Butlletí de Licitacions Públiques - 06/04/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 06/04/2021

ARTS GRÀFIQUES

Ajuntament de Barcelona

impressió i producció de material gràfic Data de publicació:  06/04/2021 14:09h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 19.942,25 € sense IVA 

Diputació de Girona

Servei de maquetació, disseny i composició de la col·lecció corporativa «Quaderns de la Revista de Girona» Data de publicació:  06/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 27.200 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Os de Balaguer

RE-URBANITZACIÓ DEL CASC ANTIC D'OS DE BALAGUER (FASE 1) Data de publicació:  06/04/2021 00:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 318.842,06 € sense IVA

Ajuntament de Bot

PAVIMENTACIÓ TRAM CR FERRERIES Data de publicació:  06/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 15:00h Pressupost de licitació: 12.563,99 € sense IVA

Ajuntament de Cardedeu

OBRES D'ADEQUACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS DE LES ESCOLES DE CARDEDEU (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018) Data de publicació:  06/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 88.894,66 € sense IVA

Ajuntament de Colera

Contracte d'obres de soterrament de creuaments de les xarxes de BT i Telecomunicacions dels casc urbà de Colera Data de publicació:  06/04/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 15:00h Pressupost de licitació: 97.388,89 € sense IVA

Ajuntament de Godall

Contracte d'arranjament de diversos camins al terme municipal de Godall (Vinya de Sancho i Morralles) Data de publicació:  06/04/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 43.497,44 € sense IVA

Ajuntament de la Fuliola

CONTRACTE DE LES OBRES D'EXECUCIÓ DE L'EDIFICI D'OCI I SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DE LA FULIOLA Data de publicació:  06/04/2021 00:01h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 211.487,36 € sense IVA

Ajuntament de Linyola

OBRA ADEQUACIÓ I MILLORA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE LINYOLA Data de publicació:  06/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 366.411,88 € sense IVA

Ajuntament de Riudecanyes

Arranjament carrers del Dilluns (32-36 i 28-71 Dm), del Dimarts (59-71 i 91-105), del Divendres (30-25 Dm i 40-27 Dll) Data de publicació:  06/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 140.091,75 € sense IVA

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

N801/2020/000363 POMO DE REURBANITZACIO DEL C/ SANT PERE Data de publicació:  06/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.035.443,43 € sense IVA

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL-LACIONS D'AIGUA , GAS, LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ I TELECOMUNICACIONSN DES DEL PASSEIG MOSSÈN CINTO VERDAGUER AL CARRER DEL PARE MANYANET Data de publicació:  06/04/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 200.069,17 € sense IVA

Ajuntament de Terrassa

ECAO 1825/2021 - Obres descrites en el Projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació de l'Antic Ajuntament de Terrassa Esmenat en data:  06/04/2021 09:51h Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 784.311,78 € sense IVA

Ajuntament de Viladecavalls

Construcció d'un mur estructural al carrer de l'era amb la seva confluència amb el cami d'ullastrell a Viladecavalls Data de publicació:  06/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 93.296,52 € sense IVA

Ajuntament de Vilaplana

Obres del C/ Major 2a fase Data de publicació:  06/04/2021 15:20h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 144.627,96 € sense IVA

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Obres de substitució dels col·lectors de climatització de l'edifici seu dels Serveis Centrals del DARP Esmenat en data:  06/04/2021 17:20h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 212.852,21 € sense IVA

Departament d'Educació

Instal·lació d'un ascensor de tres parades a l'Escola Sant Pau de Figueres Data de publicació:  06/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 18:00h Pressupost de licitació: 50.694,44 € sense IVA

Diputació de Lleida

Projecte tècnic." Rehabilitació de l'antic escorxador. Fase 1. Rehabilitació deles cobertes" al municipi d'Agramunt, inclòs en el Projecte "Paisatges de Ponent" de la Diputació de Lleida, cofinançat amb Fons FEDER de la UE. Data de publicació:  06/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 146.873,55 € sense IVA

Projecte d'obres d'adequació de l'espai museístic de Bellvís, inclòs, inclòs en elProjecte "Camí de Sant Jaume i xarxa del patrimoni" de la Diputació de Lleida, cofinançat amb Fons FEDER de la UE Data de publicació:  06/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 84.912,45 € sense IVA

Projecte d'arranjament de l'alberg dels pelegrins del camí de Sant Jaumed'Algerri, inclòs en el Projecte CAMÍ DE SANT JAUME: XARXA PEL PATRIMONI" DE LADIPUTACIÓ DE LLEIDA, cofinançat amb Fons FEDER de la UE Data de publicació:  06/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 76.138,73 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

Obres de reforma de les cobertes de l'edifici de la tèrmica de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Esmenat en data:  06/04/2021 13:10h Termini de presentació d'ofertes: 26/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 537.109 € sense IVA

Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)

obres del projecte d'urbanització dels carrers de Puigcerdà, entre Marroc i Pallars i dels carrers Cristòbal de Moura i Veneçuela entre Maresme i Josep Pla, districte St. Martí , amb mesures de contractació pública sostenible Data de publicació:  06/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 7.778.866,35 € sense IVA

Obres del Projecte d'Urbanització del PAU 1 i del PAU 2 Sector 1 DE LA MPGM de Can Batlló-Magòria (Zona Verda compresa entre la Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer Amadeu Oller, el carrer Constitució i el Carrer Parcerisa)- FASE 1, amb mesures de contratació pública sostenible Data de publicació:  06/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 10.965.359,67 € sense IVA

Obres urbanització de la UA de la Modificació del PGM a l'àmbit del mas de "Can Clos" i el seu entorn, amb mesures de contractació pública sostenible Data de publicació:  06/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 6.622.775,28 € sense IVA

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

Construcció d'un edifici plurifamiliar de 238 habitatges de protecció oficial, locals comercials i aparcament a l'illa Glòries de Barcelona, delimitada pels carrers: Gran Via de les Corts Catalanes 834-836-846, Plaça de les Glòries 2-4-6, i carrer dels Encants Vells, 7 i 13 de Barcelona (exp. 21/055). Esmenat en data:  06/04/2021 18:15h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 41.644.160,1 € sense IVA 

Ajuntament de Castelldefels

Subministrament de 288 sacs de micro-formigó d'assecat ràpid (sac 25kg) i 384 sacs de morter d'enduriment ràpid (sac 25kg) Data de publicació:  06/04/2021 09:00h Termini de presentació d'ofertes: 13/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 9.305,28 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Contracte del Servei de l'Acció 25-01 Cicle de seminaris de suport a la transformació digital de les empreses - Exp T7C-02/20 - Any 2021 Data de publicació:  06/04/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 15:00h Pressupost de licitació: 17.550 € sense IVA 

Servei Català de la Salut (CatSalut)

SCS-2021-328: Servei de docència en metodologia de Processos i Lean pel desplegament territorial del Pla d'Enfortiment iTransformació de l'Atenció Primària i Comunitària Esmenat en data:  06/04/2021 10:03h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 11:00h Pressupost de licitació: 218.287,05 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Consorci Sanitari Integral

Subministrament i manteniment d'un software departamental per a la nova unitat de pacient crític de l'edifci B del complex hospitalari Moisès Broggi (CSI2021020) Esmenat en data:  06/04/2021 09:46h Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 479.000 € sense IVA 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Subministrament de 6 servidors Data de publicació:  06/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 20/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 30.000 € sense IVA

Subministrament en modalitat de subscripció d'una eina per la generació de campanyes de phising controlat amb formació pels usuaris. Esmenat en data:  06/04/2021 18:10h Termini de presentació d'ofertes: 14/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 50.000 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

SAI Enclavament 20KVA Esmenat en data:  06/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 76.668 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

SAI Enclavament 20KVA Esmenat en data:  06/04/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 09/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 76.668 € sense IVA 

Ajuntament d'Ulldecona

Contractació d'un programa informàtic per a la gestió de la Residència municipal d'Ulldecona Data de publicació:  06/04/2021 13:15h 

JARDINERIA

Ajuntament de Castellar del Vallès

Servei de Gestió integral dels espais verds públics del municipi de Castellar del Vallès Esmenat en data:  06/04/2021 12:45h Termini de presentació d'ofertes: 03/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 796.198,72 € sense IVA  

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Fundació Pública Municipal de Música Robert Gerhard

CONTRACTE NETEJA 2021-2023 Esmenat en data:  06/04/2021 17:35h Termini de presentació d'ofertes: 23/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 19.098,24 € sense IVA 

Ajuntament d'Arbúcies

CONTRACTE SERVEI NETEJA EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT D'ARBÚCIES Esmenat en data:  06/04/2021 13:19h Termini de presentació d'ofertes: 04/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 232.090,8 € sense IVA 

Ajuntament de Santa Oliva

Serveis de neteja dels equipaments municipals Data de publicació:  06/04/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 10/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 356.258,31 € sense IVA 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei de neteja de la Residència Gent Gran de Gràcia (BE-2021-55) Data de publicació:  06/04/2021 14:25h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 292.260,45 € sense IVA 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Serveis de neteja de les dependències de l'IRTA Torre Marimon Esmenat en data:  06/04/2021 15:30h Termini de presentació d'ofertes: 14/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 54.735,08 € sense IVA 

METALL

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL I ADEQUACIÓ DELS APARELLS ELEVADORS DELS EMBASSAMENTS DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA A LA BAELLS, BOADELLA, LA LLOSA DEL CAVALL I SIURANA. Data de publicació:  06/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 54.649,27 € sense IVA

MANTENIMENT INTEGRAL I ADEQUACIÓ DELS APARELLS ELEVADORS DELS EDIFICIS DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, AL CARRER PROVENÇA 260 (BARCELONA) I RAMBLA NOVA 50 (TARRAGONA) Data de publicació:  06/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 54.509,25 € sense IVA 

Ajuntament de Mataró

Contracte del servei de manteniment de l'enllumenat públic de Mataró. Data de publicació:  06/04/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 09:00h Pressupost de licitació: 1.182.344,4 € sense IVA 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

SERVEIS DE MANTENIMENT NORMATIU, PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ALTRES ENS LOCALS INSTRUMENTALS Esmenat en data:  06/04/2021 08:03h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 287.421,84 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

Servei de manteniment d'instal·lacions i elements constructius dels centres d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) Esmenat en data:  06/04/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 4.483.865,24 € sense IVA 

Aigües de Mataró, SA

Subministrament i instal·lació de l'escomesa de vapor d'alta pressió de la planta CTRSUM fins a la xarxa del Tub Verd del municipi de Mataró amb clàusules mediambientals Esmenat en data:  06/04/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 499.777 € sense IVA 

Ajuntament de la Sénia

Contracte obert simplificat. Subministrament de biocombustible en forma d'estella a les calderes de biomassa de les piscines municipals i del complex educatiu de la Sénia Data de publicació:  06/04/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 54.000 € sense IVA 

Ajuntament de Terrassa

ECAU 3213/2021 Subministrament i instal·lació d'un sistema de vídeo vigilància format per 19 punts de control als Polígons Sud de Terrassa Esmenat en data:  06/04/2021 08:14h Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 249.008,26 € sense IVA 

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA

SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS I EQUIPS DE TELEMESURA I ESTABLIMENT D'UN DIPÒSIT LOGÍSTIC PER A L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, SA (EMATSA) Esmenat en data:  06/04/2021 13:01h Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 714.750,84 € sense IVA 

QUÍMIC

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Acord marc del subministrament de recollida mostres i varis Data de publicació:  06/04/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.110.041,21 € sense IVA 

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org

Serveis destacats