Financer i Jurídic

Equip d'assessorament

En l'activitat empresarial qualsevol moviment sempre té repercussions jurídiques i financeres. De vegades aquestes repercussions són molt evidents i, d'altres, estan ocultes sota l'enorme reglamentació del sector econòmic i judicial.

Els nostres professionals avaluen constantment el mercat i la seva reglamentació. Els assessors disposen d'un exhaustiu coneixement de les lleis i les seves continuades renovacions o ampliacions.

José Luís Martínez

Assessor en contractació administrativa

Sebastià García

Assessor en Gestió Econòmica, Costos, Marges i Rendibilitat

Enric Rius

Assessor financer

Àlex d'Espona

Assessor en serveis de finançament

Xavier López

Assessor fiscal

Juan Pedro Hoya

Assessor jurídic d'assegurances

Anna Santaulària

Assessora mercantil i civil

Margarida Rodriguez

Assessora en dret urbanístic i immobiliari