Emissions i Canvi Climàtic

Miquel Gironès

Assessor en emissions i canvi climàtic

Consultor Gestió, Marketing i Trading d’Energia i Emissions. Agent de Mercat Elèctric (OMEL i REE) i Subjecte de Liquidació del Regim Especial a la CNE. Membre del Grup de Treball de Comerç d’Emissions del Congres Nacional de Medi Ambient (CONAMA) i Membre de la Comissió d'energia de la CEOE.

• Canvi Climàtic i Gasos d’Efecte Hivernacle.

• Regim de Comerç d’Emissions UE.

• Informes de seguiment d’emissions.

• Metodologies de seguiment d’emissions.

• Subhastes Regim Comerç UE.

• Gestió Energia.

• Auditoria Energètica.

• Energies Renovables i Cogeneració.

• Eficiència energètica.

• Gestió de la demanda.

• Transaccions de CO2.

• Projectes compensació/reducció emissions: CDM, JI i Voluntaris.

• “Carbon foot print”, (petjada de carboni).

• Mobilitat.

• Protocol de Kioto i polítiques d’emissions fitxes i difuses.

• Subvencions estalvi i eficiència energètica.