Butlletí de Licitacions Públiques - 08/02/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 08/02/2021

ARTS GRÀFIQUES

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ

Disseny, maquetació i impressió de l'Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2020 i de 3 números de la col·lecció Papers de l'Observatori de la Indústria Data de publicació:  08/02/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 46.691,3 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

RETIRADA D'EQUIPS DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE TEIÀ Esmenat en data:  08/02/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 19/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 61.947,72 € sense IVA

Ajuntament de Salou

Contractació de les obres ordinàries de conservació i de rehabilitació d'immobles municipals Esmenat en data:  08/02/2021 09:06h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 218.291,8 € sense IVA

Expedient núm. 10094/2020 contracte menor de les obres pel manteniment correctiu de la coberta de l'Escola Europa Data de publicació:  08/02/2021 08:45h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 38.940,15 € sense IVA

Ajuntament de Sant Quirze Safaja

CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS I SUBMINISTRAMENTS RECOLLITS AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SECTORITZCIÓ I INSTAL.LACIÓ DEL TELECONTROL DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN BAIXA Data de publicació:  08/02/2021 17:30h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 80.869,27 € sense IVA

Ajuntament de Soriguera

Urbanització de la zona oest del carrer únic de Vilamur, num. 30 al 58" Data de publicació:  08/02/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 106.999,79 € sense IVA

Ajuntament de Tornabous

Arranjament de les piscines municipals Data de publicació:  08/02/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 33.309,91 € sense IVA

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Exp. 001/2021-O-PORH: Contractació de les obres i instal·lacions dels treballs previs d'ampliació de l'Hospital del Mar Edifici B2: vestuaris, zona oficines i prefabricat Anatomia Patològica, del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Esmenat en data:  08/02/2021 17:15h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 11:00h Pressupost de licitació: 5.806.359,78 € sense IVA

Exp. 002/2021-O-PO: Contractació de les obres i instal·lacions per a l'adequació de les unitats d'hospitalització 4ª i 5ª (A) de l'Hospital de l'Esperança, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Esmenat en data:  08/02/2021 17:30h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 11:00h Pressupost de licitació: 744.149,23 € sense IVA

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Projecte constructiu d'arranjament del camí d'accés a Hortoneda, TM Conca de Dalt (Pallars Jussà) Esmenat en data:  08/02/2021 12:39h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 539.782,82 € sense IVA

Departament d'Educació

Nova instal·lació d'enllumenat d'emergència i sectorització contra incendis dels quadres elèctrics a l'edifici de Serveis Centrals del Departament d'Educació Data de publicació:  08/02/2021 17:30h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 18:00h Pressupost de licitació: 498.490,21 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Consolidació estructural sota andana Can Serra Esmenat en data:  08/02/2021 12:15h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 52.821,4 € sense IVA

Àrea Metropolitana de Barcelona

Obres consistents en l'adequació a la normativa europea de l'àrea de jocs infantils i l'accessibilitat al parc del Llobregat, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat. (902783/20) Data de publicació:  08/02/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 79.856,57 € sense IVA 

Ajuntament de Barberà del Vallès

SERVEI PER A LA DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES OBRES, EL CONTROL DE QUALITAT I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL POLÍGON D'ACTIVITAT EMPRESARIAL (PAE) SANTA MARÍA, SECTOR A, DEL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS Data de publicació:  08/02/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 14.875 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Avui no hi ha licitacions del sector

FUSTA

Consell Comarcal del Moianès

Subministrament per reposició de material i mobiliari destinat al manteniment de l'ecomuseu del Moianès Data de publicació:  08/02/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 17.637,36 € sense IVA 

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament de Torredembarra

Servei de digitalització i difusió a la plataforma Arxius en Línia de la Generalitat de Catalunya de documentació ingressada a l'Arxiu municipal de Torredembarra Data de publicació:  08/02/2021 08:50h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 9.090,9 € sense IVA 

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Servei de de suport informàtic als usuaris del Consell Comarcal del Vallès Occidental Esmenat en data:  08/02/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 20/02/2021 15:00h Pressupost de licitació: 36.460,52 € sense IVA 

Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL

Contractació servei de hosting i administració de sistemes pels diferents entorns del servei de Gestió d'Expedients de Serveis Socials (GESS) Data de publicació:  08/02/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 10.100 € sense IVA 

Agrupació Europea de Cooperació Territorial - Hospital de la Cerdanya (AECT-HC)

Subministrament, instal.lació, configuració, posada en marxa, gestió i manteniment del nou entorn de virtualització de sistemes "on premise" a l'AECT-HC Data de publicació:  08/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 00:00h Pressupost de licitació: 607.340 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Calaf

Contracte de serveis pels treballs de poda de manteniment a l'arbrat i desbrossada de carrers i parcel·les municipals al polígon industrial Les Garrigues Data de publicació:  08/02/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 10.692 € sense IVA 

Ajuntament de Cardedeu

SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ARBRAT EN VIA PÚBLICA DE CARDEDEU (Exp. 2019/3609) Esmenat en data:  08/02/2021 10:40h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 230.332,14 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Bigues i Riells

Contracte de serveis de tractament contra tèrmits a l'escola bressol municipal La Puput, al local de Montparadis i a la Casa Consistorial Data de publicació:  08/02/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 15.765,08 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS Data de publicació:  08/02/2021 11:20h Termini de presentació d'ofertes: 02/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 373.243,75 € sense IVA 

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

contractació del subministrament, col·locació, buidatge i neteja i retirada de sanitaris públics autoportants de tipus químic per a les platges de Calonge i Sant Antoni en règim de lloguer Data de publicació:  08/02/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 20.646,6 € sense IVA 

METALL

Institut Català de la Salut (ICS)

Instal·lació i explotació d'un sistema de TV, telefonia i wifi per als pacients hospitalitzats a l'Hospital Joan XXIII i a l'Hospital Francolí. Esmenat en data:  08/02/2021 11:40h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions que composen la xarxa semafòrica municipal de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Esmenat en data:  08/02/2021 13:35h Termini de presentació d'ofertes: 16/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 230.566,47 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Agència Catalana del Consum

Creació de diferents productes audiovisuals informatius Data de publicació:  08/02/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 53.719 € sense IVA 

Parlament de Catalunya

PARLC-2021-52-Manteniment sistemes conferències i instal·lació audiovisual (contractació per lots) Esmenat en data:  08/02/2021 11:58h Termini de presentació d'ofertes: 10/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 186.000 € sense IVA 

QUÍMIC

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Recollida, emmagatzematge i distribució de material de protecció de lluita contra la COVID-19 Data de publicació:  08/02/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 99.500 € sense IVA 

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DES RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT EL COVID'19 PER AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL Data de publicació:  08/02/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 11:00h Pressupost de licitació: 8.324 € sense IVA 

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org