Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030

Us adjuntem el Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 (PNACC), publicat a la fi de setembre en la pàgina web del MITERD.

El PNACC era una de les mesures recollides en la Declaració d'Emergència Climàtica aprovada pel Govern a l'inici de l'any. És un instrument de planificació per a promoure l'acció coordinada i coherent, des d'una perspectiva transversal multilateral i multinivell, davant els riscos i amenaces que presenta el canvi climàtic en els diferents àmbits de la societat. Defineix 81 línies d'acció en un total de 18 àmbits. Del document destaca el reforç dels instruments d'informació i seguiment de les polítiques d'adaptació, incloent informes sobre riscos climàtics i 30 indicadors.

El PNACC es començarà a desenvolupar més detalladament en els pròxims mesos quan des del MITERD elaborin els dos programes de treball corresponents (2021-2025 i 2026-2030) i els plans sectorials. El primer pla de treball serà aprovat abans del 31 de desembre de 2020.

Per a més informació podeu clicar al següent enllaç.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament en Emissions i Canvi Climàtic| Miquel Gironès | canviclimatic@cecot.org
Servei d'assessorament de la Cecot