Publicat l'Estatut dels consumidors electro-intensius

Publicat l'Estatut dels consumidors electro-intensius

El Consell de Ministres ha aprovat mitjançant un Reial Decret l'Estatut dels Consumidors Electro-intensius que dota determinades empreses industrials, en concret a aquelles per a les quals el cost del subministrament elèctric resulta especialment crític, d'un marc jurídic i econòmic que proporciona seguretat i certesa dels costos energètics i millora la seva competitivitat internacional, tot això de conformitat amb la normativa comunitària.

Segons el Govern espanyol, l'Estatut del Consumidor Electro-intensiu és un instrument de política industrial amb el qual el Govern d'Espanya millora la competitivitat de la gran indústria i afavoreix la inversió industrial en comptar les empreses, per primera vegada, d'un marc normatiu de reconeixement a aquests consumidors, amb nous instruments que ofereixen major estabilitat, seguretat i certitud del preu de l'energia. L'Estatut beneficiarà a 612 empreses de més de 60 activitats industrials i uns 300.000 treballadors, i juntament amb les Ajudes compensatòries per costos d'emissions indirectes de CO₂ i el Fons Espanyol de Reserva per a Garanties d'Entitats Electro-intensives, suposaran un nou marc legal al servei de la gran indústria.

Accedeix a la informació.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament energètic | Carles Vidal | estalvienergetic@cecot.org