Butlletí de Licitacions Públiques - 09/09/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 09/09/2021

ARTS GRÀFIQUES

Ajuntament de Barcelona

Servei de retoc i tractament d'imatges per a llibres i documents que edita l'Ajuntament de Barcelona mitjançant la Direcció de Serveis Editorials Esmenat en data:  09/09/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 27/09/2021 13:00h Pressupost de licitació: 24.750 € sense IVA 

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Maritim de Barcelona

Edició, maquetació, impressió i lliurament dels números 9,10, 11 i 12 de la revista "Argo" del Museu Marítim de Barcelona, en format paper i digital. Data de publicació:  09/09/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/10/2021 14:00h Pressupost de licitació: 51.304 € sense IVA 

Diputació de Barcelona

Subministrament de paper tèrmic preimprès per a la impressió d'entrades al Palau Güell. Data de publicació:  09/09/2021 14:20h Termini de presentació d'ofertes: 14/10/2021 14:00h Pressupost de licitació: 4.240 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

ADEQUACIÓ DE L'ESPAI I LES INSTAL·LACIONS DE LA PLANTA BAIXA I ALTELL, OCUPATS PEL PERSONAL DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, A L'EDIFICI DEL CARRER PROVENÇA 204-208, DE BARCELONA. Esmenat en data:  09/09/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 04/10/2021 12:00h Pressupost de licitació: 79.988,6 € sense IVA

Ajuntament d'Anglès

obres de reparació de les teulades de la nau Burés Núm. 3 d'Anglès Data de publicació:  09/09/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 305.614,35 € sense IVA

Ajuntament de Barcelona

Obres millora 2 zones concretes Impremta Municipal Esmenat en data:  09/09/2021 12:37h Termini de presentació d'ofertes: 13/09/2021 13:00h Pressupost de licitació: 221.629,89 € sense IVA

Bibliolab a la Biblioteca Sagrada Família Data de publicació:  09/09/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 23:59h Pressupost de licitació: 71.050,14 € sense IVA

Ajuntament de Calldetenes

CONTRACTE MENOR DEL PINTAT DELS PARAMENTS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL AMB SOL.LICITUD D'OFERTES Data de publicació:  09/09/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/09/2021 13:00h Pressupost de licitació: 25.894,73 € sense IVA

Ajuntament de Cardedeu

OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE PLANTA BAIXA SITUAT A L'INTERIOR DE LA FINCA CAN XICOLA PER DESTINAR-LO A PROTECCIÓ CIVIL I DESPATX ARXIU MUNICIPAL (Exp. 2021/1573) Data de publicació:  09/09/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 94.448,86 € sense IVA

Ajuntament de Godall

Contractació de la instal·lació d'un filtre d'arena a la xarxa d'aigua potable de Godall Data de publicació:  09/09/2021 15:45h Termini de presentació d'ofertes: 23/09/2021 23:59h Pressupost de licitació: 39.000 € sense IVA

Ajuntament de Les

Construccion Nau Brigada Municipau e Reforma energetica Sala Polivalent Data de publicació:  09/09/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2021 00:00h Pressupost de licitació: 147.829,54 € sense IVA

Ajuntament de Montcada i Reixac

Obres de reforma de l'àrea d'informàtica de l'Ajuntament de Montcada i Reixac Data de publicació:  09/09/2021 11:10h Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2021 23:59h Pressupost de licitació: 182.510,52 € sense IVA

Ajuntament de Rosselló

Contractació per tramitació anticipada del contracte de l'obra de l'ampliació de la zona exterior de la Sala de Vetlles de Rosselló. Data de publicació:  09/09/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/10/2021 12:00h Pressupost de licitació: 86.400,31 € sense IVA

Contractació per tramitació anticipada del contracte de l'obra d'urbanització del carrer Unió, tram entre carrer Major i carrer Mare de Déu del Pilar, de Rosselló Data de publicació:  09/09/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/10/2021 12:00h Pressupost de licitació: 92.267,01 € sense IVA

Ajuntament de Sabadell

240,241/2021 Memòria tècnica de millores de confort tèrmic a les escoles bressol Can Llong i Arraona Data de publicació:  09/09/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/09/2021 15:00h Pressupost de licitació: 71.983,65 € sense IVA

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

Contractació de les Obres d'urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435 a Santa Eulàlia de Ronçana Esmenat en data:  09/09/2021 10:51h Termini de presentació d'ofertes: 24/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 35.528,12 € sense IVA

Contractació de les obres de reforma i enderroc de 3 edificis existents en el recinte del campt de fubol municipal de Santa Eulàlia de Ronçana Esmenat en data:  09/09/2021 17:57h Termini de presentació d'ofertes: 07/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 198.345,45 € sense IVA

Ajuntament de Savallà del Comtat

RENOVACIÓ DE CARRERS A SAVALLÀ DEL COMTAT Data de publicació:  09/09/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 09:00h Pressupost de licitació: 228.458,66 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Renovació integal de via a Línia 5 entre les estacions de Sagrera i Horta Data de publicació:  09/09/2021 13:50h Termini de presentació d'ofertes: 15/10/2021 15:00h Pressupost de licitació: 10.220.061,82 € sense IVA

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Obres de remodelació dels espais de braquiteràpia (fase 2), consistents en les obres d'estructura i envolvent del nou bloc quirúrgic de la unitat de braquiteràpia de l'Institut Català d'Oncologia l'Hospital Duran i Reynals a l'Hospitalet de Llobregat Esmenat en data:  09/09/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 27/09/2021 23:59h Pressupost de licitació: 735.186,95 € sense IVA

Logaritme, Serveis Logístics, AIE

Treballs per realització de fonaments per una nova cambra frigorífica Esmenat en data:  09/09/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/09/2021 15:00h Pressupost de licitació: 229.000,19 € sense IVA

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A

(OB21112) Contractació de les obres relatives al projecte executiu de millora dels molls de càrrega de camàlics de Mercabarna (Barcelona), amb mesures de contractació pública sostenible Esmenat en data:  09/09/2021 10:27h Termini de presentació d'ofertes: 20/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 578.055,58 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Avui no hi ha licitacions del sector

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament de Viladecans

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE VEU I DADES DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS. Esmenat en data:  09/09/2021 14:10h Termini de presentació d'ofertes: 15/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 312.306,24 € sense IVA 

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats

Servei d'implantació, configuració, migració de dades, gestió del canvi i manteniment posterior d'un nou sistema informàtic de gestió d'ICREA Data de publicació:  09/09/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/10/2021 13:00h Pressupost de licitació: 421.934 € sense IVA 

Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes

Acord marc amb una única empresa el subministrament de material fungible informàtic per atendre les necessitats del Patronat d'Apostes. Data de publicació:  09/09/2021 11:11h Termini de presentació d'ofertes: 14/10/2021 14:00h Pressupost de licitació: 16.000 € sense IVA 

Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp

Adquisició de la infraestructura de comunicacions centrals i mantenimient associat de l'Hospital Sant Joan de Reus Esmenat en data:  09/09/2021 14:32h Termini de presentació d'ofertes: 09/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 300.000 € sense IVA 

JARDINERIA

Avui no hi ha licitacions del sector

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Mediona

LICITACIÓ SERVEI DE NETEJA VIÀRIA AL TERME MUNICIPAL DE MEDIONA Data de publicació:  09/09/2021 00:01h Termini de presentació d'ofertes: 13/10/2021 23:59h Pressupost de licitació: 272.277,72 € sense IVA 

AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

Servei públic de recollida, transport de residus sòlids urbans municipals i gestió de la deixalleria al municipi de Sant Jaume dels Domenys Esmenat en data:  09/09/2021 10:46h Termini de presentació d'ofertes: 27/09/2021 23:59h Pressupost de licitació: 2.011.515,46 € sense IVA 

Departament d'Educació

Servei de neteja de l'Institut Joan Oró Data de publicació:  09/09/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 78.126 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Serveis de tractament de la legionel·la a ZF-2 i Fort Pienc Data de publicació:  09/09/2021 16:59h Termini de presentació d'ofertes: 24/09/2021 09:00h Pressupost de licitació: 9.600 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Badalona

Subministrament de 8 vehicles, a títol d'arrendament, per a la Guàrdia Urbana de Badalona Data de publicació:  09/09/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/10/2021 15:00h Pressupost de licitació: 476.033,28 € sense IVA 

Ajuntament de Barcelona

subministrament de 5 monitors desfibril.ladors per al Servei Sanitari del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS) de l'Ajuntament de Barcelona Esmenat en data:  09/09/2021 11:35h Termini de presentació d'ofertes: 17/09/2021 13:00h Pressupost de licitació: 119.966,94 € sense IVA 

Ajuntament de la Vall de Bianya

CONTRACTE PEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS SECTORIALS PER A LA MILLORA DEL CONTROL I EFICIÈNCIA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE Data de publicació:  09/09/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/09/2021 23:59h Pressupost de licitació: 37.342,73 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Subministrament i instal·lació d'una unitat bomba de calor en la instal·lació tèrmica de l'equipament municipal Biblioteca Ricart de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Esmenat en data:  09/09/2021 13:50h Termini de presentació d'ofertes: 17/09/2021 23:59h Pressupost de licitació: 37.190,08 € sense IVA 

Ajuntament de Vilassar de Dalt

PROJECTE DE REFORMA DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA DE CAN MANYER DE VILASSAR DE DALT (FASE 1) Data de publicació:  09/09/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 74.248,91 € sense IVA 

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Subministrament d'un TAC per l'Hospital de Figueres i les obres reforma dels espais vinculats.(001/21) Data de publicació:  09/09/2021 12:25h Termini de presentació d'ofertes: 24/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 750.000 € sense IVA 

Departament d'Interior

Subministrament i instal·lació d'una xarxa perimetral de sensors electroquímics per a la detecció de sulfur d'hidrogen amb connexió i transmissió de dades al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) com a projecte pilot del desplegament de les barreres de sensors químics previstes per la fase d'implantació del PLASEQTA 2020 al polígon nord Data de publicació:  09/09/2021 13:40h Termini de presentació d'ofertes: 23/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 32.274 € sense IVA 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Adquisició d'un sistema de mesura distribuïda de temperatura utilitzant fibra òptica (FO-DTS) en mode actiu, en dos lots Data de publicació:  09/09/2021 09:45h Termini de presentació d'ofertes: 27/09/2021 13:00h Pressupost de licitació: 126.174,69 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

Subministrament de l'equipament sanitari per a diversos hospitals de l'Institut Català de la Salut. Esmenat en data:  09/09/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 21/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 14.158.518 € sense IVA

Subministrament d'un tomògraf axial computat de 256 talls per al servei de Radiodiagnòstic de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Esmenat en data:  09/09/2021 10:15h Termini de presentació d'ofertes: 17/09/2021 12:00h Pressupost de licitació: 826.500 € sense IVA 

Universitat de Barcelona

2021/169 Subministrament d'un analitzador d'imatges luminescents per a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona Data de publicació:  09/09/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 20/09/2021 14:00h Pressupost de licitació: 21.013 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Transports de Barcelona, SA

Contractació de Serveis Audiovisuals. Data de publicació:  09/09/2021 16:10h Termini de presentació d'ofertes: 13/10/2021 09:00h Pressupost de licitació: 100.000 € sense IVA

QUÍMIC

Barcelona de Serveis Municipals SA

2021RH0298AC - Contracte de servei d'analítica d'aigües de les instal·lacions de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Esmenat en data:  09/09/2021 11:58h Termini de presentació d'ofertes: 15/09/2021 10:00h Pressupost de licitació: 70.934,64 € sense IVA 

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

OBE 21/497 - SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES D'INJECCIÓ DE CONTRASTOS COMPATIBLES AMB BOMBA ACIST Data de publicació:  09/09/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 11/10/2021 23:59h Pressupost de licitació: 531.090 € sense IVA 

Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL

SUBMINISTRAMENT EPIs D'UN SOL ÚS Data de publicació:  09/09/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/09/2021 23:59h Pressupost de licitació: 111.150 € sense IVA 

TÈXTIL

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Acord marc del subministrament de bates, barrets, polaines i ulleres Data de publicació:  09/09/2021 16:50h 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats