Licitacions Públiques - 11/03/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 11/03/2021

ARTS GRÀFIQUES

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI SERVEI DE D'IMPRESSIÓ, EMBOSSAT I DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL «LA REVISTA» DE VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA Data de publicació:  11/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 38.500 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Alcarràs

Obres de manteniment de la xarxa pública de camins. Lot 1 obra de regeneració complerta Camí de la Clamor. Lot 2 obra de soteig. Data de publicació:  11/03/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 31/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 106.886,63 € sense IVA

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Contracte d'execució de les obres de construcció i ampliació del complex esportiu de Les Planes - Fase 3 (Exp.2020/4535) Esmenat en data:  11/03/2021 09:15h Termini de presentació d'ofertes: 30/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 929.394,21 € sense IVA

AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER

OBRES D'INTERVENCIÓ A LA TORRE DE LES HORES I A L'ENTORN DEL CASTELL DE CERVIÀ DE TER Data de publicació:  11/03/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 45.877,3 € sense IVA

Ajuntament de Colera

CONTRACTE OBRES DE " MILLORA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE COLERA" Data de publicació:  11/03/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 62.001,18 € sense IVA

Ajuntament de les Borges Blanques

Reforma de l'enllumenat públic de les Borges Blanques, sectors QC-10, Q-11, QC-12, QC-14, QC-17, QC-23 Data de publicació:  11/03/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 31/03/2021 16:00h Pressupost de licitació: 146.360,1 € sense IVA

Ajuntament de Lleida

PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL MODIFICAT D'ARQUITECTURA DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE CAPITANIA (PARC CIENTÍFIC DE GARDENY) - FASE I (GENER 2021) (OBR_OBE_2021_0001) Esmenat en data:  11/03/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 700.396,3 € sense IVA

MEMÒRIA VALORADA DE MOVIMENT DE TERRES EN DIVERSOS SOLARS DE CIUTAT JARDÍ I JOC DE LA BOLA (CONTRACTACIÓ-EXP.OBR_MENP_2021_0001) Data de publicació:  11/03/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 39.992,82 € sense IVA

Ajuntament de Llobera

Bases Tècniques per l'execució de les obres d'acondicionament d'espai com a punt de recollida d'escombraries i aparcament municipal. Data de publicació:  11/03/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 10:00h Pressupost de licitació: 52.861,85 € sense IVA

Ajuntament de Reus

Aula multisensorial EBM La Ginesta Data de publicació:  11/03/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 41.322,32 € sense IVA

Ajuntament de Sitges

Execució de l'obra corresponent al projecte de construcció de pantalles acústiques a Quintmar Data de publicació:  11/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 01/04/2021 14:30h Pressupost de licitació: 247.874,02 € sense IVA

Ajuntament de Taradell

Contractació de les obres per a l'execució del projecte "Urbanització de l'àmbit del PAU-10 carretera de Balenyà del municipi de Taradell". Data de publicació:  11/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 31/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 366.113,41 € sense IVA

Ajuntament de Tarragona

Acompanyament en el procés de transformació dels patis escolars Data de publicació:  11/03/2021 11:45h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 14.900 € sense IVA

Ajuntament de Viladecans

Contracte menor d'obres d'execucio d'estructura auxiliar i d'instal·lacio de cortines per a la proteccio solar interior de l'escola CEIP Garrofer de Viladecans Data de publicació:  11/03/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 31/03/2021 15:00h Pressupost de licitació: 39.330 € sense IVA

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Obres urbanització Eix de la via. Àmbits 8 (Fase 1), 10 I 11 (Tram comerç). C/ Comerç des del C/Santa Digna fins Av. Barcelona Esmenat en data:  11/03/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.983.439,12 € sense IVA

Ajuntament del Prat de Llobregat

Contracte d'obres per a l'execució del Projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a les teulades de 22 edificis municipals. 4 lots Esmenat en data:  11/03/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 08:00h Pressupost de licitació: 926.270 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

610.2021.012 - OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REPARACIÓ DE LES PATOLOGIES DE L'APARCAMENT SOTERRAT DE LA PLAÇA DELS PORXOS, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  11/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 07/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.499.000,77 € sense IVA

Diputació de Barcelona

Obres de millora dels itineraris de vianants de la carretera BV-1602 entre els pk 6+700 i pk 7+000 al terme municipal de Lliçà d'Amunt. Data de publicació:  11/03/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 386.832,88 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Instal·lacio de cablejat pel video IP als diposits de Metro Esmenat en data:  11/03/2021 10:10h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 350.000 € sense IVA
Execucio del projecte de consolidacio estructural del forjat intermig a la subcentral de Plaça Espanya Línia 1 Esmenat en data:  11/03/2021 10:10h Termini de presentació d'ofertes: 17/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 44.602,54 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

Obres d'instal·lacions de la planta 3a. espina B del nou hospital modular de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Esmenat en data:  11/03/2021 12:01h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 267.372,71 € sense IVA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

2021-48 MAG Construcció de 24 habitatges i 24 places d'aparcament al carrer Marconi, 45-47, al sector Can Sant Joan de Rubí Esmenat en data:  11/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 2.852.240,2 € sense IVA

Servei Català de la Salut (CatSalut)

SCS-2021-342: Redacció del Projecte, bàsic i executiu, direcció d'obra i execució de la construcció dels edificis polivalents realitzats amb procediments industrialitzats i amb metodologia Lean a l'Hospital de Granollers i al Parc Taulí de Sabadell Esmenat en data:  11/03/2021 16:35h Termini de presentació d'ofertes: 05/04/2021 10:00h Pressupost de licitació: 40.108.824,7 € sense IVA

Àrea Metropolitana de Barcelona

Servei consistent en la Redacció del projecte, Bàsic i Executiu, estudi de seguretat i salut i la direcció de les obres del complex esportiu de Riu Sec a Cerdanyola (Fase 1).(902318/20) Esmenat en data:  11/03/2021 13:33h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 595.101,72 € sense IVA

Servei consistent en la redacció del projecte d'execució i la direcció de les obres de reurbanització del carrer Ignasi Iglesias, entre els carrers de Sevilla i Joan Fernàndez i Comas, a Cornellà de Llobregat. (Exp.902098/20) Esmenat en data:  11/03/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 53.126,75 € sense IVA

Assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu i direcció de les obres de la remodelació de la plaça Antonio Machado, cruïlla entre els carrers Mossèn Andreu i Carrer dels Catalans, a Cornellà de Llobregat. (902942/20) Esmenat en data:  11/03/2021 13:27h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 45.890,54 € sense IVA  

Ajuntament de les Borges Blanques

Contracte de subministrament i transport d'àrid reciclat 2021-2022 Data de publicació:  11/03/2021 13:50h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 89.612 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Avui no hi ha licitacions del sector

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament de Soses

CONTRACTE DE MANTENIMENT INFORMÀTIC/ Data de publicació:  11/03/2021 16:35h Termini de presentació d'ofertes: 01/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 20.154,89 € sense IVA 

Barcelona de Serveis Municipals SA

2020SIST357AM - ACORD MARC PER A LA SELECCIÓ D'EMPRESES PER AL DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT D'APLICACIONS DE GESTIÓ PER A BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO I CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.Data de publicació:  11/03/2021 14:04h Termini de presentació d'ofertes: 12/04/2021 10:00h Pressupost de licitació: 924.000 € sense IVA 

Consell Comarcal del Gironès

Licitació per a la contractació mixta del subministrament d'un software per a la gestió i control de les visites i aportacions de residus municipals a les deixalleries gestionades pel Consell Comarcal del Gironès i del servei de manteniment Data de publicació:  11/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 28.681,5 € sense IVA 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Contractació de l'arrendament sense opció de compra, de dispositius multifuncionals per escanejar, copiar, fax i imprimir per a les diverses ubicacions de les empreses de la CCMA en modalitat de pagament per ús. Esmenat en data:  11/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 643.038,4 € sense IVA 

Ajuntament d'Olot

SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DE L'APLICACIÓ ITEC PER LA GESTIÓ DE PRESSUPOSTOS D'URBANISME I INFRAESTRUCTURES amb INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA Data de publicació:  11/03/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 6.330 € sense IVA

SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DE L'APLICACIÓ DRAG PER LA POLICIA MUNICIPAL amb l'empresa DRAGLIC, SL Data de publicació:  11/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 20.034 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Manteniment llicències IBM Informix Data de publicació:  11/03/2021 08:23h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 40.000 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Begues

SERVEI MANTENIMENT ZONES VERDES Esmenat en data:  11/03/2021 08:25h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 104.360,33 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Fundació Pública Municipal de Música Robert Gerhard

CONTRACTE NETEJA 2021-2023 Data de publicació:  11/03/2021 12:55h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 19.098,24 € sense IVA

Ajuntament de Celrà

Contracte del servei de neteja d'edificis municipals. Data de publicació:  11/03/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 156.133,98 € sense IVA  

METALL

Ajuntament de Castelldefels

Contracte mixt del servei del manteniment, gestió i monitoratge de la xarxa municipal i del subministrament de dos tallafocs Esmenat en data:  11/03/2021 09:45h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 183.000 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS VEHICLES MUNICIPALS Data de publicació:  11/03/2021 12:47h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 33.057,85 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Joan les Fonts

Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació d'una caldera de biomassa i microxarxa de calor als centres educatius de Sant Joan les Fonts Data de publicació:  11/03/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 146.169,25 € sense IVA 

Consell Comarcal del Bages

Subministrament i instal·lació de canonada i accessoris per a la connexió del dipòsit d'aigua tractada de l'ETAP del sistema d'abastament d'aigua en alta Bages-Llobregat al dipòsit municipal de la Rampinya de Sallent Data de publicació:  11/03/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 9.399,63 € sense IVA 

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'UN CROMATÒGRAF IÒNIC Data de publicació:  11/03/2021 14:00h 

Universitat Autònoma de Barcelona

4/2021 Subministrament d'equip Analitzador de paràmetres de dispositius semiconductors (FEDER) Data de publicació:  11/03/2021 11:10h Termini de presentació d'ofertes: 08/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 68.000 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Realització de documentals audiovisuals promocionals dels actius i recursos artesans de CatalunyaData de publicació:  11/03/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 45.000 € sense IVA 

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Serveis de video i fotografia pels canals de comunicació de l'IMMB Data de publicació:  11/03/2021 10:20h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 60.000 € sense IVA 

Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)

Contractació del lloguer, muntatge i desmuntatge d'una estructura temporal tubular de l'espectacle "L'emperadriu del Paral·lel" del TNC Data de publicació:  11/03/2021 17:30h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 20.000 € sense IVA 

QUÍMIC

Fundació del Gran Teatre del Liceu

SUBMINISTRAMENT DE TESTS D'ANTÍGENS PER A LA DETECCIÓ DE LA COVID-19 PER LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU Data de publicació:  11/03/2021 19:33h Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 14.400 € sense IVA 

Patronat Municipal d'Esports de Valls

SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS PEL TRACTAMENT DE L'AIGUA DE LES PISCINES DEL PATRONAT D'ESPORTS DE VALLS Data de publicació:  11/03/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 29.705,98 € sense IVA 

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org