Butlletí de Licitacions Públiques - 04/03/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 04/03/2021

ARTS GRÀFIQUES

Avui no hi ha licitacions del sector

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament d'Alfara de Carles

Obres de "Millora del carrer de Dalt" Data de publicació:  04/03/2021 20:45h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 185.895,94 € sense IVA

Ajuntament d'Ivars d'Urgell

Reforma i ampliacio del nou ajuntament ( Ivars d'Urgell) Esmenat en data:  04/03/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 21/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 254.892,77 € sense IVA

Ajuntament de Gallifa

Execució de les obres de la Coberta de la Pista Esportiva de Gallifa Data de publicació:  04/03/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 03/04/2021 23:59h Pressupost de licitació: 238.783,02 € sense IVA

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Obres corresponents al projecte d'adequació de les botigues 2 i 3 del mercat de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat com a bibliomercat Esmenat en data:  04/03/2021 15:02h Termini de presentació d'ofertes: 04/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 66.598,68 € sense IVA

Ajuntament de la Granada

CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES DE PADEL (fase1) Data de publicació:  04/03/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 98.846,14 € sense IVA

Ajuntament de Masllorenç

PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIO DE LA CANONADA D'ABASTAMENT EN ALTA DE MASLLORENÇ Data de publicació:  04/03/2021 04:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 243.571,86 € sense IVA

Ajuntament de Mont-ras

CONSTRUCCIÓ D'UNA DEIXALLERIA A MONT-RAS Data de publicació:  04/03/2021 08:30h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 135.249,88 € sense IVA

Ajuntament de Muntanyola

VESTIDORS I TANCAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE MUNTANYOLA ¿ FASE 0 i 1 Data de publicació:  04/03/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 297.456,31 € sense IVA

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Obres de contrucció de la Biblioteca i arxiu municipal de Palau-solità i Plegamans Data de publicació:  04/03/2021 14:35h Termini de presentació d'ofertes: 30/03/2021 14:30h Pressupost de licitació: 4.187.187,17 € sense IVA

Ajuntament de Terrassa

ECAO 1835/2021 - Obres definides en el "Projecte bàsic i executiu de la pista poliesportiva coberta i grades situada a al zona esportiva municipal de Can Jofresa" Data de publicació:  04/03/2021 12:05h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.487.113,51 € sense IVA

ECAO 1565/2021 - Obres contingudes en la Memòria valorada per a les obres d'adequació d'un tram de xarxa de clavegueram entre el carrer Xot núm. 12 fins al carrer de Vista Alegre núm. 117 Data de publicació:  04/03/2021 14:40h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 123.444,57 € sense IVA

Ajuntament del Prat de Llobregat

Contracte d'obres per a l'execució del Projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a les teulades de 22 edificis municipals. 4 lots Data de publicació:  04/03/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 25/03/2021 10:00h Pressupost de licitació: 926.270 € sense IVA

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

607.2021.022 - OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIÓ DE TRES TRAMS D'ESCALES MECÀNIQUES ENTRE EL C. ARENYS I EL C. FASTENRATH, AL BARRI DE LA TEIXONERA, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  04/03/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 873.392,52 € sense IVA

607.2021.023 - OBRES DE REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA BAIXA DEL CASAL PIRINEUS, SITUAT AL CARRER JOSEP SERRANO 59-71, AL BARRI DE CAN BARÓ, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ, A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  04/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 840.847,65 € sense IVA

609.2021.014_OBRES PER A LA RETIRADA D'AMIANT AL RECINTE DE FABRA I COATS (ESCENARI A), AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  04/03/2021 16:07h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 32.989,81 € sense IVA

604.2021.010 - OBRES RELATIVES AL PROJECTE ACTUALITZAT PER A LA MILLORA DE DIVERSOS PARCS I JARDINS DE LA CIUTAT DE BARCELONA. SEPARATA LOT 3 - PARC DE CERVANTES, AL DISTRICTE DE LES CORTS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  04/03/2021 16:00h Termini de presentació d'ofertes: 26/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 620.711,25 € sense IVA

Departament d'Educació

Obres d'instal·lació d'un ascensor i plataforma elevadora a l'Escola Doctor Carulla d'Arbúcies Data de publicació:  04/03/2021 12:50h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 18:00h Pressupost de licitació: 121.558,08 € sense IVA

Obres d'arranjaments dels elements de la coberta, paviment gimnàs, millores al menjador i d'altres de l'Escola El Margalló de Vilanova i la Geltrú Data de publicació:  04/03/2021 12:45h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 18:00h Pressupost de licitació: 119.105,86 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Renovació de la via en el tram de Línia 3 entre Maria Cristina i Plaça Espany Esmenat en data:  04/03/2021 15:30h Termini de presentació d'ofertes: 07/04/2021 09:00h Pressupost de licitació: 3.541.137,39 € sense IVA
Consolidació estructural bigues sostre Liceu Línia 3 Esmenat en data:  04/03/2021 14:40h Termini de presentació d'ofertes: 31/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 135.912,48 € sense IVA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Execució de les obres de reforma de la planta primera i zones comunes de la planta primera, segona i tercera de l'edifici situat a la Via Augusta 252 de Barcelona. Clau: ICF-19294 Data de publicació:  04/03/2021 19:00h Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 851.090,02 € sense IVA

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Obres de les noves consultes externes de l'Institut Català d'Oncologia a L'Hospital Germans Trias i Pujol a Badalona (Fase 2). Esmenat en data:  04/03/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 24/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.194.327,35 € sense IVA

Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)

CONTRACTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN CONJUNT D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL I APARCAMENTS A LA PARCEL·LA SITUADA AL SECTOR LES GUARDIOLES DE MOLINS DE REI Esmenat en data:  04/03/2021 11:35h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 6.621.738,21 € sense IVA 

Ajuntament de Castelldefels

Contracte menor de subministrament de 2.688 sacs de ciment portland CEM II/B-L 32,5N per a la preparació de formigó, morter, pastes i altres barreges per a la construcció (48 palets) Data de publicació:  04/03/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 10.913,28 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Avui no hi ha licitacions del sector

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Ajuntament de Gavà

Contractació del subministrament del programari, maquinari i sserveis necessaris per al desplegament d'una plataforma de virtualitzaciói d'escriptoris i aplicacions Data de publicació:  04/03/2021 14:00h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 716.214,43 € sense IVA 

Ajuntament de Sant Joan Despí

Serveis d'implantació, posada en marxa, manteniment i hosting, en mode SaaS, d'una eina de govern obert de codi lliure per al retiment de comptes del PAM (Pla d'actuació municipal). Data de publicació:  04/03/2021 11:22h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 16.020 € sense IVA 

JARDINERIA

Avui no hi ha licitacions del sector

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Agència de Residus de Catalunya

G2024-2020-17 Servei de neteja a les dependències que l'Agència de Residus de Catalunya té al Laboratori de Montmeló. Data de publicació:  04/03/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 25.875 € sense IVA 

Ajuntament de Martorell

Serveis de neteja de l'espai públic i gestió dels residus sòlids urbans del municipi de Martorell Esmenat en data:  04/03/2021 11:25h Termini de presentació d'ofertes: 31/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 2.499.858,53 € sense IVA 

Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

Serveis de recollida de residus per a la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol Data de publicació:  04/03/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 45.000 € sense IVA 

METALL

Ajuntament de Figueres

CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS EQUIPS REGULADORS I DEL CENTRE DE CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE TRÀNSIT I DE LES PILONES DE CONTROL D'ACCÉS I EL SEU CENTRE DE CONTROL DE LA CIUTAT DE FIGUERES. Data de publicació:  04/03/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 06/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 263.489,73 € sense IVA 

Ajuntament del Masnou

Serveis de manteniment de les instal·lacions de climatització, calefacció i solar tèrmica dels equipaments municipals de l'Ajuntament del Masnou. Data de publicació:  04/03/2021 15:15h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 87.900 € sense IVA 

Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A

CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT NORMATIU DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A., AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  04/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 2.738,06 € sense IVA 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Serveis de calibratge d'aparells i equips de mesura de l'IRTA Esmenat en data:  04/03/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 10:00h Pressupost de licitació: 200.000 € sense IVA 

Ajuntament de Centelles

Subministrament del Projecte d'instal·lació solar fotovoltaica de 30 kWp per autoconsum del servei d'enllumenat públic al Pavelló d'Esports Data de publicació:  04/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 63.673,67 € sense IVA

Subministraments de materials per a la substitució de lluminàries per a vials a la ronda dels Esports i adjacents Data de publicació:  04/03/2021 14:30h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 35.000 € sense IVA

Subministrament dels materials necessaris per a la instal·ació solar fotovoltaica per autoconsum de 23,8 kWp a la coberta de l'escola Xoriguer Data de publicació:  04/03/2021 12:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 19.424,55 € sense IVA 

Eco-equip SAM

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC PER LA DEIXALLERIA DE CAN BARBA GESTIONADA PER ECO-EQUIP SAM. Esmenat en data:  04/03/2021 18:15h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 00:00h Pressupost de licitació: 26.360 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Contracte del servei per a la sonorització, il·luminació, projecció i suport tècnic dels esdeveniments musicals i/o activitats sonores que organitzi, coorganitzi o col·labori l'ajuntament d'Olesa de Montserrat. Exp.2021/0001 Data de publicació:  04/03/2021 11:30h Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 86.463,92 € sense IVA 

Institució de les Lletres Catalanes

Contractació del servei de realització de tres clips audiovisuals per a les commemoracions de 2021 Data de publicació:  04/03/2021 18:30h Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2021 11:00h Pressupost de licitació: 3.000 € sense IVA

Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)

Pla de manteniment i llicències de Palo Alto de producció Data de publicació:  04/03/2021 12:31h Termini de presentació d'ofertes: 18/03/2021 12:30h Pressupost de licitació: 38.800 € sense IVA 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)

Subministrament de material tècnic de il·luminació per a Platós i Rodatges Data de publicació:  04/03/2021 14:40h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 35.000 € sense IVA 

QUÍMIC

Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer

I20.0042SS - Servei d'anàlisis per estudi DNA fetal lliure en sang materna per al projecte de recerca SLD001/19/000002 per l'IDIBAPS Data de publicació:  04/03/2021 13:30h Termini de presentació d'ofertes: 15/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 15.000 € sense IVA 

Institut Català de la Salut (ICS)

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ: FÀRMACS/LÍQUIDS BIOPERILLOSOS:BATES,GUANTS,EQUIPS VESSAMENT Esmenat en data:  04/03/2021 12:05h Termini de presentació d'ofertes: 08/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 779.479,9 € sense IVA 

Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf

SUBMINISTRAMENT PRODUCTES SANITARIS I DE PROTECCIÓ PER FER FRONT A LA PANDEMIA DEL COVID-19 Data de publicació:  04/03/2021 11:00h Termini de presentació d'ofertes: 01/04/2021 14:00h Pressupost de licitació: 60.831,5 € sense IVA 

Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)

Sistema Dinàmic d'Adquisició 1/2020: Subministrament de material considerat Equip de Protecció Individual (EPI) per a l'empresa Pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA Esmenat en data:  04/03/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/04/2021 13:00h Pressupost de licitació: 1.113.830 € sense IVA 

TÈXTIL

Ajuntament de Castellar del Vallès

Subministrament de vestuari, calçat de seguretat i dels complements per al personal municipal Data de publicació:  04/03/2021 10:15h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 13:00h Pressupost de licitació: 33.275,94 € sense IVA 

Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I VESTUARI LABORAL PER A SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA Esmenat en data:  04/03/2021 14:15h Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2021 11:00h Pressupost de licitació: 36.438,8 € sense IVA 

 

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org