Butlletí de Licitacions Públiques - 09/02/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 09/02/2021

ARTS GRÀFIQUES

Ajuntament de Begues

REDACCIÓ, DISENY, MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL Esmenat en data:  09/02/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 26.891,92 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Alcover

Execució de les obres del Projecte de reurbanització del passeig de l'Estació, des de la cruïlla del carrer Sitjar fins al límit del PPU-1 Data de publicació:  09/02/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 23:00h Pressupost de licitació: 209.211,1 € sense IVA

Ajuntament d'Amposta

Contractació de l'execució del projecte "Substitució d'enllumenat a Zona Xiribecs, Av. Catalunya i Carrer Sebastià Joan Arbó - Balada i Urbanització Favaret". Esmenat en data:  09/02/2021 12:42h Termini de presentació d'ofertes: 18/01/2021 23:59h Pressupost de licitació: 425.809,81 € sense IVA

Ajuntament de Blanes

Licitació per a l'adjudicació del contracteper per a la instal·lació de la climatització de la dependència de l'Arxiu, situat al carrer Unió, núm. 13. Esmenat en data:  09/02/2021 14:55h Termini de presentació d'ofertes: 09/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 50.778,5 € sense IVA

Ajuntament de Capellades

CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA CASA DE LA VILA Esmenat en data:  09/02/2021 10:46h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 396.662,34 € sense IVA

Ajuntament de Gandesa

ARRANJAMENT DEL CARRER BUENOS AIRES A GANDESA Data de publicació:  09/02/2021 14:10h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 13:30h Pressupost de licitació: 41.293 € sense IVA

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Obres corresponents al projecte bàsic i executiu de substitució de vestidors amb mòduls prefabricats provisionals al C.M.F. Gornal de l'Hospitalet de Llobregat Data de publicació:  09/02/2021 19:30h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 165.183,33 € sense IVA

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Contracte d'obres de restauració de les façanes del Castell-Palau de La Bisbal d'Empordà Data de publicació:  09/02/2021 15:05h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 441.305,56 € sense IVA

Obres d'execució del "Projecte d'actuacions segons l'estudi de trànsit i mobilitat. Pacificació de l'entorn del carrer Ample" Data de publicació:  09/02/2021 15:36h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 98.544,17 € sense IVA

Ajuntament de Mont-ras

Urbanització de la zona de vialitat del SAU-4 Data de publicació:  09/02/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 53.741,89 € sense IVA

Ajuntament de Paüls

Contracte d'obres de "Millora de la zona educativa" Esmenat en data:  09/02/2021 15:50h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 306.937,73 € sense IVA

Ajuntament de Riba-roja d'Ebre

Contracte d'obres per a l'execució de l'arranjament del Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal de Riba-roja d'Ebre Data de publicació:  09/02/2021 11:20h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 132.457,31 € sense IVA

Contracte d'obres per l'execució de la renovació de la canonada d'impulsió d'aigua potable per l'abastament al municipi Esmenat en data:  09/02/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 97.589,77 € sense IVA

Ajuntament de Saldes

CONTRACTE D'OBRES PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "TREBALLS PER LA FINALITZACIÓ DEL CENTRE D'OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA" Data de publicació:  09/02/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 135.635,14 € sense IVA

Ajuntament de Tossa de Mar

Sanejament volumètric i adequació de la planta baixa de l'edifici del carrer Església número 4 de Tossa de Mar Data de publicació:  09/02/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 15:00h Pressupost de licitació: 408.069 € sense IVA

Ajuntament de Vall de Cardós

FENT XARXA ENTRE POBLES: Pla únic d'obres i serveis 2020-2024 Data de publicació:  09/02/2021 19:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 23:55h Pressupost de licitació: 217.014,44 € sense IVA

Ajuntament de Vallfogona de Ripollès

OBRES DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE PART DELS CARRERS DEL NUCLI URBÀ Data de publicació:  09/02/2021 20:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 00:00h Pressupost de licitació: 104.632,85 € sense IVA

Ajuntament del Rourell

Supressió de barreres arquitectòniques i construcció de magatzem al cementiri del Rourell Esmenat en data:  09/02/2021 11:07h Termini de presentació d'ofertes: 04/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 74.740,46 € sense IVA

Ajuntament dels Plans de Sió

PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE ELS PLANS DE SIÓ FASE-2 Data de publicació:  09/02/2021 20:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 20:00h Pressupost de licitació: 361.479,71 € sense IVA

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Nova delegació de Lleida Esmenat en data:  09/02/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 158.000 € sense IVA

Diputació de Girona

Contracte mixt d'obra i servei per a la contractació conjunta esporàdica d'instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum i el servei de gestió energètica i manteniment preventiu dels municipis de Cassà de la Selva, Celrà, Garrigàs, Palafrugell i Sant Julià de Llor i Bonmatí Data de publicació:  09/02/2021 13:07h

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA

OBRES DE REPARACIÓ DE LA PART TERRESTRE DE L'EMISSARI SUBMARÍ DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA MORA Data de publicació:  09/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 38.938,45 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Execució de les obres del projecte de millora dels llocs de treball dels Tallers i Cotxeres de la Línia 9 del Metro de Barcelona. FASE 2. Clau: TM-00509.53.2 Data de publicació:  09/02/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 97.757,13 € sense IVA

Àrea Metropolitana de Barcelona

Obres consistents en l'adequació a la normativa europea de l'àrea de jocs infantils i l'accessibilitat al parc del Llobregat, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat. (902783/20) Esmenat en data:  09/02/2021 08:19h Termini de presentació d'ofertes: 19/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 79.856,57 € sense IVA 

Ajuntament de la Pobla de Claramunt

SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC PER A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE CAL COCA DE LA POBLA DE CLARAMUNT Esmenat en data:  09/02/2021 18:15h Termini de presentació d'ofertes: 16/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 40.329,1 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Logaritme, Serveis Logístics, AIE

Diversos serveis de formació per al personal de Logaritme Esmenat en data:  09/02/2021 21:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 142.775 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Manteniment de les infraestructures tecnològiques de telecomunicacions del CPD principal de la UOC Esmenat en data:  09/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/02/2021 19:00h Pressupost de licitació: 37.000 € sense IVA

Manteniment de les infraestructures tecnològiques de servidors i cabines de disc del CPD principal de la UOC Esmenat en data:  09/02/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/02/2021 19:00h Pressupost de licitació: 99.800 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Acord marc evolució tecnològica canals digitals en entorns Web Esmenat en data:  09/02/2021 11:01h Termini de presentació d'ofertes: 19/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Seva

CONTRACTE DE SERVEIS PER AL MANTENIMENT DEL VERD URBA DEL MUNICIPI Esmenat en data:  09/02/2021 11:50h Termini de presentació d'ofertes: 18/02/2021 23:00h Pressupost de licitació: 63.820,8 € sense IVA 

COMAIGUA, SL

Servei de manteniment de jardineria de les instal·lacions de Comaigua Data de publicació:  09/02/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 22.789 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Torelló

Contracte de serveis de manteniment, socorrisme, neteja, taquillatge i control d'accessos de les piscines municipals d'estiu Data de publicació:  09/02/2021 15:00h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA 

COMAIGUA, SL

Servei de neteja de les instal·lacions de Comaigua Data de publicació:  09/02/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 24.420,6 € sense IVA 

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Servei complementari de la neteja i desinfecció als recintes del Consell Comarcal del Vallès Occidental Data de publicació:  09/02/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 58.832,5 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Palafrugell

Servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i servei de central receptora d'alarmes dels equipaments municipals Data de publicació:  09/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 00:00h Pressupost de licitació: 24.618,3 € sense IVA 

Barcelona de Serveis Municipals SA

Subministrament, instal·lació, configuració, posada en marxa i manteniment de monitors professionals per a cartelleria digital, per a les dependències de l'estació d'autobusos de Barcelona-Nord de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Data de publicació:  09/02/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 10:00h Pressupost de licitació: 34.768,8 € sense IVA 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subministrament, en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, de 17 vehicles destinats a centrese propis de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. (BE-2021-44) Esmenat en data:  09/02/2021 14:21h Termini de presentació d'ofertes: 18/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 135.056,64 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Subministrament de 576 bateries 12V-18AH plom estanca - Codi TMB 224343 Esmenat en data:  09/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 20.160 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Subministrament i instal·lació d'equipament de telefonia per aFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (REF:POSS03/21) Data de publicació:  09/02/2021 14:50h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 52.077,49 € sense IVA 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Subministrament d'energia elèctrica pels edificis de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya següents: la Seu a Barcelona, l'edifici Centre de Suport Territorial Pirineus a Tremp i els magatzems a Avinyó, en dos lots. Data de publicació:  09/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 203.702,82 € sense IVA 

Mancomunitat Tegar del Garraf

SUBMINISTRAMENT VEHICLE SEGONA MA CET JARDINERIA Data de publicació:  09/02/2021 16:00h Pressupost de licitació: 25.000 € sense IVA

Servei Català de Trànsit

Subministrament de 24 cinemòmetres de tecnologia làser (Exp. SCT-2021-58) Esmenat en data:  09/02/2021 08:58h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 10:00h Pressupost de licitació: 600.000 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Servei de producció de peces promocionals i comercials. Esmenat en data:  09/02/2021 10:28h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 400.000 € sense IVA 

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Servei tècnic i lloguer de so i llum per als esdeveniments anual de programació cultural i altres esdeveniments municipals Data de publicació:  09/02/2021 11:20h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 87.500 € sense IVA 

Barcelona de Serveis Municipals SA

Subministrament, instal·lació, configuració, posada en marxa i manteniment de monitors professionals per a cartelleria digital, per a les dependències de l'estació d'autobusos de Barcelona-Nord de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Data de publicació:  09/02/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 10:00h Pressupost de licitació: 34.768,8 € sense IVA 

QUÍMIC

Ajuntament de Tortosa

Subministrament de mascaretes i gel hidroalcohòlic de prevenció de la COVID-19 Data de publicació:  09/02/2021 14:40h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 12.880 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Sistema Dinàmic d'Adquisició (SDA) relatiu asubministrament de epis per a la crisi sanitària pel COVID19 Esmenat en data:  09/02/2021 14:50h Termini de presentació d'ofertes: 31/12/2022 09:00h Pressupost de licitació: 12.207.856 € sense IVA 

TÈXTIL

Ajuntament de Viladecans

Compra del vestuari i dels equips de protecció individual de seguretat per a les persones participants de les especialitats de Polimanteniment d'edificis i Instal.lació i manteniment de jardins i zones verdes del projecte de Casa d'Oficis 2020, de conformitat amb l'establert a la Sol.licitud d'oferta. Data de publicació:  09/02/2021 09:32h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 7.505 € sense IVA 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org