Butlletí de Licitacions Públiques - 09/06/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 09/06/2021

ARTS GRÀFIQUES

Avui no hi ha licitacions del sector

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Albesa

OBRES DE PAVIMENTACIÓ I GESTIÓ D'AIGÜES PLUVIALS AL CARRER LA CREU D'ALBESA Data de publicació:  09/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/06/2021 16:00h Pressupost de licitació: 90.579,43 € sense IVA

Ajuntament de Badalona

Treballs per a la realització de reparacions vàries al mercat municipal de Morera-Pomar Data de publicació:  09/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 13:30h Pressupost de licitació: 61.977,1 € sense IVA

Ajuntament de Barcelona

Contracte mixt són les obres i el subministrament per la instal¿lació d'intrusió de diverses edificacions dins el recinte del Palauet Albéniz situat a l'Avinguda de l'Estadi núm. 65-69 de Barcelona. Esmenat en data:  09/06/2021 10:08h Termini de presentació d'ofertes: 15/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 248.039,41 € sense IVA

Ajuntament de Bigues i Riells

CONTRACTE D'OBRES DE REPARACIÓ I MILLORA DE PAVIMENTS I ELEMENTS D'URBANITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA (2021) Data de publicació:  09/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/07/2021 14:00h Pressupost de licitació: 82.644,63 € sense IVA

Ajuntament de Castellar del Vallès

Obres d'eliminació del fibrociment i instal.lació fotovoltaica a l¿Espai Tolrà. Esmenat en data:  09/06/2021 14:08h Termini de presentació d'ofertes: 16/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 346.028,47 € sense IVA

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Obres d'asfaltats a diferents carrers de Cerdanyola del Vallès Data de publicació:  09/06/2021 10:40h Termini de presentació d'ofertes: 29/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 534.634,94 € sense IVA

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Obres de renovació de la xarxa de clavegueram de la Plaça Padró Data de publicació:  09/06/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 55.967,02 € sense IVA

Ajuntament de Creixell

CONTRACTE MENOR D'OBRES DEL PROJECTE D'ENDERROC DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER RAVAL, 20 Data de publicació:  09/06/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/06/2021 23:00h Pressupost de licitació: 13.222,65 € sense IVA

CONTRACTACIÓ MENOR DEL PROJECTE D'OBRES: REPARACIÓ DE LES GOTERES I FILTRACIONS DE L'ESCOLA "LES ERES" Data de publicació:  09/06/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/06/2021 23:00h Pressupost de licitació: 13.010,79 € sense IVA

Ajuntament de Maçanet de Cabrenys

OBRES DE CONSOLIDACIÓ DEL CAMÍ DE MAÇANET DE CABRENYS A SANT ANDREU D'OLIVEDA Data de publicació:  09/06/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 29/06/2021 15:00h Pressupost de licitació: 66.406,7 € sense IVA

Ajuntament de Maçanet de la Selva

Licitació adjudicació contracte execució obres definides a la memòria valorada per a la millora de la mobilitat a l'àmbit del passeig Sant Llorenç Data de publicació:  09/06/2021 20:15h Termini de presentació d'ofertes: 29/06/2021 14:30h Pressupost de licitació: 115.464,93 € sense IVA

Ajuntament de Poboleda

Renovació de pavimentació i serveis a la Plaça del Portal i tram del Carrer Carme a Poboleda Data de publicació:  09/06/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 315.477,63 € sense IVA

Ajuntament de Puigdàlber

Millora de la zona esportiva de Puigdàlber - Fase 1 Data de publicació:  09/06/2021 21:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 198.863,86 € sense IVA

Cementiris de Barcelona, S.A.U.

2021ST0240OB - Obres relatives al projecte executiu de rehabilitació de diferents blocs de nínxols a lesagrupacions 3, 7, 9 i 14 del Cementiri de Montjuïc (etapa 1 - fase 3 - Pla Director 2019) Data de publicació:  09/06/2021 13:08h Termini de presentació d'ofertes: 06/07/2021 10:00h Pressupost de licitació: 2.379.486,48 € sense IVA

2021ST0236OB - Obres relatives al projecte executiu de rehabilitació de diferents blocs de nínxols a les agrupacions 2, 3, 4, 4INT, 5, 6 i 9 del Cementiri de Montjuïc (ETAPA 1 - FASE 1 - PLA DIRECTOR 2019) Data de publicació:  09/06/2021 11:32h Termini de presentació d'ofertes: 05/07/2021 10:00h Pressupost de licitació: 2.812.453,21 € sense IVA

Consell Comarcal del Berguedà

Millora paisatgística del bosquet de Cal Pons i arranjament del camí d'accés a la Torre Nova a Puig-Reig FEDER 2014-2020 Data de publicació:  09/06/2021 14:50h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 23:00h Pressupost de licitació: 50.482,47 € sense IVA

Consorci d'Educació de Barcelona

A145 21 072 Obres de construcció, de la redacció del projecte bàsic, projecte executiu, projecte d'instal·lacions, llicència ambiental, certificació energètica, estudi de seguretat i salut, i documents de sostenibilitat i medi ambient conjuntament amb la redacció del projecte d'enderroc de l'edifici existent (vestidors) així com la possible adjudicació de la direcció d'obra i liquidació d'obra de la segona fase de l'ampliació de l'institut escola Antaviana amb construcció industrialitzada (edifici de secundària) al districte de Nou-Barris de Barcelona. Data de publicació:  09/06/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/07/2021 23:59h Pressupost de licitació: 135.085,71 € sense IVA

Diputació de Lleida

Projecte d'obres de rehabilitació parcial (planta baixa) de la Casa de la Cultura de "Can Gassol" al municipi d'Anglesola , inclòs en el Projecte "Camí de Sant Jaume i xarxa del patrimoni" de la Diputació de Lleida, cofinançat amb Fons FEDER de la UE Data de publicació:  09/06/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 05/07/2021 12:00h Pressupost de licitació: 133.048,14 € sense IVA

Habitatges Municipals de Sabadell, SA

LOOS/2021/01 - ACORD MARC PER LA HOMOLOGACIÓ D'UN CONJUNT D'EMPRESES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I REFORMA D'HABITATGES TITULARITAT O GESTIONATS PER VIMUSA. Esmenat en data:  09/06/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 720.000 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

Adequació de quatre consultes a la planta tercera del CAP GÜELL Data de publicació:  09/06/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 30/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 70.523,96 € sense IVA

Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)

21/215 - OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES UNITATS ASSISTENCIALS FIV (REPRODUCCIÓ ASSISTIDA) I OFTALMOLOGIA DE L'EDIFICI TRAMUNTANA DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI Data de publicació:  09/06/2021 11:29h Pressupost de licitació: 1.343.704,17 € sense IVA
2

0/213 - OBRES D'ADEQUACIÓ I MODIFICACIÓ DELS ESPAIS DEL CAP VILA OLÍMPICA Data de publicació:  09/06/2021 11:00h Pressupost de licitació: 451.235,26 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Avui no hi ha licitacions del sector

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament de Girona

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT, IMPLEMENTACIÓ, MANTENIMENT I SUPORT TÈCNIC D'UNA INTRANET WEB DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ GENERADA PEL SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA Data de publicació:  09/06/2021 18:50h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 36.146,25 € sense IVA 

AMB Informació i Serveis, SA

Servei i subministrament per a l'adequació, manteniment i llicenciament del Centre de Processament de Dades d'AMB Informació Data de publicació:  09/06/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 77.400 € sense IVA 

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

21/15: Contractació d'una sortida a internet comercial de backup de l'Anella Científica. Data de publicació:  09/06/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 18.000 € sense IVA 

Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS INFORMÀTICS Esmenat en data:  09/06/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 36.420 € sense IVA 

Fundació del Gran Teatre del Liceu

SERVEI D'ATENCIÓ I MANTENIMENT D'APLICACIONS EN L'ENTORN SAP ECC 6.0. IMPLEMENTAT EN EL GRAN TEATRE DEL LICEU Esmenat en data:  09/06/2021 10:50h Termini de presentació d'ofertes: 15/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 77.520 € sense IVA 

Institut Municipal d'Informàtica

Serveis informàtics de suport de processos, configuració, gestió, evolució i administració tècnica de les eines de gestió de serveis de Nimbus i BEM, amb mesures de contractació pública sostenible. Data de publicació:  09/06/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 138.671,4 € sense IVA 

Logaritme, Serveis Logístics, AIE

Adquisició, integració i manteniment d'un ERP Corporatiu per a Logaritme, Serveis Logístics, AIE Data de publicació:  09/06/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 02/07/2021 14:00h Pressupost de licitació: 186.458 € sense IVA 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

SUBMINISTRAMENT PER SUBSCRIPCIÓ DE LLICÈNCIES DEL PROGRAMARI ADOBE PER ALGUNS SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ Esmenat en data:  09/06/2021 19:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 6.054,28 € sense IVA 

Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS SERVIDORS DE COMPUTACIÓ D'ALT RENDIMENT I DISCS DURS PELS LABORATORIS DE LA FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA) Esmenat en data:  09/06/2021 14:20h Termini de presentació d'ofertes: 02/07/2021 11:00h Pressupost de licitació: 124.160 € sense IVA 

Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN)

SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE LLICÈNCIES MICROSOFT 365 PER Al INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2) Data de publicació:  09/06/2021 12:15h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 13.841,28 € sense IVA 

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

SUBMINISTRAMENT D'UNA EINA DE GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS INSTITUCIONALS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA I SERVEIS ASSOCIATS Data de publicació:  09/06/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 29.700 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Badalona

CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE L' ARBRAT DELS RECINTES ESCOLARS, CULTURALS I CEMENTIRIS MUNICIPALS DE BADALONA Data de publicació:  09/06/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 09/07/2021 13:30h Pressupost de licitació: 293.617,02 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Celoni

Servei de gestió integrada del tractament fitosanitari als espais públics del municipi de Sant Celoni. Data de publicació:  09/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 16.561,9 € sense IVA 

Ajuntament del Catllar

Contractació del servei de diferents treballs de desbrossada vegetal de les franges de protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions del municipi Data de publicació:  09/06/2021 14:58h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 33.578,23 € sense IVA

Ajuntament del Masnou

Serveis de l'esporga dels arbres del municipi del Masnou. Data de publicació:  09/06/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 30/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 191.444,18 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament d'Argentona

Contractació de la prestació dels serveis de neteja viària i recollida i transport de residus urbans del municipi d'Argentona Esmenat en data:  09/06/2021 10:55h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.468.271,88 € sense IVA 

Ajuntament de Castellnou de Bages

Servei de neteja dels equipaments municipals de Castellnou de Bages Esmenat en data:  09/06/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 16/06/2021 23:00h Pressupost de licitació: 34.000 € sense IVA 

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Servei de recollida porta a porta dels residus municipals i neteja viària Data de publicació:  09/06/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 05/07/2021 23:59h Pressupost de licitació: 12.541.091,38 € sense IVA 

Ajuntament de Llorenç del Penedès

Contracte de recollida i transport de residus amb sistema porta a porta, neteja viaria i manteniment de zones verdes Data de publicació:  09/06/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/07/2021 23:59h Pressupost de licitació: 3.389.408,99 € sense IVA 

Ajuntament de Rellinars

Contractació dels serveis de recollida porta a porta, transport de residus municipals de Rellinars i gestió de la deixalleria Esmenat en data:  09/06/2021 13:35h Termini de presentació d'ofertes: 08/07/2021 14:00h Pressupost de licitació: 114.236,04 € sense IVA 

Ajuntament de Vilassar de Mar

Servei de neteja de platges i escatat de rieres de Vilassar de Mar. Esmenat en data:  09/06/2021 13:20h Termini de presentació d'ofertes: 09/07/2021 14:00h Pressupost de licitació: 370.778,98 € sense IVA 

Departament d'Educació

Servei de neteja de l'institut Vescomtat de Cabrera Data de publicació:  09/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 14:30h Pressupost de licitació: 23.495,28 € sense IVA 

Departament d'Educació

Servei de neteja de l'institut Vescomtat de Cabrera Data de publicació:  09/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 14:30h Pressupost de licitació: 23.495,28 € sense IVA 

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ SOCIAL

20210834_CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BUGADERIA PELS CENTRES DE LA FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ SOCIAL Data de publicació:  09/06/2021 09:35h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 13:59h Pressupost de licitació: 41.070,8 € sense IVA 

Hospital de Sant Joan de Reus, SAM

20210818_CONTRACTACIO DELS SERVEIS DE NETEJA DELS CENTRES ADSCRITS A LES ENTITATS HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS SA (SOCIETAT UNIPERSONAL); GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA; I FUNDACIÓ SAGESSA - SALUT (EN LIQUIDACIÓ) Esmenat en data:  09/06/2021 14:25h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 8.251.381,16 € sense IVA 

METALL

Ajuntament d'Olot

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS ESCÈNCIS DEL TEATRE PRINCIPAL D'OLOT Data de publicació:  09/06/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 7.200 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, instal·lacions provisionals de festes i llums de Nadal del terme municipal Esmenat en data:  09/06/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 15:00h Pressupost de licitació: 568.893,02 € sense IVA 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Manteniment preventiu i correctiu anual per la gestió de residus aigües grises i negres Data de publicació:  09/06/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 10.743,8 € sense IVA 

Ajuntament d'Olot

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA DE GAS I ELS SEUS EQUIPS AUXILIARS, AL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA POLLANCREDA (PAVELLÓ 4) DE L'AJUNTAMENT D'OLOT Esmenat en data:  09/06/2021 09:25h Termini de presentació d'ofertes: 17/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 41.322,32 € sense IVA 

Ajuntament de la Garriga

subministrament de so i llum Data de publicació:  09/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/07/2021 23:59h Pressupost de licitació: 166.363,64 € sense IVA 

Ajuntament de Lloret de Mar

SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT DURANT 4 ANYS D'UN EQUIP DE RADAR PER AL CONTROL DE VELOCITAT DE VEHICLES Esmenat en data:  09/06/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 66.000 € sense IVA 

Barcelona de Serveis Municipals SA

2021ST0197AC - Contracte relatiu al subministrament de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en aparcaments de la xarxa de Barcelona de Serveis Municipals Esmenat en data:  09/06/2021 13:50h Termini de presentació d'ofertes: 21/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 220.110 € sense IVA 

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

SUBMINISTRAMENT MAQUINARIA FUSTERIA, IMPREMTA I CONFECCIÓ Data de publicació:  09/06/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 98.014,14 € sense IVA 

Consorci Sanitari Integral

Subministrament i servei de manteniment d'un microscopi oftàlmic per a intervencions de segment anterior i posterior amb visualització 3D per al servei d'oftalmologia de l'Hospital Transversal del Consorci Sanitari Integral (CSI2021019) Data de publicació:  09/06/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/07/2021 14:00h Pressupost de licitació: 283.000 € sense IVA 

Departament d'Interior

Subministrament de 14 bombes pel Grup de Suport Logístic Data de publicació:  09/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 78.000 € sense IVA

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA

SUBMINISTRAMENT D'UNA BOMBA A L'E.B. ENTREVIES Data de publicació:  09/06/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 16.035,36 € sense IVA  

Hospital de Sant Joan de Reus, SAM

20210816_Compra d'equipament pel servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus Esmenat en data:  09/06/2021 11:47h Termini de presentació d'ofertes: 03/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 288.463 € sense IVA

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Subministrament d'una matriu de detectors d'alta resolució per la mesura de camps petits de per l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospitalet de Llobregat Data de publicació:  09/06/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 59.900 € sense IVA

Subministrament d'un equip de RX de fluoroscòpia portàtil (arc quirúrgic) per l'Institut Català d'Oncologia Data de publicació:  09/06/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 23/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 59.000 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Intracatalònia, SA

SERVEIS DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I DE GESTIÓ DE MATERIAL AUDIOVISUAL PER A L'ACN I CATALAN NEWS Data de publicació:  09/06/2021 12:50h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 110.499,07 € sense IVA 

QUÍMIC

Ajuntament de la Garriga

servei de control de plagues en el medi urbà Data de publicació:  09/06/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/06/2021 23:59h Pressupost de licitació: 23.140,5 € sense IVA 

Banc de Sang i Teixits (BST)

Subministrament agregat de reactius, i material fungible, i la cessió dels equipsnecessaris per realitzar les determinacions analítiques d' immunohematologiarequerides pels serveis de transfusió i immunohematologia del Banc de Sang iTeixits, el Parc de Salut Mar, l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Hospital Sant Joan deDeu i la Fundació Althaia de Manresa Esmenat en data:  09/06/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/07/2021 13:59h Pressupost de licitació: 527.181,03 € sense IVA 

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Acord marc del subministrament de MEDICAMENTS ORFES Data de publicació:  09/06/2021 09:38h Termini de presentació d'ofertes: 12/07/2021 14:00h Pressupost de licitació: 2.666.486,42 € sense IVA 

Departament de Justícia

Subministrament i distribució de material mèdic fungible destinat a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Esmenat en data:  09/06/2021 09:43h Termini de presentació d'ofertes: 16/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 312.365,33 € sense IVA 

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats