Butlletí de Licitacions Públiques - 04/05/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 04/05/2021

ARTS GRÀFIQUES

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

SERVEIS DE CONCEPTUALITZACIÓ, CREATIVITAT I PRODUCCIÓ GRÀFICA DEL MATERIAL COMUNICATIU I PUBLICITARI DELS DIFERENTS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS PER L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Data de publicació:  04/05/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 19/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 121.893,2 € sense IVA 

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Obres d'enderroc dels bucs musicals i adequació de la base i substitució de la gespa del camp de futbol de Salt del Pi Esmenat en data:  04/05/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 699.610,33 € sense IVA

Ajuntament d'Espot

projecte pavimentació carrer Moreretes. Separata 1 Esmenat en data:  04/05/2021 17:05h Termini de presentació d'ofertes: 08/05/2021 18:00h Pressupost de licitació: 40.920,9 € sense IVA

projecte per l'impuls i el desenvolupament del municipi d'Espot. Reforma de la pavimentació del pont de la Capella d'Espot i pavimentació del Carrer Rovelló a Estáis Esmenat en data:  04/05/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/05/2021 18:00h Pressupost de licitació: 62.390,52 € sense IVA

Ajuntament d'Àger

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE NOU DIPÒSIT DE DISTRIBUCIÓ AL MUNICIPID'ÀGER Esmenat en data:  04/05/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/05/2021 00:00h Pressupost de licitació: 61.968,6 € sense IVA

Ajuntament de Banyoles

Obres del projecte de reparació del sobreeixidor del riu Terri Data de publicació:  04/05/2021 10:20h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 47.276,48 € sense IVA

Ajuntament de Barbens

Construcció d'una pista esportiva a les Escoles de Barbens Data de publicació:  04/05/2021 22:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 44.094,03 € sense IVA

Ajuntament de Barcelona

Obres de rehabilitació de la coberta transitable al pati d'illa de Maria Manonelles Data de publicació:  04/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/05/2021 23:00h Pressupost de licitació: 57.234,6 € sense IVA

Ajuntament de Canovelles

Execució de les obres definides en el "Projecte de millora d'asfaltats, voreres i accessibilitat de diversos carrers del municipi de Canovelles" Data de publicació:  04/05/2021 13:57h

Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE L'ENTORN EMMURALLAT, CARRER RAVAL, DAVANT LES ESCOLES DE CRUILLES Data de publicació:  04/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 14:55h Pressupost de licitació: 103.027,46 € sense IVA

Ajuntament de les Planes d'Hostoles

DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE VORERES I INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC ALS ACCESSOS DEL MUNICIPI DE LES PLANES D'HOSTOLES Data de publicació:  04/05/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 129.644,12 € sense IVA

Ajuntament de Puigcerdà

REFORMA INTERIOR DE L'HABITATGE C/MAJOR, 50 1er-1ª Data de publicació:  04/05/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 39.327 € sense IVA

Ajuntament de Riudecols

Ampliació del bar del Poliesportiu de Riudecols Data de publicació:  04/05/2021 22:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 23:30h Pressupost de licitació: 54.854,61 € sense IVA

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Contractació de les obres de millora de l'estabilitat del talús a la parcel·la amb referència cadastral 2150961DG7325S0000KM Data de publicació:  04/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 47.226,39 € sense IVA

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

CONTRACTE D'OBRES MENORS DE MILLORA DE LA XARXA DE CAMINS PÚBLICS Data de publicació:  04/05/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 23:00h Pressupost de licitació: 14.606,95 € sense IVA

Ajuntament de Vacarisses

CONTRACTE D'OBRES "FASE II DEL PROJECTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ D'UN MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES, SITUAT AL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VACARISSES" Data de publicació:  04/05/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 57.185,95 € sense IVA

Barcelona de Serveis Municipals SA

2021ST0129OB - Obres relatives al projecte executiu de les obres de renovació de l'enllumenat exterior perimetral i del Catwalk del Palau Sant Jordi a Barcelona Data de publicació:  04/05/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/05/2021 10:00h Pressupost de licitació: 283.947,37 € sense IVA

COMAIGUA, SL

OBRES DE SUBSTITUCIÓ CALDERERIA ARQUETES RECIRCULACIÓ, PURGA I FLOTANTS EDAR CAMBRILS Data de publicació:  04/05/2021 12:07h Termini de presentació d'ofertes: 24/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 60.965,87 € sense IVA

Consell Comarcal del Gironès

Obres per la Millora de l'eficiència energètica de l'edifici del Consell Comarcal del Gironès Data de publicació:  04/05/2021 16:00h Pressupost de licitació: 499.262,88 € sense IVA

Obres per la construcció d'una nova via verda des de Sant Gregori fins a la Urbanització Soler i Patel, i de Sant Gregori fins a Girona, Data de publicació:  04/05/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 24/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 566.246,99 € sense IVA

Departament d'Educació

Obres per a resoldre les inundacions recurrents (adequació xarxa recollida pluvials, adequació baixants pluvials i fecals, nou col·lector de recollida i pous de registre) a l'Escola els Pinetons de la Garriga. FASE 1 Data de publicació:  04/05/2021 09:15h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 18:00h Pressupost de licitació: 48.502,14 € sense IVA

Obres d'infraestructura per la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional a l'Institut Escola Joan Ardèvol de Cambrils Data de publicació:  04/05/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 24/05/2021 18:00h Pressupost de licitació: 82.598,7 € sense IVA

Obres per a la instal·lació d'un ascensor a l'Escola Sant Martí d'Arenys de Munt Data de publicació:  04/05/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 24/05/2021 18:00h Pressupost de licitació: 137.095,31 € sense IVA

Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA

Obres de canalització d'abastament a l'Estació de Bombament de la Rovira i a l'Estació de Bombament de Santa Margarida i Els Monjos Data de publicació:  04/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 19/05/2021 23:55h Pressupost de licitació: 14.436,33 € sense IVA

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Contracte mixt per la redacció del projecte constructiu i execució de les obres de reforma i adequació de les oficines de la ITAM de la Tordera Data de publicació:  04/05/2021 16:30h Termini de presentació d'ofertes: 27/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 153.000 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Obres per a la resolució dels defectes en l'àmbit de PRL a les estacions i dipòsits de la xarxa de metro de la Línia 5 - Fase 2 Data de publicació:  04/05/2021 14:20h Termini de presentació d'ofertes: 02/06/2021 09:00h Pressupost de licitació: 636.252,34 € sense IVA

Renovació de 14 escales mecàniques a la xarxa de FMB Esmenat en data:  04/05/2021 09:10h Termini de presentació d'ofertes: 28/05/2021 09:00h Pressupost de licitació: 3.449.998,63 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Execució de les obres de mitigació del risc d'inundació al barri de La Salut del terme municipal de Salou (Tarragonès). Clau: TX-16249.A Esmenat en data:  04/05/2021 18:35h Termini de presentació d'ofertes: 02/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 8.135.879,24 € sense IVA

Execució de les obres del projecte de millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: la Pobla de Lillet. Clau: PC-MB-06045-C1 Data de publicació:  04/05/2021 18:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 257.497,26 € sense IVA

Institut Català de la Salut (ICS)

Construcció d'edifici Ribera d'Ebre de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Data de publicació:  04/05/2021 16:15h Termini de presentació d'ofertes: 25/05/2021 10:00h Pressupost de licitació: 286.908,66 € sense IVA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

2021-48 MAG Construcció de 24 habitatges i 24 places d'aparcament al carrer Marconi, 45-47, al sector Can Sant Joan de Rubí Esmenat en data:  04/05/2021 11:38h Termini de presentació d'ofertes: 08/04/2021 12:00h Pressupost de licitació: 2.852.240,2 € sense IVA 

Ajuntament d'Albesa

SUBMINISTRAMENT D'ÀRID RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB MARCATGE CE, AIXÍ COM EL SEU TRANSPORT, ESTESA I COMPACTACIÓ Esmenat en data:  04/05/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/05/2021 16:00h Pressupost de licitació: 62.000,33 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Barberà del Vallès

SERVEI DE PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ DE TALLERS DIVERSIFICATS D'ESTUDI ASSISTIT I SUPORT EDUCATIU DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN (PEE) DE BARBERÀ DEL VALLÈS PER A UN ESTIU D'OPORTUNITATS Data de publicació:  04/05/2021 11:42h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 25.961 € sense IVA 

Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona

08066531-2021-001 Servei de menjador i monitoratge del temps del migdia Escola Fluvià Data de publicació:  04/05/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 28/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 356.048 € sense IVA

08031794-2021-001 Servei de menjador i monitoratge del temps del migdia Escola Palma de Mallorca Data de publicació:  04/05/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 178.024 € sense IVA

08077149-2021-001 Servei de menjador i monitoratge del temps del migdia Institut Escola Eixample Data de publicació:  04/05/2021 13:26h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 303.688 € sense IVA 

FUSTA

 

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament de Castelldefels

Contracte menor del servei de redacció del projecte executiu d'implantació d'una xarxa de megafonia i wifi, apta per a 5G, a la platja de la Pineda de Castelldefels ( tram 1 ) Data de publicació:  04/05/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 14.999 € sense IVA 

Ajuntament de Mollet del Vallès

Telecomunicacions de veu, dades i internet, fixes i mòbils, actualització dels punts d'accés wifi, electrònica de xarxa, i subministrament i manteniment d'equips de l'Ajuntament de Mollet del Vallès Data de publicació:  04/05/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 829.941,1 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Servei per implementar un model analític d'explotació de dades, anàlisis d'indicadors i quadres de comandaments amb una eina BI integrat amb SAP per a les àrees de manteniment de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:PO21/21) Esmenat en data:  04/05/2021 12:19h Termini de presentació d'ofertes: 07/06/2021 12:00h Pressupost de licitació: 239.250 € sense IVA

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Subministrament de noves llicències d'Office 365 per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.(Ref:POSS23/21) Data de publicació:  04/05/2021 13:00h Termini de presentació d'ofertes: 14/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 33.318 € sense IVA  

Fundació Parc Científic de Barcelona

2021-11-PO SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS EQUIPS D'ENCAMINAMENT PER AL NUCLI DE LA XARXA INFORMÀTICA DE LA FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Data de publicació:  04/05/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 135.000 € sense IVA

Institut d'Assistència Sanitària (IAS)

Subministrament de maquinari digital informàtic per a l'IAS(Institut d'Assistència Sanitària) Data de publicació:  04/05/2021 15:15h Termini de presentació d'ofertes: 19/05/2021 12:00h Pressupost de licitació: 205.800 € sense IVA

Sigma Gestión Universitaria, A.I.E. (M.P.)

CONTRACTE DEL SUMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE MAQUINÀRIA PER A LA BASE DE DADES Data de publicació:  04/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 147.101,85 € sense IVA 

Àrea Metropolitana de Barcelona

Subministrament per el lloguer d'impressores làser A3. (901527/21) Esmenat en data:  04/05/2021 08:41h Termini de presentació d'ofertes: 06/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 55.100 € sense IVA 

JARDINERIA

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Servei d'eliminació de les males herbes de la via pública de Palau-solità i Plegamans Data de publicació:  04/05/2021 09:10h Termini de presentació d'ofertes: 19/05/2021 14:30h Pressupost de licitació: 104.250,29 € sense IVA 

Barcelona de Serveis Municipals SA

2021AO0105AC - Serveis relatius al manteniment integral de zones enjardinades gestionades per Barcelona de Serveis Municipals, SA a l'Anella Olímipica de Barcelona Esmenat en data:  04/05/2021 18:25h Termini de presentació d'ofertes: 04/06/2021 10:00h Pressupost de licitació: 570.000 € sense IVA 

Solucions Integrals per als Residus, S.A.U.

CTTE671 Servei de manteniment de jardineria als Punts Verds i neteja de cobertes al Punt verd de barri de la Barceloneta, amb el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció en el mercat laboral. Data de publicació:  04/05/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 19/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 23.571,44 € sense IVA 

Universitat Politècnica de Catalunya

SE110102HO2021026 Servei de conservació i manteniment dels elements que composen les zones enjardinades de sis campus territorials de la Universitat Politècnica de Catalunya per als exercicis 2021 a 2023, desglossat en sis lots: Campus Nord, Campus Sud i Campus Diagonal-Besòs, Manresa, Sant Cugat, Terrassa, Vilanova i Baix Llobregat -PMT. Data de publicació:  04/05/2021 11:45h Termini de presentació d'ofertes: 03/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 533.771,94 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS (MODIFICAT) Data de publicació:  04/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 14:55h Pressupost de licitació: 146.000 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Neteja varis elements xarxa TB Esmenat en data:  04/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 28/05/2021 15:00h Pressupost de licitació: 1.518.300 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Castelldefels

Contracte menor del servei de redacció del projecte executiu d'implantació d'una xarxa de megafonia i wifi, apta per a 5G, a la platja de la Pineda de Castelldefels ( tram 1 ) Data de publicació:  04/05/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 13/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 14.999 € sense IVA 

Banc de Sang i Teixits (BST)

Servei de manteniment integral d'infraestructures, instal·lacions i equipament d'electromedicina del Banc de Sang i Teixits. Esmenat en data:  04/05/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.608.666,4 € sense IVA

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS I GESTIÓ DE L'ENERGIA ELÈCTRICA, TÉRMICA I AIGUA DEL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA Data de publicació:  04/05/2021 19:30h Termini de presentació d'ofertes: 20/05/2021 11:00h Pressupost de licitació: 1.380.122,97 € sense IVA 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Manteniment elevadors oficines DARP Esmenat en data:  04/05/2021 09:35h Termini de presentació d'ofertes: 26/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 24.700 € sense IVA 

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Servei de manteniment de ponts grues i polispast d'ATL Data de publicació:  04/05/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 21/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 362.497,6 € sense IVA 

Serveis de manteniment i conservació de les instal.lacions i sistemes de protecció activa contra incendis d'ATL Data de publicació:  04/05/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 31/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 589.270 € sense IVA 

Consell Comarcal d'Osona

Subministrament de 2 bombes de l'estació de bombament principal del sistema de sanejament de Manlleu Data de publicació:  04/05/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 18/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 46.000 € sense IVA

Consell Comarcal de la Selva

Contracte obert per al subministrament d'una trituradora de restes vegetals amb separador magnètic per a la planta de compostatge de la Selva Data de publicació:  04/05/2021 10:10h Termini de presentació d'ofertes: 14/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 446.520 € sense IVA 

Eco-equip SAM

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT A ECO-EQUIP SAM DE 3 BOLQUETS DE 3.5 Tm I 1 BOLQUET DE 3.5 Tm AMB PLATAFORMA ELEVADORA PER AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE TERRASSA Data de publicació:  04/05/2021 20:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/05/2021 23:59h Pressupost de licitació: 145.000 € sense IVA

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Subministrament de materials pel manteniment de les instal.lacions industrials d'ATL Data de publicació:  04/05/2021 18:45h Termini de presentació d'ofertes: 03/06/2021 13:00h Pressupost de licitació: 2.212.000 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Subministrament d'energia elèctria en baixa tensió per a les empreses que conformen TMB Data de publicació:  04/05/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 12/05/2021 09:00h Pressupost de licitació: 5.250.000 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Diputació de Girona

Contractació del servei de producció de sis audiovisuals promocionals dels resultats de les operacions executades per part de la Diputació de Girona cofinançades pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 Data de publicació:  04/05/2021 11:16h 

QUÍMIC

Ajuntament de Cornellà del Terri

Contracte de servei de manteniment preventiu de la piscina municipal i tractament de l'aigua Data de publicació:  04/05/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 27.063,62 € sense IVA 

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Acord marc del subministrament de tires reactives Data de publicació:  04/05/2021 12:40h Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.210.910,39 € sense IVA 

Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA)

Subministrament de productes químics de neteja per al Servei de Neteja d'Edificis CORESSA Esmenat en data:  04/05/2021 14:42h Termini de presentació d'ofertes: 11/05/2021 14:00h Pressupost de licitació: 204.086,68 € sense IVA 

TÈXTIL

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

610.2020.033 - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CORTINES DE LA BIBLIOTECA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ I ARXIU HISTÒRIC ASSOCIAT AL CARRER DE CONCILI DE TRENTO A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  04/05/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 21/05/2021 13:00h Pressupost de licitació: 45.038,7 € sense IVA 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org
Serveis destacats