Butlletí de Licitacions Públiques - 01/02/2021

Índex de continguts

ARTS GRÀFIQUES CONSTRUCCIÓFORMACIÓ | FUSTA | INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | JARDINERIA | NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA | METALL | PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS | QUÍMIC | TÈXTIL

DATA DE PUBLICACIÓ 01/02/2021

ARTS GRÀFIQUES

Agència Catalana de Turisme

Serveis de disseny gràfic per cobrir les necessitats de les diferents unitats de l'Agència Catalana de Turisme Esmenat en data:  01/02/2021 16:45h Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 200.605 € sense IVA 

Barcelona ACTIVA SAU SPM

SERVEIS DE CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY GRÀFIC I COORDINACIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE DOS ESPAIS ON ES DESENVOLUPARÀ EL PROGRAMA "BARCELONA SPORTSTECH LAB" (EXP. CM07-21) Esmenat en data:  01/02/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 8.500 € sense IVA 

Diputació de Girona

Contractació del servei de maquetació del volum número 48 de la col·lecció "Josep Pla" Data de publicació:  01/02/2021 08:15h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 10:00h Pressupost de licitació: 1.600 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Recobriment exterior de portes de passatge i trens mitjançant làmina de vinil Data de publicació:  01/02/2021 13:22h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 300.000 € sense IVA 

Transports de Barcelona, SA

Serveis de producció, impressió, entrega i col·locació de material gràfic i papereria Esmenat en data:  01/02/2021 08:30h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 695.392 € sense IVA

CONSTRUCCIÓ

Ajuntament de Deltebre

7094/2020 - contracte administratiud'obres referents al projecte "Millora accés i aparcament a l'espaiassistencial Doctor Santigosa" Esmenat en data:  01/02/2021 13:06h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 142.888,43 € sense IVA

Ajuntament de la Seu d'Urgell

Reforma interior de la Biblioteca Municipal de Sant Agustí Data de publicació:  01/02/2021 15:00h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 23:00h Pressupost de licitació: 364.166,25 € sense IVA

Ajuntament de Rupit i Pruit

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA TEULADA I CONSOLIDACIÓ PARTS DELS MURS DE CAN SALTIRI Data de publicació:  01/02/2021 17:20h Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 118.604,03 € sense IVA

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Obres corresponents a 6 memòries valorades de reforma de diversos locals municipals per a reconversió en habitatges (6 lots) amb mesures de contractació socialment responsable Esmenat en data:  01/02/2021 11:27h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 362.675,51 € sense IVA

Ajuntament de Terrassa

ECAO 0149/2021 - Obres contingudes en la Memòria valorada de reforma i adequació de la planta primera de l'edifici del carrer Pantà, 20 Data de publicació:  01/02/2021 10:10h Termini de presentació d'ofertes: 16/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 26.015,63 € sense IVA

ECAO 14915/2020 - Obres contingudes en el Projecte bàsic i executiu de reforma i adequació de la planta primera del pati central de les oficines de plaça Didó Data de publicació:  01/02/2021 11:15h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 136.163,63 € sense IVA

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Subministrament i muntatge de 4 lluminàries. Millores punts de treball passadís Arxiu Comarcal. Data de publicació:  01/02/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 09/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.300 € sense IVA

Subministrament i col·locació de cortines. Millores passadis Arxiu Comarcal. Data de publicació:  01/02/2021 10:20h Termini de presentació d'ofertes: 09/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.340 € sense IVA

Obres de millora de l'evacuació de l'aigua de pluja en el carrer Mas i Parera Data de publicació:  01/02/2021 11:08h Termini de presentació d'ofertes: 09/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 4.588,97 € sense IVA

Ajuntament dels Plans de Sió

REFORMA DE LA SALA GRAN DEL CASTELL DE CONCABELLA Data de publicació:  01/02/2021 21:00h Termini de presentació d'ofertes: 19/02/2021 21:00h Pressupost de licitació: 35.123,97 € sense IVA

Consell Comarcal del Bages

Obres per a l'execució del Projecte de legalització de la instal·lació de protecció contra incendis de la seu del Consell Comarcal del Bages Data de publicació:  01/02/2021 13:40h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 47.868,99 € sense IVA

Consell Comarcal del Gironès

Arranjament serveis i voreres del carrer d'accés al cementiri al municipi de Viladasens Esmenat en data:  01/02/2021 12:30h Termini de presentació d'ofertes: 09/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 72.362,88 € sense IVA

Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua(CCB - ELA)

Obra de renovació del quadre elèctric de l'EBAR Central de Cadaqués Esmenat en data:  01/02/2021 14:42h Termini de presentació d'ofertes: 05/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 25.531,3 € sense IVA

Obra de substitució de la caldereria d'arribada i d'instal·lació de nous cabalímetres a l'EDAR de Torroella de Montgrí Data de publicació:  01/02/2021 13:31h Termini de presentació d'ofertes: 11/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 38.888,03 € sense IVA

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Obres de reforma de les lames de tancament de façana i altres intervencions al EP Canovelles (BE-2021-64) Data de publicació:  01/02/2021 13:45h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 117.273,39 € sense IVA

Diputació de Lleida

Projecte bàsic i d'execució per les consolidacions urgents del Castell de Sarroca de Lleida, cofinançat amb Fons FEDER de la UE Data de publicació:  01/02/2021 12:15h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 12:00h Pressupost de licitació: 63.711,94 € sense IVA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Obra de desamiantat de la Subcentral Zona Universitària de L3 Esmenat en data:  01/02/2021 12:45h Termini de presentació d'ofertes: 24/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 939.996,25 € sense IVA 

Ajuntament de Ciutadilla

CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE DIVERSES INTERVENCIONS DE RESTAURACIÓ I HABILITACIÓ D'ESPAIS DEL CASTELL DE CIUTADILLA. Data de publicació:  01/02/2021 21:15h Termini de presentació d'ofertes: 22/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 29.256,2 € sense IVA 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

SERVEIS DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ DE RUNA QUE GENERA LA UNITAT DE SERVEIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ Esmenat en data:  01/02/2021 09:30h Termini de presentació d'ofertes: 10/02/2021 23:59h Pressupost de licitació: 9.132 € sense IVA 

FORMACIÓ 

Ajuntament de Viladecans

SERVEIS CONSISTENTS EN EL REFORÇ DE MONITORATGE PER A LA REALITZACIO DE LES ACTIVITATS DELS CASALS D'ESTIU INCLUSIUS PER A INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS DE VILADECANS. Data de publicació:  01/02/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 100.000 € sense IVA 

FUSTA

Avui no hi ha licitacions del sector

INFORMÀTICA I TECNOLOGIES

Fundació Parc Científic de Barcelona

2021-02-PSS SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, D'UN SOFTWARE O PROGRAMARI DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DOCUMENTAL DE LES REVISIONS I INSPECCIONS DELS EDIFICIS SEGONS NORMATIVA VIGENT A TRAVÉS D'APLICACIÓ WEB I EL SERVEI MANTENIMENT I ALLOTJAMENT DADES I DOCUMENTACIÓ GENERADA Esmenat en data:  01/02/2021 17:20h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 18:00h Pressupost de licitació: 7.200 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Ampliació Infraestructura BigData i Teletreball (LOT 3: Sistemes Operatius) Esmenat en data:  01/02/2021 14:55h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 480.000 € sense IVA

Subministrament d'equips informàtics i components relacionats amb el lloc de treball Data de publicació:  01/02/2021 10:10h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 09:00h Pressupost de licitació: 1.198.347,11 € sense IVA

Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)

Subministrament d'equipament i material informàtic per a l'Institut de Diagnòstic per la Imatge Esmenat en data:  01/02/2021 15:10h Termini de presentació d'ofertes: 22/01/2021 14:00h Pressupost de licitació: 156.150 € sense IVA 

JARDINERIA

Institut Català de la Salut (ICS)

Servei de manteniment dels jardins dels centres d'atenció primària de la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut Data de publicació:  01/02/2021 11:40h Termini de presentació d'ofertes: 12/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 44.933,88 € sense IVA 

NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA

Ajuntament de Castellbisbal

Servei de neteja, desinfecció i subministrament de material higiènic als edificis municipals, escoles i complex Illa Esportiva de Castellbisbal Data de publicació:  01/02/2021 09:55h Termini de presentació d'ofertes: 01/03/2021 23:59h Pressupost de licitació: 1.688.524,5 € sense IVA 

Departament d'Educació

Contracte del servei de neteja de l'Institut La Roca del Vallès Data de publicació:  01/02/2021 14:35h Termini de presentació d'ofertes: 16/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 50.050 € sense IVA 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Neteja d'Estacions, Trens i Dependències Metro Esmenat en data:  01/02/2021 15:50h Termini de presentació d'ofertes: 03/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 126.058.459,07 € sense IVA 

Ajuntament de la Roca del Vallès

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL HIGIÈNIC I DE NETEJA PELS EDIFICIS MUNICIPALS Data de publicació:  01/02/2021 18:15h Termini de presentació d'ofertes: 09/02/2021 00:00h Pressupost de licitació: 34.803,06 € sense IVA 

METALL

Institut Català de la Salut (ICS)

Instal·lació i explotació d'un sistema de TV, telefonia i wifi per als pacients hospitalitzats a l'Hospital Joan XXIII i a l'Hospital Francolí. Data de publicació:  01/02/2021 14:45h Termini de presentació d'ofertes: 05/03/2021 14:00h Pressupost de licitació: 0 € sense IVA 

Ajuntament de Castelldefels

Servei reparació i manteniment de motocicletes, ciclomotors i quads municipals Data de publicació:  01/02/2021 08:00h Termini de presentació d'ofertes: 08/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 3.719,01 € sense IVA 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Servei d'explotació, conservació i manteniment, millores i optimització dels sistemes desanejament en alta de la comarca de la Conca de Barberà (Montblanc, l'Espluga de Francolí,Vimbodí, Sta. Coloma de Queralt, Solivella i Senan) Esmenat en data:  01/02/2021 13:14h Termini de presentació d'ofertes: 26/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 3.563.996,75 € sense IVA 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Servei de manteniment de les màquines de via de Barcelona-Vallés i Llobregat -Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref.PO03/21) Data de publicació:  01/02/2021 10:00h Termini de presentació d'ofertes: 16/02/2021 12:00h Pressupost de licitació: 210.000 € sense IVA 

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

Serveis de manteniment integral, gestió i millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de producció de fred, calor i aigua calenta sanitària i sistemes de monitoratge dels edificis d'habitatges adscrits a L'IMHAB. Exp. 20/137 Data de publicació:  01/02/2021 15:53h Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 1.384.000 € sense IVA

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC PER L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, SA Data de publicació:  01/02/2021 10:30h Termini de presentació d'ofertes: 16/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 35.000 € sense IVA  

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Suministro de 128 fuelles metálicos ZK 96-1 semi acoplamiento s/2100 - TMB 206965 Data de publicació:  01/02/2021 15:15h Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2021 09:00h Pressupost de licitació: 63.488 € sense IVA 

PRODUCCIÓ I AUDIOVISUALS

Barcelona ACTIVA SAU SPM

SERVEIS DE CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY GRÀFIC I COORDINACIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE DOS ESPAIS ON ES DESENVOLUPARÀ EL PROGRAMA "BARCELONA SPORTSTECH LAB" (EXP. CM07-21) Esmenat en data:  01/02/2021 17:00h Termini de presentació d'ofertes: 05/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 8.500 € sense IVA 

Barcelona d'Infraestructures Municipals SA

608.2021.004_SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI DE L'EQUIPAMENT AUDIOVISUAL DE LA PLAÇA SÓLLER, DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE Data de publicació:  01/02/2021 13:15h Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 71.699,9 € sense IVA 

QUÍMIC

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Subministrament de guants i mascaretes pels centres penitenciaris i educatius de Catalunya Data de publicació:  01/02/2021 11:22h Termini de presentació d'ofertes: 16/02/2021 13:00h Pressupost de licitació: 83.228 € sense IVA 

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Subministrament del material per a la realització de tècniques d'Immunohistoquímica i farmacodiagnòstic, així com la cessió, durant la vigència del contracte, de l'equipament i manteniment necessaris per a la realització d'aquestes tècniques per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS 31-20-N) Esmenat en data:  01/02/2021 10:45h Termini de presentació d'ofertes: 19/02/2021 14:00h Pressupost de licitació: 522.000 € sense IVA 

Fundació privada Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Contracte de subministrament de gasos tècnics, líquids criogènics i manteniment de sistema de alarmes de gasos per laboratoris del IREC a Sant Adrià del Besós Data de publicació:  01/02/2021 13:25h Termini de presentació d'ofertes: 15/02/2021 00:00h Pressupost de licitació: 198.282 € sense IVA 

TÈXTIL

Avui no hi ha licitacions del sector

Patronal Cecot | Sant Pau, 6 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | Whatsapp 669 405 085 | info@cecot.org